Skip to main content
Agriculture and rural development
Promocja produktów rolnych

Zaproszenia do składania wniosków 2023

Wprowadzenie

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwijaniu swojej działalności.

Istnieją dwa rodzaje działań promocyjnych:

 • prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe oraz współfinansowane przez UE
 • prowadzone bezpośrednio przez samą UE, np. inicjatywy dyplomatyczne komisarza w państwach spoza UE na rzecz rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, udział w targach oraz kampanie informacyjne.

W zasadach promocji określono, w jaki sposób fundusze UE można wykorzystywać w inicjatywach informacyjno-promocyjnych zarówno w krajach UE, jak i w krajach spoza UE.

Dodatkowe informacje

Zaproszenia do składania wniosków – promocja produktów rolnych

Roczny program prac

W 2023 r. Komisja przeznaczy 185,9 mln euro na finansowanie promocji zrównoważonych i wysokiej jakości unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i na całym świecie. Komisja przyjęła program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2023 r., który ma pomóc w realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej na lata 2019–2024, w szczególności strategii „Od pola do stołu”.

Projekty promocyjne wybrane w 2023 r. powinny wyróżniać i promować produkty zgodne z celami takimi jak:

 • zachęcanie do stosowania zrównoważonych praktyk w rolnictwie UE
 • poprawa dobrostanu zwierząt
 • promowanie spożycia świeżych owoców i warzyw oraz zdrowej i zrównoważonej diety.

W 2023 r.

16 GRUDZIEŃ 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Pobierz
16 GRUDZIEŃ 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Pobierz

W 2022 r.

15 GRUDZIEŃ 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Pobierz
15 GRUDZIEŃ 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Pobierz

W 2021 r.

16 GRUDZIEŃ 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Pobierz
16 GRUDZIEŃ 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Pobierz

W 2020 r.

19 LISTOPAD 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Pobierz
19 LISTOPAD 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Pobierz
 • български
  (285.05 KB - PDF)
  Pobierz

W 2019 r.

14 LISTOPAD 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Pobierz
14 LISTOPAD 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Pobierz

W 2018 r.

27 LISTOPAD 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Pobierz
27 LISTOPAD 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Pobierz

W 2017 r.

23 KWIECIEŃ 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Pobierz
23 KWIECIEŃ 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Pobierz
23 KWIECIEŃ 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Pobierz

W 2016 r.

23 KWIECIEŃ 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Pobierz
23 KWIECIEŃ 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Pobierz
23 KWIECIEŃ 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Pobierz

Kampanie promocyjne w praktyce

Komisja Europejska w rocznym programie prac określa priorytety strategiczne w zakresie promowania produktów rolnych UE oraz kryteria finansowania ze wskazaniem produktów i potencjalnych rynków.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) przekłada w imieniu Komisji priorytety na konkretne działania.

Działania te obejmują:

 • publikowanie zaproszeń do składania wniosków i ocenę złożonych wniosków
 • przyznawanie dotacji i zarządzanie umowami o udzielenie dotacji na programy, w których uczestniczy wiele państw (z udziałem co najmniej dwóch organizacji z co najmniej dwóch krajów UE lub co najmniej jednej instytucji UE)
 • organizowanie imprez i kampanii informacyjnych, zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Na podstawie rankingu wniosków sporządzonego przez REA Komisja wybiera tzw. programy proste

(w których uczestniczy co najmniej jedna organizacja z tego samego kraju UE). Programami tymi zarządzają administracje krajowe.

23 KWIECIEŃ 2018
National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Pobierz

Decyzje w sprawie wyboru

W 2022 r.

10 LISTOPAD 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
polski
(320.63 KB - PDF)
Pobierz
10 LISTOPAD 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
polski
(446.62 KB - PDF)
Pobierz

W 2021 r.

8 GRUDZIEŃ 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
polski
(319.8 KB - PDF)
Pobierz
8 GRUDZIEŃ 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
polski
(469.16 KB - PDF)
Pobierz

W 2020 r.

14 GRUDZIEŃ 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
polski
(322.32 KB - PDF)
Pobierz
16 GRUDZIEŃ 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
polski
(271.93 KB - PDF)
Pobierz
15 GRUDZIEŃ 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
polski
(322.48 KB - PDF)
Pobierz
17 GRUDZIEŃ 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
polski
(223.54 KB - PDF)
Pobierz

W 2019 r.

21 PAŹDZIERNIK 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Pobierz
21 PAŹDZIERNIK 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Pobierz

W 2018 r.

16 PAŹDZIERNIK 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
polski
(319.69 KB - PDF)
Pobierz
24 PAŹDZIERNIK 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
polski
(396.04 KB - PDF)
Pobierz

W 2017 r.

19 PAŹDZIERNIK 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
polski
(238.37 KB - PDF)
Pobierz
19 PAŹDZIERNIK 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
polski
(578.44 KB - PDF)
Pobierz

W 2016 r.

18 LISTOPAD 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
polski
(237.52 KB - PDF)
Pobierz
18 LISTOPAD 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
polski
(1.06 MB - PDF)
Pobierz

Sprawozdanie w sprawie polityki promocji produktów rolnych

Sprawozdanie UE zawiera szczegółowe informacje na temat wdrażania polityki promocji produktów rolnych zarówno w UE, jak i w krajach spoza UE. Cele tej polityki to między innymi zwiększenie konkurencyjności i konsumpcji unijnych produktów rolnych, a także popularyzacja wiedzy na temat systemów jakości UE i zwiększenie ich rozpoznawalności.

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu pochodzą z licznych źródeł, w tym statystyk dotyczących wniosków w sprawie programów promocyjnych i przyznanych na nie dotacji, uczestnictwa w misjach wysokiego szczebla od 2016 r. i informacji zwrotnych z kwestionariuszy ewaluacyjnych. Wyniki pokazują, że:

 • wdrażanie polityki promocji produktów rolno-spożywczych jest spójne z jej celami
 • owoce i warzywa są główną kategorią produktów współfinansowaną w ramach polityki promocyjnej
 • polityka promocyjna będzie stanowić główny instrument wsparcia transformacji na rzecz bardziej zrównoważonego sektora rolnictwa.

Sprawozdanie to poprzedziła ocena realizacji polityki promocyjnej. Zostanie ono wykorzystane w przeglądzie tej polityki.

11 LUTY 2021
Sprawozdanie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich
polski
(206.78 KB - HTML)
Pobierz

Wstępne sprawozdanie Komisji w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich

Dokument roboczy służb Komisji załączony do sprawozdania

Dodatkowe informacje

Zaproszenia do składania wniosków – promocja produktów rolnych

Często zadawane pytania (FAQ)

Informacje na temat kampanii promocyjnej finansowanej przez UE – promocja produktów rolnych

Mapa kampanii i statystyki

Cykl życia programów promocyjnych unijnych produktów rolnych

Nowa polityka promocyjna (infografika)