Skip to main content
Agriculture and rural development

Promocja unijnych produktów rolnych

W ramach swojej polityki promocyjnej UE pomaga unijnym producentom w sprzedaży produktów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku międzynarodowym, co przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego na terenie Unii.

Wprowadzenie

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwoju prowadzonej przez nich działalności.

Istnieją dwa rodzaje działań promocyjnych:

 • prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE
 • prowadzone bezpośrednio przez samą UE, np. inicjatywy dyplomatyczne komisarza w państwach spoza UE na rzecz rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, udział w targach oraz kampanie informacyjne.

W zasadach promocji określono, w jaki sposób fundusze UE mogą być wykorzystywane w inicjatywach informacyjno-promocyjnych zarówno w krajach UE, jak i w krajach spoza UE. 

Więcej informacji

Możliwości uzyskania finansowania

Roczny program prac

W 2022 r. Komisja Europejska przeznacza 185,9 mln euro na finansowanie działań promujących unijne produkty rolno-spożywcze w Unii i poza jej granicami.

Program prac na rok 2022 koncentruje się na kampaniach zgodnych z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, wspierającymi cele strategii „od pola do stołu”, europejskiego planu walki z rakiem, unijnego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz komunikatu dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. Kampanie będą również podkreślać wysokie standardy bezpieczeństwa unijnych produktów rolno-spożywczych, a także różnorodność i tradycyjną gamę produktów wspieranych przez unijne systemy jakości.

Kampanie ukierunkowane na kraje spoza UE prowadzone są na rynkach o dużym potencjale wzrostu, takich jak Japonia, Korea Południowa, Kanada i Meksyk. 

2022 r.

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Pobierz
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Pobierz

2021 r.

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Pobierz
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Pobierz

2020 r.

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Pobierz
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Pobierz
 • български
  (285.05 KB - PDF)
  Pobierz

2019 r.

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Pobierz
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Pobierz

2018 r.

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Pobierz
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Pobierz

2017 r.

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Pobierz
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Pobierz
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Pobierz

2016 r.

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Pobierz
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Pobierz
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Pobierz

Kampanie promocyjne w praktyce

Komisja Europejska określa priorytety strategiczne w zakresie promowania produktów rolnych UE oraz kryteria finansowania w rocznym programie prac ze wskazaniem produktów i potencjalnych rynków.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) przekłada w imieniu Komisji priorytety na konkretne działania.

Działania te obejmują:

 • publikowanie zaproszeń do składania wniosków i ocenę złożonych wniosków
 • przyznawanie dotacji i zarządzanie umowami o udzielenie dotacji na programy, w których uczestniczy wiele państw (z udziałem co najmniej dwóch organizacji z co najmniej dwóch krajów UE lub co najmniej jednej instytucji UE)
 • organizowanie imprez i kampanii informacyjnych, zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Na podstawie rankingu wniosków sporządzonego przez REA Komisja wybiera tzw. programy proste

(w których uczestniczy co najmniej jedna organizacja z tego samego kraju UE). Programami tymi zarządzają administracje krajowe.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Pobierz

Decyzje w sprawie wyboru

2022 r.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
polski
(320.63 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision – Annexes (2022)
polski
(446.62 KB - PDF)
Pobierz

2021 r.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
polski
(319.8 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision – Annexes (2021)
polski
(469.16 KB - PDF)
Pobierz

2020 r.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
polski
(322.32 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision – Annexes (2020)
polski
(271.93 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
polski
(322.48 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision – Annexes (2020)
polski
(223.54 KB - PDF)
Pobierz

2019 r.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Pobierz

2018 r.

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
polski
(319.69 KB - PDF)
Pobierz
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
polski
(396.04 KB - PDF)
Pobierz

2017 r.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
polski
(238.37 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision - Annexes (2017)
polski
(578.44 KB - PDF)
Pobierz

2016 r.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
polski
(237.52 KB - PDF)
Pobierz
Commission implementing decision - Annexes (2016)
polski
(1.06 MB - PDF)
Pobierz

Sprawozdanie w sprawie polityki promocji produktów rolnych

Sprawozdanie UE zawiera szczegółowe informacje na temat wdrażania polityki promocji produktów rolnych zarówno w UE, jak i w krajach spoza UE. Cele tej polityki to między innymi zwiększenie konkurencyjności i konsumpcji unijnych produktów rolnych, a także zwiększenie wiedzy na temat systemów jakości UE i zwiększenie ich rozpoznawalności.

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu pochodzą z licznych źródeł, w tym statystyk dotyczących wniosków w sprawie programów promocyjnych i przyznanych na nie dotacji, uczestnictwa w misjach wysokiego szczebla od 2016 r. i informacji zwrotnych z kwestionariuszy ewaluacyjnych. Wyniki pokazują, że:

 • wdrażanie polityki promocji produktów rolno-spożywczych było spójne z jej celami
 • owoce i warzywa były główną kategorią produktów, która skorzystała ze współfinansowania w ramach polityki promocyjnej
 • polityka promocyjna będzie stanowić główny instrument wsparcia transformacji na rzecz bardziej zrównoważonego sektora rolnictwa.

Sprawozdanie to poprzedziła ocena realizacji polityki promocyjnej. Zostanie ono wykorzystane w przeglądzie tej polityki zaplanowanym na 2021 r.

Sprawozdanie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich
polski
(206.78 KB - HTML)
Pobierz

Wstępne sprawozdanie Komisji w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich

Dokument roboczy służb Komisji załączony do sprawozdania

Więcej informacji

Możliwości finansowania, kwalifikowalność, ramy prawne

Często zadawane pytania (FAQ)

Obowiązkowa identyfikacja wizualna

Mapa kampanii i statystyki

Cykl życia programów promocyjnych

Nowa polityka promocyjna (infografika)

Wydarzenia