Skip to main content
Agriculture and rural development
Främjande av jordbruksprodukter

Ansökningsomgång 2023

Inledning

Säljfrämjande kampanjer om EU:s jordbruksprodukter är utformade för att öppna upp nya marknadsmöjligheter för EU-jordbrukare och för livsmedelsindustrin som helhet, samt hjälpa dem att utveckla sin verksamhet.

Det finns två typer av säljfrämjande åtgärder:

 • Åtgärder som drivs av europeiska branschorganisationer eller branschövergripande organ och som samfinansieras av EU.
 • EU:s egna åtgärder, t.ex. jordbrukskommissionärens diplomatiska initiativ i länder utanför EU för att utveckla handeln med jordbruksprodukter, medverkan i mässor samt informationskampanjer.

Reglerna för EU:s säljfrämjande åtgärder anger hur EU-stödet kan användas för informations- och reklamkampanjer i och utanför EU.

Läs mer

Ansökningsomgång – främjande av jordbruksprodukter

Årliga arbetsprogram

Kommissionen kommer att anslå 185,9 miljoner euro under 2023 för att finansiera säljfrämjande åtgärder för hållbara och högkvalitativa jordbruksbaserade livsmedel i EU och övriga världen. Kommissionen har antagit arbetsprogrammet för säljfrämjande åtgärder för 2023 som bidrar till att förverkliga kommissionens politiska prioriteringar för 2019–2024, särskilt från jord till bord-strategin.

De projekt som väljs ut 2023 förväntas framhäva och gynna produkter som exempelvis kan

 • uppmuntra till hållbar praxis i EU:s jordbruk,
 • förbättra djurskyddet,
 • främja konsumtion av färsk frukt och grönsaker samt hälsosamma och hållbara kostvanor.

2023

16 DECEMBER 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Ladda ner
16 DECEMBER 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Ladda ner

2022

15 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Ladda ner
15 DECEMBER 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Ladda ner

2021

16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Ladda ner
16 DECEMBER 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Ladda ner

2020

19 NOVEMBER 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Ladda ner
19 NOVEMBER 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Ladda ner

2019

14 NOVEMBER 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Ladda ner
14 NOVEMBER 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Ladda ner

2018

27 NOVEMBER 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Ladda ner
27 NOVEMBER 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Ladda ner

2017

23 APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Ladda ner
23 APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Ladda ner
23 APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Ladda ner

2016

23 APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Ladda ner
23 APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Ladda ner
23 APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Ladda ner

Hur går det till?

Kommissionen tar fram ett årligt arbetsprogram där man slår fast sina strategiska prioriteringar och finansieringskriterier för att främja EU:s jordbruksprodukter och beskriver produkter och tänkbara marknader.

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) omsätter strategin i praktiken på kommissionens vägnar.

REA gör detta genom att

 • publicera ansökningsomgångar och utvärdera inkomna förslag
 • bevilja bidrag och sköta bidragsavtal för så kallade multiprogram (program med minst två organisationer från minst två EU-länder eller en eller flera EU-institutioner)
 • organisera evenemang och informationskampanjer både i och utanför EU.

Utifrån REA:s rangordnade förslag väljer kommissionen sedan ut så kallade enkla program

(program med en eller flera organisationer från samma EU-land). De sköts av myndigheterna i det berörda EU-landet.

23 APRIL 2018
National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Ladda ner

Beslut

2022

10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Ladda ner
10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Ladda ner

2021

8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
svenska
(141.33 KB - PDF)
Ladda ner
8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
svenska
(453.84 KB - PDF)
Ladda ner

2020

14 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
svenska
(147.38 KB - PDF)
Ladda ner
16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
svenska
(261.93 KB - PDF)
Ladda ner
15 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
svenska
(46.13 KB - PDF)
Ladda ner
17 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
svenska
(128.3 KB - PDF)
Ladda ner

2019

21 OKTOBER 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Ladda ner
21 OKTOBER 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Ladda ner

2018

16 OKTOBER 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
svenska
(146.23 KB - PDF)
Ladda ner
24 OKTOBER 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
svenska
(297.8 KB - PDF)
Ladda ner

2017

19 OKTOBER 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
svenska
(125.1 KB - PDF)
Ladda ner
19 OKTOBER 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
svenska
(521.91 KB - PDF)
Ladda ner

2016

18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
svenska
(113.92 KB - PDF)
Ladda ner
18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
svenska
(965.13 KB - PDF)
Ladda ner

Rapport om strategin för säljfrämjande åtgärder för EU:s jordbruksprodukter

EU:s rapport redogör för hur strategin genomförs i och utanför EU. Målen är bland annat att öka konsumtionen av EU:s jordbruksprodukter och deras konkurrenskraft och förbättra kunskapen om EU:s kvalitetssystem.

Mot bakgrund av bland annat statistiken över ansökningar och beviljade bidrag kopplade till säljfrämjande program, deltagandet sedan 2016 i delegationer på hög nivå och synpunkterna i utvärderingsformulären visar rapporten att

 • genomförandet av strategin för säljfrämjande åtgärder överensstämmer med målen
 • frukt och grönsaker var den viktigaste produktkategori som fick medfinansiering från säljfrämjande åtgärder
 • strategin kommer att bidra till övergången till en mer hållbar jordbrukssektor.

Den här rapporten följer på en utvärdering av strategins genomförande och kommer att ligga till grund för en översyn av strategin.

11 FEBRUARI 2021
Rapport om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder avseende jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland
svenska
(203.02 KB - HTML)
Ladda ner

Interimsrapport från kommissionen om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i och utanför EU

Arbetsdokumentet som åtföljer rapporten

Mer information

Ansökningsomgång – främjande av jordbruksprodukter

Vanliga frågor

Visa i dina kampanjer att du får EU-finansiering – främjande av jordbruksprodukter

Kampanjkarta och statistik

Livscykel för säljfrämjande program för jordbruksprodukter

Ny strategi för säljfrämjande åtgärder (grafik)