Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Badania naukowe i innowacje

Badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę, gdyż dzięki nim UE może się rozwijać, aby sprostać stojącym przed nią wyzwaniom, a jednocześnie może dalej realizować swoje cele polityczne.

W swoich badaniach naukowych i innowacjach w dziedzinie rolnictwa UE stosuje długoterminowe podejście strategiczne: skupia się na tworzeniu wartości z gruntów za sprawą zrównoważonej produkcji podstawowej oraz na wspieraniu innowacji na obszarach wiejskich. Jest to niezbędne narzędzie w walce z takimi problemami jak zmiana klimatu, degradacja środowiska i utrata różnorodności biologicznej.

„Horyzont Europa”

Program „Horyzont Europa” wzmacnia rolę badań naukowych i innowacji UE. Służą one wsparciu polityki UE i wdrażaniu strategii, a jednocześnie pomagają sprostać globalnym wyzwaniom.

Misje

Misje UE będą wspierać transformację Europy w kierunku bardziej ekologicznego, zdrowszego i bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu kontynentu o zwiększonej odporności.

Cyfryzacja

Propagowana przez UE „Cyfrowa dekada” wzmocni pozycję obywateli i przedsiębiorstw w zrównoważonej i dostatniej cyfrowej przyszłości ukierunkowanej na człowieka.

  • News article

The EU Mission Soil launches its Manifesto

Are you interested in becoming a Friend of the Mission Soil? Sign the newly launched Mission Soil Manifesto and be part of the soil advocate community!