Skip to main content
Agriculture and rural development

Zatrudnienie i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich

Cel polityki

Ogólne sprawozdanie na temat kluczowych zagadnień związanych z zatrudnieniem, wzrostem gospodarczym, ubóstwem, sektorem rolno-spożywczym i wyzwaniami na obszarach wiejskich

Wydarzenia