Skip to main content
Agriculture and rural development

Dane i analizy

Aktualne informacje na temat rynków rolnych, przydziału środków finansowych oraz ekonomiki gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich

Rynki

Monitorowanie sytuacji cenowej i perspektyw rynkowych w odniesieniu do towarów rolnych i żywności

Finansowanie

Dane liczbowe o budżecie WPR oraz wydatkach z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Portal danych rolno-spożywczych

Szczegółowe informacje na temat rynków rolnych, gospodarki i handlu na szczeblu krajowym i unijnym, a także dane dotyczące WPR

Europejskie Centra Obserwacji Rynku

Perspektywy rynkowe

Inne strony na ten temat

Rolnictwo w podziale na kraje

Informacje na temat WPR w poszczególnych krajach UE, zestawienia informacji na temat poszczególnych krajów UE oraz zestawienia informacji dotyczące rozwoju obszarów wiejskich.