Skip to main content
Agriculture and rural development

Wsparcie dochodu

Wsparcie dochodowe dla rolników – w jaki sposób Unia Europejska promuje bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo zrównoważone