Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Promotie van landbouwproducten uit de EU

In een wereld waarin de concurrentie steeds feller wordt, helpt de EU Europese landbouwers bij de afzet van hun producten. Tegelijk wordt daarmee gezorgd voor meer banen en groei in de EU.

De EU promoot producten van haar boeren wereldwijd

Inleiding

De EU subsidieert regelmatig campagnes voor Europese landbouwproducten. Daarmee wil zij nieuwe marktkansen scheppen voor Europese landbouwers en voor de voedingsmiddelenindustrie in het algemeen.

Er zijn twee categorieën:

 • initiatieven van Europese overkoepelende of brancheorganisaties waar de EU aan meebetaalt,
 • initiatieven van de EU zelf, zoals een handelsmissie van de EU-commissaris naar een land buiten de EU, deelname aan een beurs of mediacampagnes.

In de regels voor het promotiebeleid staat hoe EU-subsidies kunnen worden gebruikt voor voorlichtings- en promotie-initiatieven in EU-landen en daarbuiten.

Jaarlijks werkprogramma

De Commissie trekt in 2024 een bedrag van 185,9 miljoen euro uit voor de financiering van activiteiten om in en buiten de EU duurzame en hoogwaardige agrovoedingsproducten uit de EU te promoten. De Commissie is met een werkprogramma voor het promotiebeleid voor 2024 gekomen dat past in de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie voor 2019-2024, en met name de “van boer tot bord”-strategie.

De in 2023 geselecteerde projecten moeten producten in de schijnwerpers zetten die bijvoorbeeld:

 • duurzame EU-landbouw bevorderen,
 • het dierenwelzijn bevorderen,
 • de consumptie van verse groenten en fruit en gezonde en duurzame voedingspatronen bevorderen.

2024

14 NOVEMBER 2023
Commission implementing decision – Work programme for 2024
English
(110.28 KB - PDF)
Downloaden
14 NOVEMBER 2023
Annexes – Work programme for 2024
English
(249.13 KB - PDF)
Downloaden

2023

16 DECEMBER 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Downloaden
16 DECEMBER 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Downloaden

2022

15 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Downloaden
15 DECEMBER 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Downloaden

2021

16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Downloaden
16 DECEMBER 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Downloaden

2020

19 NOVEMBER 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Downloaden
20 NOVEMBER 2023
Annexes – Work programme for 2020
English
(333.19 KB - PDF)
Downloaden

2019

14 NOVEMBER 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Downloaden
14 NOVEMBER 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Downloaden

2018

27 NOVEMBER 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Downloaden
27 NOVEMBER 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Downloaden

2017

23 APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Downloaden
23 APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Downloaden
23 APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Downloaden

2016

23 APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Downloaden
23 APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Downloaden
23 APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Downloaden

Promotiecampagnes in de praktijk

De Commissie bepaalt de strategische prioriteiten en de beschikbare middelen voor deze campagnes in een jaarlijks werkprogramma waarin een overzicht wordt gegeven van de betrokken producten en mogelijke markten.

Het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) brengt dit strategische beleid namens de Commissie in de praktijk.

Het REA:

 • publiceert oproepen tot het indienen van voorstellen en evalueert voorstellen,
 • kent subsidies toe en beheert subsidie-overeenkomsten bij zogenaamde multiprogramma’s (met ten minste twee organisaties uit verschillende lidstaten of met een of meer EU-instellingen),
 • organiseert evenementen en communicatiecampagnes, zowel binnen als buiten de EU.

De Commissie neemt een besluit waarbij monoprogramma’s worden geselecteerd op basis van de door het REA gemaakte rangschikking van de voorstellen.

Bij monoprogramma’s zijn een of meerdere organisaties uit hetzelfde EU-land betrokken. Ze worden beheerd door de nationale overheden.

2 MEI 2023
National authority in the relevant EU country
English
(PDF)
Downloaden

Selectiebesluiten

2023

13 NOVEMBER 2023
Uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de selectie van de monoprogramma’s inzake de bevordering van de afzet van landbouwproducten voor 2023
Nederlands
(137.11 KB - PDF)
Downloaden
13 NOVEMBER 2023
Uitvoeringsbesluit van de Commissie — bijlagen (2023)
Nederlands
(165.16 KB - PDF)
Downloaden

2022

10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
Nederlands
(235.93 KB - PDF)
Downloaden
10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
Nederlands
(441.86 KB - PDF)
Downloaden

2021

8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
Nederlands
(236.85 KB - PDF)
Downloaden
8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
Nederlands
(458.13 KB - PDF)
Downloaden

2020

14 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
Nederlands
(241.2 KB - PDF)
Downloaden
16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
Nederlands
(264.96 KB - PDF)
Downloaden
15 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
Nederlands
(240.19 KB - PDF)
Downloaden
17 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
Nederlands
(118.75 KB - PDF)
Downloaden

2019

21 OKTOBER 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Downloaden
21 OKTOBER 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Downloaden

2018

16 OKTOBER 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
Nederlands
(147.58 KB - PDF)
Downloaden
24 OKTOBER 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
Nederlands
(296.08 KB - PDF)
Downloaden

2017

19 OKTOBER 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
Nederlands
(116.05 KB - PDF)
Downloaden
19 OKTOBER 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
Nederlands
(514.27 KB - PDF)
Downloaden

2016

18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
Nederlands
(116.17 KB - PDF)
Downloaden
18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
Nederlands
(965.17 KB - PDF)
Downloaden

Verslag over het promotiebeleid voor landbouwproducten

Het EU-verslag over het promotiebeleid heeft betrekking op de afzet van landbouwproducten binnen en buiten de EU. Dit beleid moet onder meer de concurrentiepositie en de consumptie van landbouwproducten uit de EU stimuleren en de bekendheid en herkenbaarheid van EU-kwaliteitsregelingen verhogen.

De conclusies van het verslag zijn gebaseerd op diverse bronnen, zoals statistieken over aanvragen en toegekende subsidies voor promotieprogramma’s, de deelname aan missies op hoog niveau sinds 2016 en feedback uit evaluatievragenlijsten. Gebleken is dat:

 • het promotiebeleid voor agrovoedingsproducten in de praktijk aan de doelstellingen beantwoordt,
 • de sectoren groenten en fruit het meest hebben geprofiteerd van cofinanciering in het kader van het promotiebeleid,
 • het promotiebeleid van essentieel belang is voor de overschakeling op duurzamere landbouw.

Dit verslag, dat mede gebaseerd is op een beleidsevaluatie, zal worden meegenomen in de herziening van het beleid.

11 FEBRUARI 2021
Verslag over voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen
Nederlands
(205.99 KB - HTML)
Downloaden

Tussentijds verslag van de Commissie over voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in de EU en in derde landen

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het tussentijds verslag

Meer informatie

Oproepen tot het indienen van voorstellen — promotie van landbouwproducten

Veelgestelde vragen (FAQ)

Communiceren over uw door de EU gefinancierde promotiecampagne — promotie van landbouwproducten

Campagnes: kaart en statistieken

Levenscyclus van promotieprogramma’s voor landbouwproducten uit de EU

Evenementen

 • Conferenties en topontmoetingen

EU Agri-Food Days

 • dinsdag 5 december 2023, 09:30 - vrijdag 8 december 2023, 15:30 (CET)
 • Livestream beschikbaar