Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Promotie van landbouwproducten uit de EU

In een wereld waarin de concurrentie steeds feller wordt, helpt de EU Europese landbouwers bij de afzet van hun producten. Tegelijk wordt daarmee gezorgd voor meer banen en groei in de EU.

Inleiding

De EU subsidieert regelmatig campagnes voor Europese landbouwproducten. Daarmee wil zij nieuwe marktkansen scheppen voor Europese landbouwers en voor de voedingsmiddelenindustrie in het algemeen.

Er zijn twee categorieën:

 • door de EU medegefinancierde initiatieven van Europese beroeps- of brancheorganisaties, producentenorganisaties of unies van producentenorganisaties en instanties van de agrovoedingssector,
 • initiatieven van de EU zelf, zoals een handelsmissie van de EU-commissaris naar een land buiten de EU, deelname aan een beurs of mediacampagnes.

In de regels voor het promotiebeleid staat hoe EU-subsidies kunnen worden gebruikt voor voorlichtings- en promotie-initiatieven in EU-landen en daarbuiten.

 

Jaarlijks werkprogramma

De Commissie trekt in 2024 een bedrag van 185,9 miljoen euro uit voor de financiering van activiteiten om in en buiten de EU duurzame, kwaliteitsvolle agrovoedingsproducten uit de EU te promoten. De Commissie is met een werkprogramma voor het promotiebeleid voor 2024 gekomen dat past in de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie voor 2019-2024, en met name de “van boer tot bord”-strategie.

De in 2024 geselecteerde projecten moeten producten in de schijnwerpers zetten die bijvoorbeeld:

 • duurzame EU-landbouw bevorderen,
 • een stimulans zijn voor meer dierenwelzijn,
 • aanzetten tot het eten van verse groenten en fruit en tot gezonde en duurzame voedingspatronen.

2024

14 NOVEMBER 2023
Commission implementing decision – Work programme for 2024
14 NOVEMBER 2023
Annexes – Work programme for 2024

Promotiecampagnes in de praktijk

De Commissie bepaalt de strategische prioriteiten en de beschikbare middelen voor deze campagnes in een jaarlijks werkprogramma waarin een overzicht wordt gegeven van de betrokken producten en mogelijke markten.

Het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) brengt dit strategische beleid namens de Commissie in de praktijk.

Het REA:

 • publiceert oproepen tot het indienen van voorstellen en evalueert voorstellen,
 • kent subsidies toe en beheert subsidie-overeenkomsten bij zogenaamde multiprogramma’s (met ten minste twee organisaties uit ten minste twee lidstaten of met een of meer EU-organisaties),
 • organiseert evenementen en communicatiecampagnes, zowel binnen als buiten de EU.

De Commissie neemt een besluit waarbij monoprogramma’s worden geselecteerd op basis van de door het REA gemaakte rangschikking van de voorstellen.

Bij monoprogramma’s zijn een of meerdere organisaties uit hetzelfde EU-land betrokken. Ze worden beheerd door de nationale overheden.

2 MEI 2023
National authority in the relevant EU country

Selectiebesluiten

2023

13 NOVEMBER 2023
Uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de selectie van de monoprogramma’s inzake de bevordering van de afzet van landbouwproducten voor 2023
13 NOVEMBER 2023
Uitvoeringsbesluit van de Commissie — bijlagen (2023)

Verslag over het promotiebeleid voor landbouwproducten

Het EU-verslag over het promotiebeleid heeft betrekking op de afzet van landbouwproducten binnen en buiten de EU. Dit beleid moet onder meer de concurrentiepositie en de consumptie van landbouwproducten uit de EU stimuleren en de bekendheid en herkenbaarheid van EU-kwaliteitsregelingen verhogen.

De conclusies van het verslag zijn gebaseerd op diverse bronnen, zoals statistieken over aanvragen en toegekende subsidies voor promotieprogramma’s, de deelname aan missies op hoog niveau sinds 2016 en feedback uit evaluatievragenlijsten. Gebleken is dat:

 • het promotiebeleid voor agrovoedingsproducten in de praktijk aan de doelstellingen beantwoordt,
 • de sectoren groenten en fruit het meest hebben geprofiteerd van cofinanciering in het kader van het promotiebeleid,
 • het promotiebeleid van essentieel belang is voor de overschakeling op duurzamere landbouw.

Dit verslag, dat mede gebaseerd is op een beleidsevaluatie, zal worden meegenomen in de herziening van het beleid.

11 FEBRUARI 2021
Verslag over voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen

Tussentijds verslag van de Commissie over voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in de EU en in derde landen

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het tussentijds verslag

Meer informatie

Oproepen tot het indienen van voorstellen — promotie van landbouwproducten

Communiceren over uw door de EU gefinancierde promotiecampagne — promotie van landbouwproducten

Wie kan een aanvraag indienen promotie van landbouwproducten

Campagnes: kaart en statistieken

Levenscyclus van promotieprogramma’s voor landbouwproducten uit de EU

De Europese Commissie besteedt in 2024 186 miljoen euro om agrovoedingsproducten binnen en buiten de EU te promoten

15 APRIL 2024
Oproepen tot het indienen van voorstellen en subsidiebeheer — veelgestelde vragen

Evenementen

 • Tentoonstellingen
 • vrijdag 26 juli 2024, 09:00 - maandag 29 juli 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Extern evenement