Skip to main content
Agriculture and rural development

Promotie van landbouwproducten uit de EU

De EU helpt Europese landbouwers bij de afzet van hun producten, terwijl de concurrentie op de wereldmarkt steeds groter wordt. Tegelijkertijd zorgen deze maatregelen voor meer banen en groei in de EU.

Inleiding

De EU subsidieert regelmatig campagnes voor Europese landbouwproducten. Daarmee wil ze nieuwe marktkansen scheppen voor Europese boeren en de levensmiddelenindustrie in het algemeen.

Er zijn twee categorieën:

  • initiatieven van Europese branche- of overkoepelende organisaties waar de EU aan meebetaalt
  • initiatieven van de EU zelf, zoals een handelsmissie van de EU-commissaris naar een land buiten de EU, deelname aan een beurs of mediacampagnes

In de regels voor het afzetbevorderingsbeleid staat hoe EU-subsidies kunnen worden gebruikt voor voorlichtings- en promotie-initiatieven in EU-landen en daarbuiten. 

Meer informatie

Financieringsmogelijkheden

Jaarlijks werkprogramma

De Europese Commissie trekt in 2022 een bedrag van 185,9 miljoen euro uit voor de financiering van afzetbevorderingsactiviteiten binnen en buiten de EU voor agrovoedingsproducten van de EU.

Het werkprogramma voor 2022 is gericht op campagnes die aansluiten bij de ambities van de Europese Green Deal en biedt ondersteuning voor de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie, het Europees kankerbestrijdingsplan, het actieplan voor biologische productie in de EU en de mededeling over het Europees burgerinitiatief “End the cage age” (Stop de kooien). De campagnes moeten ook de aandacht vestigen op de strenge veiligheidsnormen voor agrovoedingsproducten uit de EU en op de gevarieerde traditionele producten die met EU-kwaliteitsregelingen worden ondersteund.

Bepaalde campagnes zijn speciaal gericht op markten met een hoog groeipotentieel buiten de EU, zoals Japan, Zuid-Korea, Canada en Mexico. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Downloaden
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Downloaden

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Downloaden
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Downloaden

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Downloaden
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Downloaden

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Downloaden
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Downloaden

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Downloaden
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Downloaden

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Downloaden
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Downloaden
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Downloaden

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Downloaden
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Downloaden
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Downloaden

Promotiecampagnes in de praktijk

De Commissie definieert de strategische prioriteiten en de beschikbare middelen voor deze campagnes in een jaarlijks werkprogramma dat de betrokken producten en mogelijke markten vaststelt.

Het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) brengt dit strategische beleid namens de Commissie in de praktijk.

Wat doet het REA?

  • oproepen publiceren en voorstellen evalueren
  • subsidies toekennen en subsidie-overeenkomsten beheren voor zogenaamde multiprogramma’s (met minstens twee organisaties uit verschillende lidstaten of met één of meer EU-instellingen)
  • evenementen en communicatiecampagnes organiseren, zowel binnen als buiten de EU

De Commissie neemt een besluit tot selectie van monoprogramma’s op basis van de door het REA gemaakte rangschikking van de voorstellen.

Bij monoprogramma’s zijn één of meerdere organisaties uit hetzelfde EU-land betrokken. Zij worden beheerd door de nationale overheden.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Downloaden

Selectiebesluiten

2022

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
Nederlands
(235.93 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision – Annexes (2022)
Nederlands
(441.86 KB - PDF)
Downloaden

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
Nederlands
(236.85 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision – Annexes (2021)
Nederlands
(458.13 KB - PDF)
Downloaden

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
Nederlands
(241.2 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision – Annexes (2020)
Nederlands
(264.96 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
Nederlands
(240.19 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision – Annexes (2020)
Nederlands
(118.75 KB - PDF)
Downloaden

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Downloaden

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
Nederlands
(147.58 KB - PDF)
Downloaden
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
Nederlands
(296.08 KB - PDF)
Downloaden

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
Nederlands
(116.05 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision - Annexes (2017)
Nederlands
(514.27 KB - PDF)
Downloaden

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
Nederlands
(116.17 KB - PDF)
Downloaden
Commission implementing decision - Annexes (2016)
Nederlands
(965.17 KB - PDF)
Downloaden

Verslag over het afzetbevorderingsbeleid voor landbouwproducten

Het verslag van de EU over het afzetbevorderingsbeleid heeft betrekking op de afzet van landbouwproducten binnen en buiten de EU. Dit beleid moet onder meer de concurrentiepositie en de consumptie van landbouwproducten uit de EU stimuleren, en de bekendheid en de herkenbaarheid van EU-kwaliteitsregelingen verhogen.

De conclusies van het verslag zijn gebaseerd op diverse bronnen, zoals statistieken over aanvragen en toegekende subsidies voor afzetbevorderingsprogramma’s, de deelname aan missies op hoog niveau sinds 2016 en feedback uit evaluatievragenlijsten. Gebleken is dat:

  • het afzetbevorderingsbeleid voor agrovoedingsproducten in de praktijk aan de doelstellingen beantwoordt
  • de sectoren groenten en fruit het meest hebben geprofiteerd van cofinanciering in het kader van het afzetbevorderingsbeleid
  • het afzetbevorderingsbeleid belangrijk is voor de overschakeling op duurzamere landbouw

Dit verslag, dat mede gebaseerd is op een beleidsevaluatie, zal worden meegenomen in de herziening van het beleid die in 2021 moet plaatsvinden.

Verslag over voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen
Nederlands
(205.99 KB - HTML)
Downloaden

Tussentijds verslag van de Commissie over voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in de EU en in derde landen

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het tussentijds verslag

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden, voorwaarden, juridisch kader

Veelgestelde vragen (FAQ)

Gebruik van het logo

Campagnes: kaart en statistieken

Hoe komt een promotiecampagne tot stand?

Nieuw beleid voor afzetbevordering (infografiek)

Evenementen