Skip to main content
Agriculture and rural development

Promocija kmetijskih proizvodov EU

Promocijski ukrepi EU pomagajo proizvajalcem evropskim pri prodaji proizvodov na vedno bolj konkurenčnem svetovnem trgu ter hkrati zagotavljajo domača delovna mesta in gospodarsko rast.

Uvod

Promocijske kampanje o kmetijskih proizvodih EU so namenjene odpiranju novih tržnih možnosti za kmete EU in širšo prehrambeno industrijo ter pomagajo krepiti njihovo delovanje.

Poznamo dve vrsti promocijskih ukrepov:

 • ukrepe evropskih trgovinskih in medpanožnih združenj, ki jih sofinancira EU
 • ukrepe, ki jih neposredno vodi EU, denimo diplomatske dejavnosti komisarja v državah zunaj EU za razvoj trgovine s kmetijskimi in prehrambnimi proizvodi, sodelovanje na sejmih in informativne kampanje

Pravila promocijske politike določajo, kako se lahko sredstva EU uporabijo za informacijske in promocijske pobude v državah članicah EU in državah zunaj EU. 

Sorodne informacije

Možnosti financiranja

Letni program dela

Evropska komisija v letu 2022 namenja 185,9 milijona evrov za financiranje promocijskih dejavnosti za agroživilske proizvode EU doma in v tujini.

Delovni program za leto 2022 se osredotoča na kampanje, ki so v skladu z ambicioznimi cilji evropskega zelenega dogovora, ki podpira cilje strategije „od vil do vilic“, evropskega načrta za boj proti raku, akcijskega načrta EU za ekološko kmetovanje in sporočila o evropski državljanski pobudi „Končajmo dobo kletk“. Kampanje bodo izpostavile tudi visoke standarde varnosti ter raznolikost in tradicionalne vidike agroživilskih proizvodov EU v okviru shem kakovosti EU.

Kampanje, namenjene državam zunaj EU z največjo možnostjo za rast, denimo Japonska, Južna Koreja, Kanada in Mehika. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Prenesi
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Prenesi

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Prenesi
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Prenesi

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Prenesi
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Prenesi
 • български
  (285.05 KB - PDF)
  Prenesi

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Prenesi
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Prenesi

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Prenesi
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Prenesi

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Prenesi
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Prenesi
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Prenesi

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Prenesi
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Prenesi
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Prenesi

Promocijske kampanje v praksi

Komisija v letnem delovnem programu opredeli strateške prednostne naloge za promocijo kmetijskih proizvodov EU in kriterije financiranja ter navede proizvode in možne trge.

Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) v imenu Komisije izvaja to strateško politiko v praksi.

Njene dejavnosti zajemajo:

 • objavljanje razpisov za zbiranje predlogov in ocenjevanje predlogov
 • dodeljevanje nepovratnih sredstev in upravljanje sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za t. i. multiprograme (ki zajemajo najmanj dve organizaciji iz najmanj dveh držav EU ali eno ali več institucij EU)
 • organizacijo dogodkov in informativnih kampanj v EU in zunaj nje

Komisija sprejme sklep o izbiri enostavnih programov na podlagi razvrstitve predlogov, ki jo opravi REA.

Enostavni programi vključujejo eno ali več organizacij iz iste države EU. Te programe upravljajo nacionalni organi.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Prenesi

Odločitve o izboru

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
slovenščina
(305.87 KB - PDF)
Prenesi
Commission implementing decision – Annexes (2021)
slovenščina
(459.56 KB - PDF)
Prenesi

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
slovenščina
(310 KB - PDF)
Prenesi
Commission implementing decision – Annexes (2020)
slovenščina
(265.14 KB - PDF)
Prenesi
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Prenesi
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Prenesi

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Prenesi
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Prenesi

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
slovenščina
(307.31 KB - PDF)
Prenesi
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
slovenščina
(386.95 KB - PDF)
Prenesi

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
slovenščina
(228.25 KB - PDF)
Prenesi
Commission implementing decision - Annexes (2017)
slovenščina
(572.64 KB - PDF)
Prenesi

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
slovenščina
(228.49 KB - PDF)
Prenesi
Commission implementing decision - Annexes (2016)
slovenščina
(1.05 MB - PDF)
Prenesi

Poročilo o promocijski politiki za kmetijske proizvode

Poročilo EU podrobno opisuje izvajanje promocijske politike za kmetijske proizvode v EU in državah, ki niso članice EU. Nekateri posebni cilji politike vključujejo povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov, povečanje ozaveščenosti o shemah kakovosti EU in njihovi prepoznavnosti.

Poročilo na podlagi številnih virov, tudi statističnih podatkov o vlogah in nepovratnih sredstvih, dodeljenih za promocijske programe, udeležbi v misijah na visoki ravni od leta 2016 in povratnih informacij iz ocenjevalnih vprašalnikov, ugotavlja, da:

 • je izvajanje promocijske politike za agroživilske proizvode skladno z njenimi cilji
 • sta sadje in zelenjava glavna proizvoda, ki sta prejela sofinanciranje v okviru promocijske politike
 • bo promocijska politika ključni instrument v podporo prehodu na trajnostno kmetijstvo

Poročilo temelji na oceni izvajanja politike in bo vključeno v pregled politike za leto 2021.

Poročilo o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah
slovenščina
(201.74 KB - HTML)
Prenesi

Vmesno poročilo Komisije o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo v EU in tretjih državah

Delovni dokument služb Komisije, priložen poročilu

Več informacij

Možnosti financiranja, upravičenost, pravni okvir

Najpogostejša vprašanja

Obvezna vizualna podoba

Zemljevid in statistični podatki kampanj

Življenjski cikel promocijskih programov

Nova promocijska politika (infografika)