Skip to main content
Agriculture and rural development

Promocija kmetijskih proizvodov EU

Promocijski ukrepi EU pomagajo proizvajalcem evropskim pri prodaji proizvodov na vedno bolj konkurenčnem svetovnem trgu ter hkrati zagotavljajo domača delovna mesta in gospodarsko rast.

Uvod

Promocijske kampanje o kmetijskih proizvodih EU so namenjene odpiranju novih tržnih priložnosti za kmete EU in širšo živilsko industrijo, pomagajo pa jim tudi pri razvoju obstoječih poslovnih dejavnosti.

Poznamo dve vrsti promocijskih ukrepov:

 • ukrepi evropskih trgovinskih in medpanožnih združenj, ki jih sofinancira EU
 • ukrepi, ki jih neposredno vodi EU, denimo diplomatske dejavnosti komisarja v državah zunaj EU za razvoj trgovine s kmetijskimi in prehrambnimi proizvodi, sodelovanje na sejmih in informativne kampanje

Pravila promocijske politike določajo, kako se lahko sredstva EU uporabijo za informacijske in promocijske pobude v državah članicah EU in državah zunaj EU.

Promocija kmetijskih proizvodov

Letni program dela

Komisija bo v letu 2023 namenila 185,9 milijona evrov za financiranje promocijskih dejavnosti za trajnostne in visokokakovostne agroživilske proizvode EU doma in v tujini. Komisija je sprejela delovni program promocijske politike za leto 2023, ki prispeva k uresničevanju političnih prednostnih nalog Komisije za obdobje 2019–2024, zlasti strategije „od vil do vilic“.

Promocijski projekti, izbrani leta 2023, naj bi izpostavili in dajali prednost proizvodom, ki so skladni s cilji, kot so:

 • spodbujanje trajnostnih praks v kmetijstvu EU
 • spodbujanje dobrobiti živali
 • spodbujanje uživanja svežega sadja in zelenjave ter zdrave in trajnostne prehrane

2023

16 DECEMBER 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Prenesi
16 DECEMBER 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Prenesi

2022

15 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Prenesi
15 DECEMBER 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Prenesi

2021

16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Prenesi
16 DECEMBER 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Prenesi

2020

19 NOVEMBER 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Prenesi
19 NOVEMBER 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Prenesi
 • български
  (285.05 KB - PDF)
  Prenesi

2019

14 NOVEMBER 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Prenesi
14 NOVEMBER 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Prenesi

2018

27 NOVEMBER 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Prenesi
27 NOVEMBER 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Prenesi

2017

23 APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Prenesi
23 APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Prenesi
23 APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Prenesi

2016

23 APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Prenesi
23 APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Prenesi
23 APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Prenesi

Promocijske kampanje v praksi

Komisija v letnem delovnem programu opredeli strateške prednostne naloge za promocijo kmetijskih proizvodov EU in kriterije financiranja ter navede proizvode in možne trge.

Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) v imenu Komisije izvaja to strateško politiko v praksi.

To počne z naslednjimi ukrepi:

 • objavljanje razpisov za zbiranje predlogov in ocenjevanje predlogov
 • dodeljevanje nepovratnih sredstev in upravljanje sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za t. i. multiprograme (ki zajemajo najmanj dve organizaciji iz najmanj dveh držav EU ali eno ali več institucij EU)
 • organizacija dogodkov in informativnih kampanj v EU in zunaj nje

Komisija sprejme sklep o izbiri enostavnih programov na podlagi razvrstitve predlogov, ki jo opravi REA.

Enostavni programi vključujejo eno ali več organizacij iz iste države EU. Te programe upravljajo nacionalni organi.

2 MAJ 2023
National authority in the relevant EU country
English
(PDF)
Prenesi

Odločitve o izboru

2022

10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
slovenščina
(307.09 KB - PDF)
Prenesi
10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
slovenščina
(440.56 KB - PDF)
Prenesi

2021

8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
slovenščina
(305.87 KB - PDF)
Prenesi
8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
slovenščina
(459.56 KB - PDF)
Prenesi

2020

14 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
slovenščina
(310 KB - PDF)
Prenesi
16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
slovenščina
(265.14 KB - PDF)
Prenesi
15 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Prenesi
17 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Prenesi

2019

21 OKTOBER 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Prenesi
21 OKTOBER 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Prenesi

2018

16 OKTOBER 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
slovenščina
(307.31 KB - PDF)
Prenesi
24 OKTOBER 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
slovenščina
(386.95 KB - PDF)
Prenesi

2017

19 OKTOBER 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
slovenščina
(228.25 KB - PDF)
Prenesi
19 OKTOBER 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
slovenščina
(572.64 KB - PDF)
Prenesi

2016

18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
slovenščina
(228.49 KB - PDF)
Prenesi
18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
slovenščina
(1.05 MB - PDF)
Prenesi

Poročilo o promocijski politiki za kmetijske proizvode

Poročilo EU podrobno opisuje izvajanje promocijske politike za kmetijske proizvode v EU in državah, ki niso članice EU. Nekateri posebni cilji politike vključujejo povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov, povečanje ozaveščenosti o shemah kakovosti EU in njihovi prepoznavnosti.

Poročilo na podlagi številnih virov, tudi statističnih podatkov o vlogah in nepovratnih sredstvih, dodeljenih za promocijske programe, udeležbi v misijah na visoki ravni od leta 2016 in povratnih informacij iz ocenjevalnih vprašalnikov, ugotavlja, da:

 • je izvajanje promocijske politike za agroživilske proizvode skladno z njenimi cilji
 • sta sadje in zelenjava glavna proizvoda, ki sta prejela sofinanciranje v okviru promocijske politike
 • bo promocijska politika ključni instrument v podporo prehodu na trajnostno kmetijstvo

Poročilo temelji na oceni izvajanja politike in bo vključeno v pregled politike.

11 FEBRUAR 2021
Poročilo o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah
slovenščina
(201.74 KB - HTML)
Prenesi

Vmesno poročilo Komisije o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo v EU in tretjih državah

Delovni dokument služb Komisije, priložen poročilu

Več informacij

Razpisi za zbiranje predlogov – promocija kmetijskih proizvodov

Najpogostejša vprašanja

Obveščanje o promocijski kampanji, ki jo financira EU – promocija kmetijskih proizvodov

Zemljevid in statistični podatki kampanj

Življenjski cikel promocijskih programov za kmetijske proizvode EU

Nova promocijska politika (infografika)