Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Promocija kmetijskih proizvodov EU

Promocijski ukrepi EU so evropskim proizvajalcem v pomoč pri prodaji proizvodov na vedno bolj konkurenčnem svetovnem trgu, obenem pa prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in h gospodarski rasti v EU.

a collage of fruit, vegetables, cheese, a bee keeper, some hens. Enjoy it's from Europe
Javni razpis za zbiranje predlogov

za promocijo agroživilskih proizvodov EU. Prijave do 14. maja.

Uvod

Promocijske kampanje o evropskih kmetijskih proizvodih so namenjene odpiranju novih tržnih priložnosti za kmete in živilsko industrijo v EU, pomagajo pa jim tudi pri razvoju obstoječih poslovnih dejavnosti.

Obstajata dve vrsti promocijskih ukrepov:

 • ukrepi evropskih trgovinskih in medpanožnih združenj, ki jih sofinancira EU
 • ukrepi, ki jih neposredno izvaja EU, denimo diplomatske dejavnosti pristojnega komisarja v tretjih državah za razvoj trgovine z agroživilskimi proizvodi, sodelovanje na sejmih in komunikacijske kampanje

Pravila promocijske politike določajo, kako se lahko sredstva EU uporabijo za informacijske in promocijske pobude v državah članicah EU in državah zunaj EU.

 

Letni program dela

Komisija bo v letu 2024 namenila 185,9 milijona evrov za financiranje promocijskih dejavnosti za trajnostne in visokokakovostne evropske agroživilske proizvode v EU in v tujini. Komisija je sprejela delovni program promocijske politike za leto 2024, ki prispeva k uresničevanju političnih prednostnih nalog Komisije za obdobje 2019–2024, zlasti strategije „od vil do vilic“.

Promocijski projekti, izbrani leta 2024, morajo izpostaviti in prednostno obravnavati proizvode, ki so skladni s cilji, kot so:

 • spodbujanje trajnostnih praks v kmetijstvu EU
 • izboljšanje dobrobiti živali
 • spodbujanje uživanja svežega sadja in zelenjave ter zdrave in trajnostne prehrane

2024

14. NOVEMBER 2023
Commission implementing decision – Work programme for 2024
14. NOVEMBER 2023
Annexes – Work programme for 2024

Promocijske kampanje v praksi

Komisija v letnem delovnem programu opredeli strateške prednostne naloge za promocijo kmetijskih proizvodov EU in kriterije financiranja ter navede proizvode in možne trge.

Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) v imenu Komisije izvaja to strateško politiko.

To počne z naslednjimi ukrepi:

 • objavljanje razpisov za zbiranje predlogov in ocenjevanje predlogov
 • dodeljevanje nepovratnih sredstev in upravljanje sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za t. i. multiprograme (ki zajemajo najmanj dve organizaciji iz najmanj dveh držav EU ali eno ali več organizacij EU)
 • organizacija dogodkov in komunikacijskih kampanj v EU in zunaj nje

Komisija sprejme sklep o izbiri enostavnih programov na podlagi razvrstitve predlogov, ki jo opravi REA.

Enostavni programi vključujejo eno ali več organizacij iz iste države EU. Te programe upravljajo nacionalni organi.

2. MAJ 2023
National authority in the relevant EU country

Sklepi o izboru

2023

13. NOVEMBER 2023
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2023
13. NOVEMBER 2023
Commission implementing decision – Annexes (2023)

Poročilo o promocijski politiki za kmetijske proizvode

Poročilo EU podrobno opisuje izvajanje promocijske politike za kmetijske proizvode v EU in državah, ki niso članice EU. Nekateri specifični cilji politike vključujejo povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov, povečanje ozaveščenosti o shemah kakovosti EU in njihove prepoznavnosti.

Poročilo na podlagi številnih virov, tudi statističnih podatkov o vlogah in nepovratnih sredstvih, dodeljenih za promocijske programe, udeležbi v misijah na visoki ravni od leta 2016 in povratnih informacij iz ocenjevalnih vprašalnikov, ugotavlja, da:

 • je izvajanje promocijske politike za agroživilske proizvode skladno z njenimi cilji
 • sta sadje in zelenjava glavni kategoriji proizvodov, ki sta prejeli sofinanciranje v okviru promocijske politike
 • bo promocijska politika ključni instrument v podporo prehodu na bolj trajnostno kmetijstvo

Poročilo temelji na oceni izvajanja politike in bo vključeno v pregled politike.

11. FEBRUAR 2021
Poročilo o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah

Vmesno poročilo Komisije o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo v EU in tretjih državah

Delovni dokument služb Komisije, priložen vmesnemu poročilu

Več informacij

Razpisi za zbiranje predlogov – promocija kmetijskih proizvodov

Komuniciranje v okviru promocijske kampanje, ki jo financira EU – promocija kmetijskih proizvodov

Zemljevid in statistični podatki kampanj

Življenjski cikel promocijskih programov za kmetijske proizvode EU

Evropska komisija bo v letu 2024 namenila 186 milijonov evrov za promocijo agroživilskih proizvodov v EU in zunaj nje

15. APRIL 2024
Razpisi za zbiranje predlogov in upravljanje nepovratnih sredstev – pogosta vprašanja