Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Az uniós mezőgazdasági termékek promóciója

Az EU promóciós politikája elősegíti, hogy az uniós termelők értékesíteni tudják mezőgazdasági termékeiket a globális piacon – ahol egyre kiélezettebb a verseny –, egyúttal pedig munkahelyeket teremt és növekedést eredményez az Unióban.

Bevezetés

Az uniós mezőgazdasági termékeket népszerűsítő promóciós kampányok arra irányulnak, hogy új piaci lehetőségekhez juttassák az uniós mezőgazdasági termelőket és a tágabb értelemben vett élelmiszeripart, illetve hogy elősegítsék a gazdaságok tevékenységének bővítését.

A promóciós tevékenységeknek két fajtájuk van:

 • az európai szakmai és szakmaközi szervezetek, termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásai, illetve agrár-élelmiszeripari szervek által működtetett és az EU által társfinanszírozott tevékenységek;
 • az EU által közvetlenül végzett promóciós tevékenységek: ezek közé tartoznak például azok a diplomáciai erőfeszítések, amelyeket a tárcáért felelős uniós biztos fejt ki a nem uniós országokban az agrár-élelmiszeripari kereskedelem előmozdítása érdekében, és idetartozik a szakmai kiállításokon és vásárokon, illetve a kommunikációs kampányokban való részvétel is.

A promócióra vonatkozó szabályok rögzítik, milyen feltételekkel lehet uniós forrásokat fordítani az uniós és nem uniós országokban indított tájékoztatási és promóciós kezdeményezésekre.

 

Éves munkaprogram

A Bizottság 2024-ben 185,9 millió eurót különít el arra a célra, hogy finanszírozást nyújtson a fenntartható és kiváló minőségű uniós agrár-élelmiszeripari termékek EU-n belüli és kívüli promóciójára. A Bizottság elfogadta a 2024. évi promóciós munkaprogramot, mely hozzájárul a Bizottság által a 2019–24-es időszakra meghatározott szakpolitikai prioritások, különösen „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiának a megvalósításához.

A 2024-ben kiválasztandó promóciós projektektől a Bizottság azt várja, hogy olyan termékeket állítsanak reflektorfénybe és részesítsenek előnyben, amelyek megfelelnek a következő célkitűzéseknek:

 • a fenntartható módszerek térnyerésének ösztönzése az uniós mezőgazdasági termelésben;
 • az állatjólét javítása;
 • a friss gyümölcs- és zöldségfélék fogyasztásának ösztönzése, valamint az egészséges és fenntartható étrendek népszerűsítése.

2024

2023. NOVEMBER 14.
Commission implementing decision – Work programme for 2024
2023. NOVEMBER 14.
Annexes – Work programme for 2024

A promóciós kampányok a gyakorlatban

A Bizottság éves munkaprogramban rögzíti az uniós mezőgazdasági termékek promóciójára vonatkozó stratégiai prioritásokat és a vonatkozó finanszírozási feltételeket. A munkaprogramban az érintett termékeket és a lehetséges piacokat is felvázolja.

Ezt a szakpolitikai stratégiát az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) ülteti át a gyakorlatba a Bizottság megbízásából.

Ebből a célból az ügynökség:

 • pályázati felhívásokat tesz közzé, majd értékeli a beérkezett pályázatokat;
 • dönt a támogatások odaítéléséről, és kezeli a támogatási megállapodásokat az úgynevezett összetett programok esetében (amelyekben legalább két uniós tagország legalább egy-egy szervezete vagy egy vagy több uniós intézmény vesz részt);
 • rendezvényeket és tájékoztató kampányokat szervez az EU területén belül és kívül.

Az egyszerű programok kiválasztásáról a Bizottság határoz az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség által a pályázatok értékelése nyomán felállított rangsor alapján.

Az egyszerű programok egyazon uniós tagállam egy vagy több szervezetének részvételével valósulnak meg. Irányításukért a tagállami hatóságok felelnek.

2023. MÁJUS 2.
National authority in the relevant EU country

A programok kiválasztásáról szóló határozatok

2023

2023. NOVEMBER 13.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2023
2023. NOVEMBER 13.
Commission implementing decision – Annexes (2023)

Jelentés a mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló szakpolitikáról

Jelentésében az EU részletesen beszámol a mezőgazdasági termékek promóciójával kapcsolatos szakpolitika uniós és nem uniós országokban történő megvalósításáról. A szakpolitika konkrét célkitűzései közé tartozik többek között, hogy az uniós mezőgazdasági termékek versenyképesebbé váljanak, és piaci részesedésük bővüljön, illetve hogy az uniós minőségrendszerek minél szélesebb körben ismertté és elismertté váljanak.

A jelentés megállapításai több forráson alapulnak, köztük a promóciós programokkal kapcsolatos pályázatokra és odaítélt támogatásokra vonatkozó statisztikai adatokon, a magas szintű missziók során (2016-tól) nyert információkon, valamint az értékelő kérdőívekre adott válaszokon. A fő megállapítások a következők:

 • Az uniós agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítésére irányuló szakpolitika végrehajtása összhangban áll a kitűzött célokkal.
 • A promóciós politika keretében nyújtott társfinanszírozásból a zöldség- és gyümölcstermékek kategóriája részesedett a legnagyobb arányban.
 • A promóciós politika lesz az egyik fő eszköze a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelésre történő átállás támogatásának.

A jelentés a szakpolitika végrehajtásának értékelését követően készült, megállapításai pedig adalékul szolgálnak majd a szakpolitika felülvizsgálatához.

2021. FEBRUÁR 11.
Jelentés a belső piacon és harmadik országokban végrehajtott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós intézkedésekről

A Bizottság időközi jelentése a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről

Az időközi jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum

További információk

Pályázati felhívások – a mezőgazdasági termékek promóciója

Tudnivalók a promóciós kampányukhoz uniós finanszírozásban részesülő kedvezményezettek számára – a mezőgazdasági termékek promóciója

Ki pályázhat?  a mezőgazdasági termékek promóciója

Kampánytérkép és statisztikák

Az uniós mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló programok életciklusa

Az Európai Bizottság 2024-ben 186 millió eurót fordít az agrár-élelmiszeripari termékek EU-n belüli és kívüli népszerűsítésére

2024. ÁPRILIS 15.
Pályázati felhívások és támogatáskezelés – gyakran feltett kérdések

Események

 • Kiállítások
 • 2024. július 26., péntek, 09:00 - 2024. július 29., hétfő, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Külső rendezvény