Skip to main content
Agriculture and rural development

Az uniós mezőgazdasági termékek promóciója

Az EU promóciós szakpolitikája egyrészt segíti az uniós termelőket abban, hogy mezőgazdasági termékeiket értékesíteni tudják a globális piacon, ahol egyre kiélezettebb a verseny, másrészt munkahelyeket teremt és növekedést eredményez az Unióban.

Bevezetés

Az uniós mezőgazdasági termékek promóciós kampányainak célja, hogy új piaci lehetőségeket teremtsenek egyrészt az uniós gazdáknak, másrészt a tágabb értelemben vett élelmiszeriparnak, továbbá hozzájáruljanak a vállalkozások bővüléséhez.

A promóciós tevékenységeknek két fajtája van:

  • az európai kereskedelmi szervezetek és szakmaközi társulások kampányai, melyeket az EU társfinanszíroz;
  • az EU saját kezdeményezései: ide tartoznak többek között a tárcáért felelős uniós biztos diplomáciai törekvései a nem uniós országokban, melyek az agrár-élelmiszeripari kereskedelem fejlesztését célozzák, valamint a szakmai kiállításokon és vásárokon vagy kommunikációs kampányokon való részvétel.

A promóciós tevékenységek rögzítik, hogy az uniós pénzek miként fordíthatók tájékoztató és reklámkezdeményezésekre az uniós tagállamokban és az EU határain kívül. 

Kapcsolódó információk

Finanszírozási lehetőségek

Éves munkaprogram

Az Európai Bizottság 2022-ben 185,9 millió eurót különít el olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek az uniós agrár-élelmiszeripari termékeket népszerűsítik az Unióban és azon kívül.

A 2022. évi munkaprogram olyan kampányokra helyezi a hangsúlyt, amelyek összhangban vannak az európai zöld megállapodás céljaival, és támogatják „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia, az európai rákellenes terv, az uniós ökológiai cselekvési terv, valamint az „End the Cage Age” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló közlemény célkitűzéseinek megvalósítását. A kampányok kiemelik az uniós agrár-élelmiszeripari termékek magas biztonsági szintjét, valamint az uniós minőségrendszerek révén kitüntetett termékek sokszínűségét és hagyományos jellegét.

A nem uniós országokra irányuló kampányok olyan piacokat céloznak meg (pl. Japán, Dél-Korea, Kanada és Mexikó), amelyek növekedési potenciálja magas. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Letöltés
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Letöltés

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Letöltés
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Letöltés

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Letöltés
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Letöltés

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Letöltés
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Letöltés

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Letöltés
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Letöltés

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Letöltés
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Letöltés
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Letöltés

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Letöltés
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Letöltés
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Letöltés

A promóciós kampányok a gyakorlatban

A Bizottság éves munkaprogramban rögzíti azokat a stratégiai prioritásokat, amelyek mentén kidolgozza az uniós mezőgazdasági termékek promócióját. Továbbá az éves munkaprogramokban határozza meg a vonatkozó finanszírozási feltételeket, jelöli ki az érintett termékeket és vázolja fel a lehetséges piacokat.

Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) az a szerv, amely a Bizottság megbízásából végrehajtja a stratégiai intézkedéseket.

Ehhez a következő eszközöket használja:

  • pályázati felhívásokat tesz közzé, majd értékeli a beérkezett pályázatokat;
  • dönt a támogatások odaítéléséről, és kezeli a támogatási megállapodásokat az úgynevezett összetett programok esetében (melyeket legalább két uniós tagország legalább egy-egy szervezete vagy egy vagy több uniós intézmény indít);
  • rendezvényeket és tájékoztató kampányokat szervez az EU-ban és azon kívül.

A Bizottság határozatot fogad el arról, hogy mely egyszerű programokat fogja támogatni. A programokat a REA által javasolt rangsor alapján választja ki.

Egyszerű programokat ugyanazon uniós tagállam egy vagy több szervezete indíthat. Kezelésükért a tagállami hatóságok felelnek.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Letöltés

A programok kiválasztásáról szóló határozatok

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
magyar
(313.88 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision – Annexes (2021)
magyar
(461.81 KB - PDF)
Letöltés

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
magyar
(321.04 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision – Annexes (2020)
magyar
(274.64 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Letöltés

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Letöltés

2018

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2018
English
(158.84 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision – Annexes (2018)
English
(378.93 KB - PDF)
Letöltés

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
magyar
(315.49 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision - Annexes (2017)
magyar
(758.21 KB - PDF)
Letöltés

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
magyar
(235.45 KB - PDF)
Letöltés
Commission implementing decision - Annexes (2016)
magyar
(1.06 MB - PDF)
Letöltés

Jelentés a mezőgazdasági termékek promóciójával foglalkozó szakpolitikáról

Az EU jelentése részletezi, hogyan kerül megvalósításra a mezőgazdasági termékek promóciójával foglalkozó szakpolitika az Unióban és a nem uniós országokban. A szakpolitika célja többek között az, hogy az uniós mezőgazdasági termékek versenyképesebbé váljanak, és nőjön a kereslet irántuk. Az EU továbbá arra törekszik, hogy az uniós minőségrendszerek minél szélesebb körben ismertté és elismertté váljanak.

A jelentés megállapításai több forrásból táplálkoznak, pl. a promóciós programokkal kapcsolatos pályázatokra és odaítélt támogatásokra vonatkozó statisztikai adatokból, a magas szintű küldetések során nyert információkból (2016-tól) és az értékelő kérdőívekre adott válaszokból. A fő megállapítások a következők:

  • Az uniós agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítésére irányuló szakpolitika végrehajtása összhangban áll a kitűzött célokkal.
  • A promóciós politika keretében nyújtott társfinanszírozás elsősorban a zöldség- és gyümölcstermesztésre irányult.
  • A promóciós politika a fenntarthatóbb mezőgazdasági ágazatra való átállás fő eszköze lesz.

Ez a jelentés a szakpolitika végrehajtásának értékelését követően látott napvilágot, és következtetései adalékul szolgálnak a szakpolitika 2021-re előirányzott felülvizsgálatához.

Jelentés a belső piacon és harmadik országokban végrehajtott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós intézkedésekről
magyar
(208.97 KB - HTML)
Letöltés

A Bizottság időközi jelentése a mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről az EU-ban és harmadik országokban

Az időközi jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum

További információk

Finanszírozási lehetőségek, pályázati feltételek, vonatkozó jogszabályok

Gyakran feltett kérdések

Kötelezően használandó vizuális elem

Kampánytérkép és statisztikák

A promóciós programok életciklusa

Az új promóciós szakpolitika (infografikák)