Skip to main content
Agriculture and rural development
Mezőgazdasági termékek promóciója

2023. évi pályázati felhívások

Bevezetés

Az uniós mezőgazdasági termékeket népszerűsítő promóciós kampányok arra irányulnak, hogy új piaci lehetőségekhez juttassák az uniós mezőgazdasági termelőket és a tágabb értelemben vett élelmiszeripart, illetve hogy elősegítsék a vállalkozások bővítését.

A promóciós tevékenységeknek két fajtájuk van:

 • az európai szakmai és szakmaközi szervezetek kampányai, melyeket az EU társfinanszíroz;
 • az EU által közvetlenül végzett promóciós tevékenységek: ezek közé tartoznak például azok a diplomáciai erőfeszítések, amelyeket a tárcáért felelős uniós biztos fejt ki a nem uniós országokban az agrár-élelmiszeripari kereskedelem előmozdítása érdekében, és idetartozik a szakmai kiállításokon és vásárokon, illetve a kommunikációs kampányokban való részvétel is.

A promócióra vonatkozó szabályok rögzítik, milyen feltételekkel lehet uniós forrásokat fordítani az uniós és nem uniós országokban indított tájékoztatási és promóciós kezdeményezésekre.

Kapcsolódó információk

Pályázati felhívások – a mezőgazdasági termékek promóciója

Éves munkaprogram

A Bizottság 2023-ban 185,9 millió eurót különít el arra a célra, hogy finanszírozást nyújtson a fenntartható és kiváló minőségű uniós agrár-élelmiszeripari termékek EU-n belüli és kívüli promóciójára. A Bizottság elfogadta a 2023. évi promóciós munkaprogramot, mely hozzájárul a Bizottság 2019–24-es időszakra meghatározott szakpolitikai prioritásainak, különösen a termelőtől a fogyasztóig elnevezésű stratégiának a megvalósításához.

A 2023-ban kiválasztandó promóciós projektektől a Bizottság azt várja, hogy olyan termékeket állítsanak reflektorfénybe és részesítsenek előnyben, amelyek megfelelnek a következő célkitűzéseknek:

 • a fenntartható módszerek térnyerésének ösztönzése az uniós mezőgazdasági termelésben;
 • az állatjólét javítása;
 • a friss gyümölcs- és zöldségfélék fogyasztásának ösztönzése, valamint az egészséges és fenntartható étrendek népszerűsítése.

2023

16 DECEMBER 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Letöltés
16 DECEMBER 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Letöltés

2022

15 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Letöltés
15 DECEMBER 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Letöltés

2021

16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Letöltés
16 DECEMBER 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Letöltés

2020

19 NOVEMBER 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Letöltés
19 NOVEMBER 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Letöltés

2019

14 NOVEMBER 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Letöltés
14 NOVEMBER 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Letöltés

2018

27 NOVEMBER 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Letöltés
27 NOVEMBER 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Letöltés

2017

23 ÁPRILIS 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Letöltés
23 ÁPRILIS 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Letöltés
23 ÁPRILIS 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Letöltés

2016

23 ÁPRILIS 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Letöltés
23 ÁPRILIS 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Letöltés
23 ÁPRILIS 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Letöltés

A promóciós kampányok a gyakorlatban

A Bizottság éves munkaprogramban rögzíti az uniós mezőgazdasági termékek promóciójára vonatkozó stratégiai prioritásokat és a vonatkozó finanszírozási feltételeket. A munkaprogramban az érintett termékeket és a lehetséges piacokat is felvázolja.

Ezt a szakpolitikai stratégiát az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) ülteti át a gyakorlatba a Bizottság megbízásából.

Ebből a célból az ügynökség:

 • pályázati felhívásokat tesz közzé, majd értékeli a beérkezett pályázatokat;
 • dönt a támogatások odaítéléséről, és kezeli a támogatási megállapodásokat az úgynevezett összetett programok esetében (amelyekben legalább két uniós tagország legalább egy-egy szervezete vagy egy vagy több uniós intézmény vesz részt);
 • rendezvényeket és tájékoztató kampányokat szervez az EU területén belül és kívül.

Az egyszerű programok kiválasztásáról a Bizottság határoz a pályázatok REA által felállított rangsora alapján.

Az egyszerű programok egyazon uniós tagállam egy vagy több szervezetének részvételével valósulnak meg. Irányításukért a tagállami hatóságok felelnek.

23 ÁPRILIS 2018
National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Letöltés

A programok kiválasztásáról szóló határozatok

2022

10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Letöltés
10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Letöltés

2021

8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
magyar
(313.88 KB - PDF)
Letöltés
8 DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
magyar
(461.81 KB - PDF)
Letöltés

2020

14 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
magyar
(321.04 KB - PDF)
Letöltés
16 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
magyar
(274.64 KB - PDF)
Letöltés
15 DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Letöltés
17 DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Letöltés

2019

21 OKTÓBER 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Letöltés
21 OKTÓBER 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Letöltés

2018

16 OKTÓBER 2018
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2018
English
(158.84 KB - PDF)
Letöltés
24 OKTÓBER 2018
Commission implementing decision – Annexes (2018)
English
(378.93 KB - PDF)
Letöltés

2017

19 OKTÓBER 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
magyar
(315.49 KB - PDF)
Letöltés
19 OKTÓBER 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
magyar
(758.21 KB - PDF)
Letöltés

2016

18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
magyar
(235.45 KB - PDF)
Letöltés
18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
magyar
(1.06 MB - PDF)
Letöltés

Jelentés a mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló szakpolitikáról

Jelentésében az EU részletesen beszámol a mezőgazdasági termékek promóciójával kapcsolatos szakpolitika uniós és nem uniós országokban történő megvalósításáról. A szakpolitika konkrét célkitűzései közé tartozik többek között, hogy az uniós mezőgazdasági termékek versenyképessége javuljon és piaci részesedése bővüljön, illetve hogy az uniós minőségrendszerek minél szélesebb körben ismertté és elismertté váljanak.

A jelentés megállapításai több forrásból táplálkoznak, így pl. a promóciós programokkal kapcsolatos pályázatokra és odaítélt támogatásokra vonatkozó statisztikai adatokból, a magas szintű missziók során nyert információkból (2016-tól), valamint az értékelő kérdőívekre adott válaszokból. A fő megállapítások a következők:

 • Az uniós agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítésére irányuló szakpolitika végrehajtása összhangban áll a kitűzött célokkal.
 • A promóciós politika keretében nyújtott társfinanszírozásból a zöldség- és gyümölcstermékek kategóriája részesedett a legnagyobb arányban.
 • A promóciós politika lesz a legfőbb eszköze a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelésre történő átállás támogatásának.

A jelentés a szakpolitika végrehajtásának értékelését követően készült, megállapításai adalékul szolgálnak majd a szakpolitika felülvizsgálatához.

11 FEBRUÁR 2021
Jelentés a belső piacon és harmadik országokban végrehajtott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós intézkedésekről
magyar
(208.97 KB - HTML)
Letöltés

A Bizottság időközi jelentése a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről

Az időközi jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum

További információk

Pályázati felhívások – a mezőgazdasági termékek promóciója

Gyakran feltett kérdések

Tudnivalók a promóciós kampányukhoz uniós finanszírozásban részesülő kedvezményezettek számára – a mezőgazdasági termékek promóciója

Kampánytérkép és statisztikák

Az uniós mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló programok életciklusa

Az új promóciós szakpolitika (infografikák)