Skip to main content
Agriculture and rural development
Propagace zemědělských produktů

Výzva k podávání návrhů na rok 2023

Úvod

Cílem kampaní propagujících zemědělské produkty EU je najít nové tržní příležitosti pro evropské zemědělce a potravinářský průmysl obecně a pomoci jim rozvinout jejich stávající podnikání.

Rozlišují se dva druhy propagačních akcí:

 • akce, které provádějí evropská oborová a mezioborová sdružení a které jsou spolufinancovány z prostředků EU
 • akce, které přímo provádí sama EU, např. diplomatické úsilí, jež vyvíjí komisař v zemích mimo EU s cílem rozvinout obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty, nebo účast na veletrzích a komunikačních kampaních

Pravidla stanoví, jak lze využít finanční prostředky EU na informační a propagační opatření jak v členských státech Unie, tak v zemích mimo EU.

Související informace

Výzvy k předkládání návrhů – propagace zemědělských produktů

Roční pracovní program

Komise vyčlení v roce 2023 na financování propagačních akcí na vysoce kvalitní a udržitelné unijní zemědělsko-potravinářské produkty v EU i ve světě 185,9 milionu eur. Komise přijala pracovní program propagační politiky na rok 2023, který přispívá k realizaci politických priorit Evropské komise na období 2019–24, zejména strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Očekává se, že propagační projekty vybrané v roce 2023 zdůrazní a upřednostní produkty, které splňují cíle, jako jsou:

 • podpora udržitelných postupů v zemědělství EU
 • lepší životní podmínky zvířat
 • propagace spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny a propagace zdravé a udržitelné stravy

2023

16 PROSINEC 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Stáhnout
16 PROSINEC 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Stáhnout

2022

15 PROSINEC 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Stáhnout
15 PROSINEC 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Stáhnout

2021

16 PROSINEC 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Stáhnout
16 PROSINEC 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Stáhnout

2020

19 LISTOPAD 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stáhnout
19 LISTOPAD 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stáhnout

2019

14 LISTOPAD 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Stáhnout
14 LISTOPAD 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Stáhnout

2018

27 LISTOPAD 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Stáhnout
27 LISTOPAD 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Stáhnout

2017

23 DUBEN 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Stáhnout
23 DUBEN 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Stáhnout
23 DUBEN 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Stáhnout

2016

23 DUBEN 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Stáhnout
23 DUBEN 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Stáhnout
23 DUBEN 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Stáhnout

Propagační kampaně v praxi

Komise ve svém ročním pracovním programu týkajícím se produktů a potenciálních trhů určí strategické priority v oblasti propagace zemědělských produktů EU a kritéria pro přidělení finančních prostředků.

Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA) tuto strategii jménem Komise realizuje.

Za tímto účelem:

 • zveřejňuje výzvy k předkládání návrhů a návrhy hodnotí
 • přiděluje granty a spravuje grantové dohody u tzv. složených programů (programy, jichž se účastní alespoň dvě organizace z minimálně dvou států Unie nebo jedna či více institucí EU)
 • pořádá akce a komunikační kampaně na území i mimo území Unie

Rozhodnutí o výběru jednoduchých programů přijímá Komise na základě pořadí návrhů, jak jej stanovila agentura REA.

Jednoduché programy zahrnují jednu nebo více organizací ze stejné země EU. Spravují je orgány jednotlivých členských států.

23 DUBEN 2018
National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Stáhnout

Rozhodnutí o výběru

2022

10 LISTOPAD 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
čeština
(316.53 KB - PDF)
Stáhnout
10 LISTOPAD 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
čeština
(447.57 KB - PDF)
Stáhnout

2021

8 PROSINEC 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
čeština
(315.81 KB - PDF)
Stáhnout
8 PROSINEC 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
čeština
(454.57 KB - PDF)
Stáhnout

2020

14 PROSINEC 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
čeština
(322 KB - PDF)
Stáhnout
16 PROSINEC 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
čeština
(272.86 KB - PDF)
Stáhnout
15 PROSINEC 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Stáhnout
17 PROSINEC 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Stáhnout

2019

21 ŘÍJEN 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Stáhnout
21 ŘÍJEN 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Stáhnout

2018

16 ŘÍJEN 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
čeština
(328.43 KB - PDF)
Stáhnout
24 ŘÍJEN 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
čeština
(396.42 KB - PDF)
Stáhnout

2017

19 ŘÍJEN 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
čeština
(330.07 KB - PDF)
Stáhnout
19 ŘÍJEN 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
čeština
(579.63 KB - PDF)
Stáhnout

2016

18 LISTOPAD 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
čeština
(237.77 KB - PDF)
Stáhnout
18 LISTOPAD 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
čeština
(1.06 MB - PDF)
Stáhnout

Zpráva o politice propagace zemědělských produktů

Zpráva EU podrobně popisuje provádění politiky propagace zemědělských produktů jak v Unii, tak ve třetích zemích. K některým jejím specifickým cílům patří zvýšení konkurenceschopnosti a spotřeby zemědělských produktů EU a rovněž zvýšení informovanosti o unijních režimech jakosti a jejich uznávání.

Závěry zprávy vycházejí z celé řady zdrojů, např. ze statistických údajů o žádostech a grantech udělených pro účely propagačních programů, z účasti na misích na vysoké úrovni, které se konají od roku 2016, a ze zpětné vazby z hodnotících dotazníků. Z těchto závěrů vyplývá, že:

 • provádění politiky propagace zemědělsko-potravinářských produktů bylo v souladu s jejími cíli
 • hlavní kategorií produktů, na které se vztahovalo spolufinancování propagační politiky, bylo ovoce a zelenina
 • propagační politika bude klíčovým nástrojem podporujícím přechod k udržitelnějšímu zemědělskému odvětví

Tato zpráva navazuje na hodnocení provádění politiky a bude podkladem pro její přezkum.

11 ÚNOR 2021
Zpráva o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
čeština
(205.1 KB - HTML)
Stáhnout

Průběžná zpráva Komise o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

Pracovní dokument útvarů Komise přiložený k průběžné zprávě

Další informace

Výzvy k předkládání návrhů – propagace zemědělských produktů

Časté otázky

Jak informovat o vaší propagační kampani financované z prostředků EU – propagace zemědělských produktů

Mapa kampaní a statistiky

Životní cyklus programů propagujících zemědělské produkty EU

Nová politika propagace (infografika)