Skip to main content
Agriculture and rural development

ELi põllumajandustoodete edendamine

ELi edenduspoliitika aitab põllumajandustootjatel müüa oma ELi põllumajandustooteid üha suureneva konkurentsiga üleilmsel turul, luues samal ajal töökohti ja majanduskasvu Euroopas.

Sissejuhatus

ELi põllumajandustoodete edenduskampaaniate eesmärk on avada ELi põllumajandustootjatele ja laiemalt toiduainetööstusele uusi turuvõimalusi ning aidata tootjatel oma ettevõtet laiendada.

Edendusmeetmeid on kahte liiki:

  • meetmed, mida juhivad Euroopa kutseühingud või tootmisharude vahelised organisatsioonid ning mida kaasrahastab EL;
  • meetmed, mida juhib EL ise, nt voliniku diplomaatiline tegevus kolmandates riikides põllumajanduslike toiduainetega kauplemise arendamiseks või osalemine messidel ja teavituskampaaniates.

Edenduspoliitika eeskirjadega nähakse ette, kuidas ELi vahendeid saab kasutada teavitamise ja edendamisega seotud algatusteks nii ELi liikmesriikides kui ka väljaspool ELi. 

Lisateave

Rahastamisvõimalused

Iga-aastane töökava

Euroopa Komisjon eraldab 2022. aastal 185,9 miljonit eurot, et rahastada ELi põllumajanduslike toiduainete müügiedenduskampaaniaid nii kodu- kui ka välismaal.

2022. aasta töökavas keskendutakse kampaaniatele, mis on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega, toetades strateegia „Talust taldrikule“,Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, ELi mahepõllumajanduse tegevuskava ja Euroopa kodanikualgatust „Lõpp puuriajastule“ käsitlevas teatises seatud eesmärke. Kampaaniate käigus tuuakse esile ka ELi põllumajanduslike toiduainete ranged ohutusstandardid ning mitmekesine ja traditsiooniline tootevalik, mida toetavad ELi kvaliteedikavad.

Kampaaniates, mis on suunatud ELi mittekuuluvatele riikidele, keskendutakse suure kasvupotentsiaaliga turgudele, nagu Jaapan, Lõuna-Korea, Kanada ja Mehhiko. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Laadige alla
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Laadige alla

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Laadige alla
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Laadige alla

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Laadige alla
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Laadige alla

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Laadige alla
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Laadige alla

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Laadige alla
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Laadige alla

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Laadige alla
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Laadige alla
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Laadige alla

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Laadige alla
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Laadige alla
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Laadige alla

Müügiedenduskampaaniad praktikas

Komisjon määrab oma iga-aastases töökavas kindlaks ELi põllumajandustoodete edendamise strateegilised prioriteedid ja rahastamiskriteeriumid, tuues välja konkreetsed tooted ja võimalikud turud.

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (REA) viib selle strateegilise poliitika komisjoni nimel ellu.

Selleks teeb ta järgmist:

  • avaldab konkursikutsed ja hindab saadud projektiettepanekuid;
  • määrab toetusi ja haldab toetuse kasutamise lepinguid mitut riiki hõlmavate programmide (vähemalt kaks organisatsiooni vähemalt kahest ELi riigist või üks või mitu ELi institutsiooni) puhul;
  • korraldab üritusi ja teavituskampaaniaid nii ELis kui ka väljaspool ELi.

Komisjon võtab vastu otsuse valida Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kindlaks määratud pingerea põhjal välja lihtsad programmid.

Need hõlmavad ühte või mitut organisatsiooni samast ELi riigist. Lihtsaid programme haldavad riikide ametiasutused.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Laadige alla

Valikuotsused

2022

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Laadige alla

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
English
(145.97 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision – Annexes (2021)
English
(450.9 KB - PDF)
Laadige alla

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
English
(149.92 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(258.89 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Laadige alla

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Laadige alla

2018

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2018
English
(158.84 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision – Annexes (2018)
English
(378.93 KB - PDF)
Laadige alla

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
English
(158.63 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision – Annexes (2017)
English
(604.05 KB - PDF)
Laadige alla

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
eesti
(123.71 KB - PDF)
Laadige alla
Commission implementing decision - Annexes (2016)
eesti
(884.07 KB - PDF)
Laadige alla

Aruanne põllumajandustoodete edenduspoliitika kohta

ELi aruandes kirjeldatakse põllumajandustoodete edenduspoliitika rakendamist nii ELis kui ka ELi mittekuuluvates riikides. Mõned konkreetsed poliitikameetmed hõlmavad ELi põllumajandustoodete konkurentsivõime ja tarbimise suurendamist, samuti ka teadlikkuse suurendamist ELi kvaliteedikavadest ja nende tunnustamist.

Aruandes tehtud järelduste jaoks on kasutatud erinevaid allikaid, sealhulgas edendusprogrammide raames toetuste taotlemist ja toetuste andmist käsitlev statistika, kõrgetasemelistel visiitidel osalemine (alates 2016. aastast) ning hindamisküsimustikest saadud tagasiside. Järeldused näitavad järgmist.

  • Põllumajanduslike toiduainete edenduspoliitika rakendamine on olnud kooskõlas oma eesmärkidega.
  • Puu- ja köögiviljad oli peamine tootekategooria, mis sai kasu edenduspoliitika kaasrahastamisest.
  • Edenduspoliitika on kõige olulisem vahend kestlikumale põllumajandusele ülemineku toetamisel.

Käesolev aruanne on poliitika rakendamist käsitleva hindamise jätk ja seda võetakse arvesse 2021. aastaks kavandatud poliitika läbivaatamisel.

Aruanne siseturul ja kolmandates riikides rakendatavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta
eesti
(202.06 KB - HTML)
Laadige alla

Komisjoni vahearuanne siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta

Vahearuandele lisatud komisjoni talituste töödokument

Lisateave

Rahastamisvõimalused, valikukriteeriumid, õigusraamistik

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kohustuslik visuaalne identiteet

Kampaania kaart ja statistika

Edendusprogrammide tsükkel

Uus edenduspoliitika (infograafik)

Üritused