Skip to main content
Agriculture and rural development
Põllumajandustoodete müügi edendamine

2023. aasta konkursikutsed

Sissejuhatus

ELi põllumajandustoodete edenduskampaaniate eesmärk on avada ELi põllumajandustootjatele ja laiemalt toiduainetööstusele uusi turuvõimalusi ning aidata tootjatel oma ettevõtteid laiendada.

Müügiedendusmeetmeid on kahte liiki:

 • meetmed, mida juhivad Euroopa kutseühingud või tootmisharude vahelised organisatsioonid ning mida kaasrahastab EL;
 • meetmed, mida juhib EL ise, nt voliniku diplomaatiline tegevus kolmandates riikides põllumajanduslike toiduainetega kauplemise arendamiseks või osalemine messidel ja teavituskampaaniates.

Edenduspoliitika eeskirjadega nähakse ette, kuidas ELi vahendeid saab kasutada teavitamise ja edendamisega seotud algatusteks nii ELi liikmesriikides kui ka väljaspool ELi.

Seotud teave

Konkursikutsed – põllumajandustoodete edendamine

Iga-aastane tööprogramm

2023. aastal eraldab Euroopa Komisjon 185,9 miljonit eurot, et rahastada kestlike ja kvaliteetsete ELi põllumajanduslike toiduainete müügiedendusmeetmeid ELis ja kogu maailmas. Euroopa Komisjon võttis vastu müügiedenduspoliitika 2023. aasta tööprogrammi, mis aitab kaasa 2019.–2024. aasta poliitiliste prioriteetide, eelkõige strateegia „Talust taldrikule“ elluviimisele.

2023. aastaks välja valitud müügiedendusprojektid peaksid väärtustama tooteid, mille puhul on täidetud järgmised eesmärgid:

 • kestlike tavade edendamine ELi põllumajanduses,
 • loomade heaolu suurendamine,
 • värskete puu- ja köögiviljade tarbimise ning tervisliku ja kestliku toitumise propageerimine.

2023

16 DETSEMBER 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Laadige alla
16 DETSEMBER 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Laadige alla

2022

15 DETSEMBER 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Laadige alla
15 DETSEMBER 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Laadige alla

2021

16 DETSEMBER 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Laadige alla
16 DETSEMBER 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Laadige alla

2020

19 NOVEMBER 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Laadige alla
19 NOVEMBER 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Laadige alla

2019

14 NOVEMBER 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Laadige alla
14 NOVEMBER 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Laadige alla

2018

27 NOVEMBER 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Laadige alla
27 NOVEMBER 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Laadige alla

2017

23 APRILL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Laadige alla
23 APRILL 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Laadige alla
23 APRILL 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Laadige alla

2016

23 APRILL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Laadige alla
23 APRILL 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Laadige alla
23 APRILL 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Laadige alla

Müügiedenduskampaaniad praktikas

Oma iga-aastases tööprogrammis määrab Euroopa Komisjon kindlaks ELi põllumajandustoodete edendamise strateegilised prioriteedid ja rahastamiskriteeriumid, tuues välja konkreetsed tooted ja võimalikud turud.

Selle poliitilise strateegia viib komisjoni nimel ellu Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (REA).

Selleks teeb REA järgmist:

 • avaldab konkursikutsed ja hindab saadud projektiettepanekuid;
 • määrab toetusi ja haldab toetuse kasutamise lepinguid mitut riiki hõlmavate programmide (vähemalt kaks organisatsiooni vähemalt kahest ELi riigist või üks või mitu ELi institutsiooni) puhul;
 • korraldab üritusi ja teavituskampaaniaid nii ELis kui ka väljaspool ELi.

Komisjon võtab vastu otsuse, millega valitakse Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti (REA) koostatud pingerea põhjal välja lihtprogrammid.

Need hõlmavad ühte või mitut organisatsiooni samast ELi riigist. Lihtprogramme haldavad riikide ametiasutused.

23 APRILL 2018
National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Laadige alla

Valikuotsused

2022

10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Laadige alla
10 NOVEMBER 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Laadige alla

2021

8 DETSEMBER 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
English
(145.97 KB - PDF)
Laadige alla
8 DETSEMBER 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
English
(450.9 KB - PDF)
Laadige alla

2020

14 DETSEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
English
(149.92 KB - PDF)
Laadige alla
16 DETSEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(258.89 KB - PDF)
Laadige alla
15 DETSEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Laadige alla
17 DETSEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Laadige alla

2019

21 OKTOOBER 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Laadige alla
21 OKTOOBER 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Laadige alla

2018

16 OKTOOBER 2018
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2018
English
(158.84 KB - PDF)
Laadige alla
24 OKTOOBER 2018
Commission implementing decision – Annexes (2018)
English
(378.93 KB - PDF)
Laadige alla

2017

19 OKTOOBER 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
English
(158.63 KB - PDF)
Laadige alla
19 OKTOOBER 2017
Commission implementing decision – Annexes (2017)
English
(604.05 KB - PDF)
Laadige alla

2016

18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
eesti
(123.71 KB - PDF)
Laadige alla
18 NOVEMBER 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
eesti
(884.07 KB - PDF)
Laadige alla

Aruanne põllumajandustoodete müügiedenduspoliitika kohta

Aruandes kirjeldatakse põllumajandustoodete müügiedenduspoliitika rakendamist nii ELis kui ka ELi mittekuuluvates riikides. Mõned konkreetsed poliitikameetmed hõlmavad ELi põllumajandustoodete konkurentsivõime ja tarbimise suurendamist, samuti ka teadlikkuse suurendamist ELi kvaliteedikavadest ja nende tunnustamist.

Aruandes tehtud järelduste jaoks on kasutatud erinevaid allikaid, sealhulgas edendusprogrammide raames toetuste taotlemist ja toetuste andmist käsitlev statistika, kõrgetasemelistel visiitidel osalemine (alates 2016. aastast) ning hindamisküsimustikest saadud tagasiside. Järeldused näitavad järgmist.

 • Põllumajanduslike toiduainete müügiedenduspoliitika rakendamine on olnud kooskõlas oma eesmärkidega.
 • Puu- ja köögiviljad oli peamine tootekategooria, mis sai kasu edenduspoliitika kaasrahastamisest.
 • Müügiedenduspoliitika on kõige olulisem vahend kestlikumale põllumajandusele ülemineku toetamisel.

Käesolev aruanne on poliitika rakendamist käsitleva hindamise tulemus ja seda võetakse arvesse poliitika läbivaatamisel.

11 VEEBRUAR 2021
Aruanne siseturul ja kolmandates riikides rakendatavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta
eesti
(202.06 KB - HTML)
Laadige alla

Komisjoni vahearuanne siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta

Vahearuandele lisatud komisjoni talituste töödokument

Lisateave

Konkursikutsed – põllumajandustoodete edendamine

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Teavitamine ELi rahastatud edenduskampaaniast – põllumajandustoodete müügi edendamine

Kampaania kaart ja statistika

ELi põllumajandustoodete müügiedendusprogrammide elutsükkel

Uus edenduspoliitika (infograafik)