Skip to main content
Agriculture and rural development
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Wspieranie unijnych rolników, bezpieczeństwa żywnościowego, środowiska i obszarów wiejskich

Wspólna polityka rolna (WPR)

WPR opiera się na partnerstwie między rolnictwem a społeczeństwem oraz między Europą a jej rolnikami.

WPR w moim kraju

Informacje o realizacji polityki rolnej w każdym kraju UE za pomocą planów strategicznych WPR i unijnej sieci WPR.

Młodzi rolnicy

Z uwagi na starzejącą się populację rolników UE podwaja wysiłki, aby zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy na roli.

Rozwój obszarów wiejskich

WPR wspiera dynamikę i rentowność obszarów wiejskich poprzez finansowanie i działania wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Sustainable agriculture

Zrównoważone rolnictwo

UE uwzględnia kwestie społeczne, środowiskowe i gospodarcze, aby stworzyć bardziej zrównoważony system rolnictwa.
Farming

Rolnictwo

Informacje na temat rolnictwa ekologicznego, oznaczeń geograficznych i systemów jakości, produktów zwierzęcych i roślinnych itp.
International

Handel międzynarodowy

UE współpracuje z partnerami na całym świecie, aby ułatwić handel produktami rolnymi i dbać o światowe bezpieczeństwo żywnościowe.
Portal danych rolno-spożywczych

Szczegółowe informacje na temat rynków rolnych, gospodarki i handlu na szczeblu krajowym i unijnym, a także dane dotyczące WPR

Najważniejsze dane

Centra monitorowania rynków

Utworzono centra monitorowania rynków, które mają zapewnić poprawę reagowania na zmienność rynków oraz odczytywania sygnałów rynkowych.

Prognozy

Krótko- i średnioterminowe perspektywy rynkowe dla towarów rolnych i żywności

Dane dotyczące cen

Zestawienia danych dotyczących cen produktów rolnych i żywności dla konsumentów zarówno na szczeblu unijnym, jak i światowym

Dane dotyczące handlu

Informacje na temat stosunków handlowych UE w branży rolno-spożywczej z partnerami na całym świecie

Wybrane tematy

Perspektywy średniookresowe

Sprawozdanie zawiera przegląd średniookresowych perspektyw dla głównych rynków rolnych, dochodów i środowiska w UE do 2032 r.

Podcast „Food for Europe”

Europejska seria podcastów z rozmowami z osobistościami ze świata unijnej polityki rolnej. Tematem podcastów jest, jak sprawić, by systemy żywnościowe były sprawiedliwsze, zdrowsze i bardziej ekologiczne.
Wsparcie finansowe i przetargi

Możliwości finansowania i procedury przetargowe dotyczące projektów i inicjatyw UE

Więcej informacji

Konsultacje

Konsultacje dotyczące unijnych inicjatyw w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  

Wyraź swoją opinię

Wydarzenia