Skip to main content
Agriculture and rural development
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Wspieranie unijnych rolników, bezpieczeństwa żywnościowego, środowiska i obszarów wiejskich

Wspólna polityka rolna (WPR)

WPR opiera się na partnerstwie między rolnictwem a społeczeństwem oraz między Europą a jej rolnikami.

WPR wspiera rolników w UE, chroni bezpieczeństwo żywnościowe, przeciwdziała zmianom klimatu i przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich.

Z uwagi na starzejącą się populację rolników UE podwaja wysiłki, aby zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy na roli.

WPR wspiera dynamikę i rentowność obszarów wiejskich poprzez finansowanie i działania wspierające rozwój obszarów wiejskich.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Portal danych rolno-spożywczych

Szczegółowe informacje na temat rynków rolnych, gospodarki i handlu na szczeblu krajowym i unijnym, a także dane dotyczące WPR

Najważniejsze dane

Utworzono centra monitorowania rynków, które mają zapewnić poprawę reagowania na zmienność rynków oraz odczytywania sygnałów rynkowych.

Krótko- i średnioterminowe perspektywy rynkowe dla towarów rolnych i żywności

Zestawienia danych dotyczących cen produktów rolnych i żywności dla konsumentów zarówno na szczeblu unijnym, jak i światowym

Informacje na temat stosunków handlowych UE w branży rolno-spożywczej z partnerami na całym świecie

Wybrane tematy

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Wsparcie finansowe i przetargi

Możliwości finansowania i procedury przetargowe dotyczące projektów i inicjatyw UE

Więcej informacji

Konsultacje

Konsultacje dotyczące unijnych inicjatyw w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  

Wyraź swoją opinię

Wydarzenia