Skip to main content
Agriculture and rural development
Agriculture and rural development

Supporting EU farmers, food security, the environment and rural areas

Wspólna polityka rolna (WPR)

WPR opiera się na partnerstwie między rolnictwem a społeczeństwem oraz między Europą a jej rolnikami.

WPR w moim kraju

Informacje na temat realizacji i stosowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w poszczególnych krajach UE

Młodzi rolnicy

Z uwagi na starzejącą się populację rolników UE podwaja wysiłki, aby zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy na roli.

Rozwój obszarów wiejskich

WPR wspiera dynamikę i rentowność obszarów wiejskich poprzez finansowanie i działania wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Sustainable agriculture

Zrównoważone rolnictwo

UE uwzględnia kwestie społeczne, środowiskowe i gospodarcze, aby stworzyć bardziej zrównoważony system rolnictwa.
Farming

Rolnictwo

Informacje na temat rolnictwa ekologicznego, oznaczeń geograficznych i systemów jakości, produktów zwierzęcych i roślinnych itp.
International

Handel międzynarodowy

UE współpracuje z partnerami na całym świecie, aby ułatwić handel produktami rolnymi i dbać o światowe bezpieczeństwo żywnościowe.
Portal danych rolno-spożywczych

Szczegółowe informacje na temat rynków rolnych, gospodarki i handlu na szczeblu krajowym i unijnym, a także dane dotyczące WPR

Najważniejsze dane

Centra monitorowania rynków

Utworzono centra monitorowania rynków, które mają zapewnić poprawę reagowania na zmienność rynków oraz odczytywania sygnałów rynkowych.

Prognozy

Krótko- i średnioterminowe perspektywy rynkowe dla towarów rolnych i żywności

Dane dotyczące cen

Zestawienia danych dotyczących cen produktów rolnych i żywności dla konsumentów zarówno na szczeblu unijnym, jak i światowym

Dane dotyczące handlu

Informacje na temat stosunków handlowych UE w branży rolno-spożywczej z partnerami na całym świecie

Wybrane tematy

Perspektywy średniookresowe

Sprawozdanie zawiera przegląd średniookresowych perspektyw dla głównych rynków rolnych, dochodów i środowiska w UE do 2032 r.

Podcast „Food for Europe”

European podcast series featuring interviews with key players in EU agricultural policy on how to make food systems fairer, healthier and greener.
Wsparcie finansowe i przetargi

Możliwości finansowania i procedury przetargowe dotyczące projektów i inicjatyw UE

Więcej informacji

Konsultacje

Konsultacje dotyczące unijnych inicjatyw w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  

Wyraź swoją opinię