Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development
Wspólna polityka rolna (WPR)

WPR opiera się na partnerstwie między rolnictwem a społeczeństwem oraz między Europą a jej rolnikami.

Informacje o realizacji polityki rolnej w każdym kraju UE za pomocą planów strategicznych WPR i unijnej sieci WPR.

Z uwagi na starzejącą się populację rolników UE podwaja wysiłki, aby zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy na roli.

WPR wspiera dynamikę i rentowność obszarów wiejskich poprzez finansowanie i działania wspierające rozwój obszarów wiejskich.

a person holding a box of vegetables
UE uwzględnia kwestie społeczne, środowiskowe i gospodarcze, aby stworzyć bardziej zrównoważony system rolnictwa.
a person walking in a field with goats
Informacje na temat rolnictwa ekologicznego, oznaczeń geograficznych i systemów jakości, produktów zwierzęcych i roślinnych itp.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
UE współpracuje z partnerami na całym świecie, aby ułatwić handel produktami rolnymi i dbać o światowe bezpieczeństwo żywnościowe.
Portal danych rolno-spożywczych

Szczegółowe informacje na temat rynków rolnych, gospodarki i handlu na szczeblu krajowym i unijnym, a także dane dotyczące WPR

Najważniejsze dane

Utworzono centra monitorowania rynków, które mają zapewnić poprawę reagowania na zmienność rynków oraz odczytywania sygnałów rynkowych.

Krótko- i średnioterminowe perspektywy rynkowe dla towarów rolnych i żywności

Zestawienia danych dotyczących cen produktów rolnych i żywności dla konsumentów zarówno na szczeblu unijnym, jak i światowym

Informacje na temat stosunków handlowych UE w branży rolno-spożywczej z partnerami na całym świecie

Featured topics

W wiosennym sprawozdaniu perspektywicznym na 2024 r. przedstawiono najnowsze tendencje i perspektywy rynków rolno-spożywczych.
a collage of people, animals and fruit
Europejska seria podcastów z rozmowami z osobistościami ze świata unijnej polityki rolnej. Tematem podcastów jest, jak sprawić, by systemy żywnościowe były sprawiedliwsze, zdrowsze i bardziej ekologiczne.
 • a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
  Wsparcie finansowe i przetargi

  Możliwości finansowania i procedury przetargowe dotyczące projektów i inicjatyw UE

  Więcej informacji

 • two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
  Konsultacje

  Konsultacje dotyczące unijnych inicjatyw w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  

  Wyraź swoją opinię

Wydarzenia

 • Konkursy i ceremonie wręczenia nagród
 • Brussels, Belgium
 • Dostępna transmisja na żywo