Skip to main content
Agriculture and rural development

Handel międzynarodowy

Informacje na temat międzynarodowego handlu produktami rolnymi, współpracy i umów z państwami trzecimi, programów rozwoju i procesu rozszerzenia UE

Współpraca międzynarodowa

Współpraca między UE a krajami spoza UE oraz organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Rozszerzenie UE

Wybrane tematy

Dwustronne umowy handlowe

Szczegółowe informacje na temat umów dwustronnych i handlu produktami rolno-spożywczymi z regionami i krajami na całym świecie

Afryka

Współpraca i porozumienia między Unią Afrykańską a UE w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Podobne strony

Handel produktami ekologicznymi

Informacje o tym, jak importować produkty ekologiczne do UE, oraz wytyczne dla jednostek certyfikujących w państwach trzecich

Wydarzenia