Skip to main content
Agriculture and rural development

Propagácia poľnohospodárskych produktov EÚ

Propagačná politika EÚ pomáha výrobcom z EÚ predávať ich produkty v rámci čoraz konkurenčnejšieho globálneho trhu a zároveň podporuje vytváranie pracovných miest a rast domáceho trhu.

Úvod

Kampane na propagáciu poľnohospodárskych produktov EÚ majú poľnohospodárom v Únii, ale aj širšiemu potravinárskemu priemyslu otvoriť nové trhové príležitosti a pomôcť im rozvíjať existujúce podnikanie.

Existujú dva druhy propagačných činností:

 • tie, ktoré organizujú európske odvetvové alebo medziodvetvové združenia a spolufinancuje ich EÚ;
 • tie, ktoré organizuje priamo EÚ, napríklad diplomatické ofenzívy komisára v krajinách mimo EÚ s cieľom rozvíjať agropotravinársky obchod, alebo účasť na veľtrhoch či komunikačných kampaniach.

V pravidlách propagačnej politiky sa stanovuje, akým spôsobom je možné využiť financovanie EÚ na informačné a propagačné iniciatívy v krajinách EÚ a mimo EÚ.

Propagácia poľnohospodárskych produktov

Ročný pracovný program

Komisia v roku 2023 vyčlení 185,9 milióna eur na financovanie propagácie udržateľných a kvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. Komisia prijala pracovný program propagačnej politiky na rok 2023, ktorý prispieva k realizácii politických priorít Európskej komisie v období 2019 – 2024, najmä stratégie Z farmy na stôl.

Očakáva sa, že propagačnými projektami vybranými v roku 2023 sa zvýraznia a do popredia dostanú výrobky, ktoré budú spĺňajú ciele, ako sú napríklad:

 • podpora udržateľných postupov v poľnohospodárstve EÚ,
 • zlepšovanie životných podmienok zvierat,
 • podpora konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny a zdravého a zároveň udržateľného stravovania.

2023

16. DECEMBRA 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Stiahnuť
16. DECEMBRA 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Stiahnuť

2022

15. DECEMBRA 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Stiahnuť
15. DECEMBRA 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Stiahnuť

2021

16. DECEMBRA 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Stiahnuť
16. DECEMBRA 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Stiahnuť

2020

19. NOVEMBRA 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stiahnuť
19. NOVEMBRA 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Stiahnuť

2019

14. NOVEMBRA 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Stiahnuť
14. NOVEMBRA 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Stiahnuť

2018

27. NOVEMBRA 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Stiahnuť
27. NOVEMBRA 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Stiahnuť

2017

23. APRÍLA 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Stiahnuť
23. APRÍLA 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Stiahnuť
23. APRÍLA 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Stiahnuť

2016

23. APRÍLA 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Stiahnuť
23. APRÍLA 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Stiahnuť
23. APRÍLA 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Stiahnuť

Propagačné kampane v praxi

Komisia vymedzuje strategické priority na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ a kritériá financovania vo svojom ročnom pracovnom programe, pričom určuje výrobky a možné trhy.

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) vykonáva v mene Komisie túto strategickú politiku v praxi.

Robí to týmito spôsobmi:

 • uverejňuje výzvy na predkladanie návrhov a tieto návrhy hodnotí,
 • udeľuje granty a spravuje dohody o grante pre tzv. kombinované programy (ktorých súčasťou sú aspoň dve organizácie z aspoň dvoch krajín EÚ, príp. jedna alebo viaceré inštitúcie EÚ),
 • organizuje podujatia a komunikačné kampane v rámci EÚ aj mimo nej.

Komisia prijíma rozhodnutie vyberať jednoduché programy na základe poradia návrhov stanovených agentúrou REA.

Jednoduché programy zahŕňajú jednu alebo viac organizácií z tej istej krajiny EÚ. Riadia ich vnútroštátne orgány.

2. MÁJA 2023
National authority in the relevant EU country
English
(PDF)
Stiahnuť

Rozhodnutia o výbere

2022

10. NOVEMBRA 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Stiahnuť
10. NOVEMBRA 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Stiahnuť

2021

8. DECEMBRA 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
slovenčina
(316.61 KB - PDF)
Stiahnuť
8. DECEMBRA 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
slovenčina
(465.42 KB - PDF)
Stiahnuť

2020

14. DECEMBRA 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
English
(149.92 KB - PDF)
Stiahnuť
16. DECEMBRA 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(258.89 KB - PDF)
Stiahnuť
15. DECEMBRA 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Stiahnuť
17. DECEMBRA 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Stiahnuť

2019

21. OKTÓBRA 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Stiahnuť
21. OKTÓBRA 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Stiahnuť

2018

16. OKTÓBRA 2018
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2018
English
(158.84 KB - PDF)
Stiahnuť
24. OKTÓBRA 2018
Commission implementing decision – Annexes (2018)
English
(378.93 KB - PDF)
Stiahnuť

2017

19. OKTÓBRA 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
English
(158.63 KB - PDF)
Stiahnuť
19. OKTÓBRA 2017
Commission implementing decision – Annexes (2017)
English
(604.05 KB - PDF)
Stiahnuť

2016

18. NOVEMBRA 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
slovenčina
(238.26 KB - PDF)
Stiahnuť
18. NOVEMBRA 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
slovenčina
(1.06 MB - PDF)
Stiahnuť

Správa o propagačnej politike v oblasti poľnohospodárskych výrobkov

V správe EÚ sa podrobne opisuje vykonávanie propagačnej politiky poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a krajinách mimo EÚ. Medzi niektoré konkrétne ciele politiky patrí zvyšovanie konkurencieschopnosti a spotreby poľnohospodárskych výrobkov EÚ, ako aj zvyšovanie informovanosti a uznávanie systémov kvality EÚ.

Zistenia správy sú odvodené z viacerých zdrojov vrátane štatistík, pokiaľ ide o žiadosti a udelené granty týkajúce sa propagačných programov, účasti na misiách na vysokej úrovni od roku 2016 a spätnej väzby z hodnotiacich dotazníkov. Zo zistení vyplýva, že:

 • vykonávanie propagačnej politiky pre agropotravinárske výrobky je v súlade s jej cieľmi,
 • ovocie a zelenina boli hlavnou kategóriou výrobkov, na ktoré sa vzťahovalo spolufinancovanie propagačnej politiky,
 • propagačná politika bude kľúčovým nástrojom na podporu transformácie na udržateľnejší poľnohospodársky sektor.

Táto správa nadväzuje na hodnotenie vykonávania politiky a bude podkladom pre preskúmanie politiky.

11. FEBRUÁRA 2021
Správa o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách
slovenčina
(205.61 KB - HTML)
Stiahnuť

Priebežná správa Komisie o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a tretích krajinách

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k správe

Ďalšie informácie

Výzva na predkladanie návrhov – propagácia poľnohospodárskych produktov

Najčastejšie otázky

Informovania o vašej propagačnej kampani financovanej z EÚ – propagácia poľnohospodárskych produktov

Mapa a štatistika kampaní

Životný cyklus programov na propagáciu poľnohospodárskych produktov EÚ

Podujatia

 • Konferencie a samity

EU Agri-Food Days

 • utorok 5. decembra 2023, 09:30 - piatok 8. decembra 2023, 15:30 (CET)