Skip to main content
Agriculture and rural development

Salgsfremstød for EU's landbrugsprodukter

EU vil med sin salgsfremmende politik både hjælpe producenterne med at sælge deres produkter på det stærkt konkurrenceprægede verdensmarked og skabe vækst og jobs i medlemslandene.

Indledning

Kampagner for at fremme salget af landbrugsprodukter fra EU skal åbne nye markedsmuligheder for EU's landbrugere og fødevarevirksomheder og hjælpe dem med at styrke deres eksisterende forretning.

Der findes to slags salgsfremmende aktiviteter:

 • dem, der gennemføres af europæiske handels- og branchesammenslutninger og medfinansieres af EU
 • dem, der gennemføres direkte af EU som f.eks. landbrugskommissærens diplomatiske initiativer for at udvikle handelen med landbrugsfødevarer i lande uden for EU eller deltagelse i messer og kampagner.

Reglerne for salgsfremstød fastsætter, hvordan man kan bruge EU-finansiering til oplysningskampagner og salgsfremstød i EU-lande og lande uden for EU. 

Relaterede oplysninger

Finansieringsmuligheder

Årligt arbejdsprogram

Europa-Kommissionen afsætter i 2022 185,9 mio. EUR til at støtte salgsfremmende tiltag for europæiske landbrugsfødevarer i og uden for EU.

Arbejdsprogrammet for 2022 fokuserer på kampagner, der er i overensstemmelse med ambitionerne i den europæiske grønne pagt, støtter målene i jord til bord-strategien, Europas kræfthandlingsplan, EU's handlingsplan for økologisk produktion og meddelelsen om det europæiske borgerinitiativ "End the Cage Age" (slut med opdræt i bure). Kampagnerne vil også fremhæve de høje sikkerhedsstandarder for EU's landbrugsfødevarer samt det mangfoldige og traditionelle udvalg af produkter, der støttes gennem EU's kvalitetsordninger.

Der iværksættes kampagner i ikke-EU-lande på markeder med et højt vækstpotentiale, f.eks. Japan, Sydkorea, Canada og Mexico. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Download
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Download

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Download
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Download

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Download
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Download
 • български
  (285.05 KB - PDF)
  Download

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Download
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Download

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Download
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Download

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Download
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Download
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Download

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Download
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Download
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Download

Salgsfremstød i praksis

Kommissionen fastlægger de strategiske prioriteter for fremme af EU's landbrugsprodukter og kriterierne for støtte i et årligt arbejdsprogram, der beskriver produkter og potentielle markeder.

Det er Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA), der på vegne af Kommissionen fører strategien ud i livet.

Det gør REA ved at:

 • offentliggøre indkaldelser af forslag og vurdere de indkomne forslag
 • yde tilskud og forvalte tilskudsaftaler for såkaldte flerlandeprogrammer (som involverer mindst to organisationer fra mindst to EU-lande eller en eller flere EU-institutioner)
 • stå for arrangementer og oplysningskampagner både i og uden for EU.

Kommissionen vedtager en beslutning om at udvælge enkeltlandsprogrammer på grundlag af REA's rangordning.

Enkeltlandsprogrammer omfatter en eller flere organisationer fra samme EU-land. De styres af de nationale myndigheder.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Download

Afgørelser om udvælgelse

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
dansk
(144.49 KB - PDF)
Download
Commission implementing decision – Annexes (2021)
dansk
(456.27 KB - PDF)
Download

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
English
(149.92 KB - PDF)
Download
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(258.89 KB - PDF)
Download
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Download
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Download

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Download
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Download

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
dansk
(147.69 KB - PDF)
Download
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
dansk
(300.79 KB - PDF)
Download

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
dansk
(147.74 KB - PDF)
Download
Commission implementing decision - Annexes (2017)
dansk
(609.77 KB - PDF)
Download

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
dansk
(114.92 KB - PDF)
Download
Commission implementing decision - Annexes (2016)
dansk
(968.25 KB - PDF)
Download

Rapport om salgsfremstød for landbrugsprodukter

I EU's rapport beskrives gennemførelsen af politikken for salgsfremstød for landbrugsprodukter i EU og i tredjelande. Blandt de konkrete målsætninger for politikken kan nævnes øget konkurrenceevne og forbrug af EU's landbrugsprodukter, øget kendskab til og anerkendelse af EU's kvalitetsordninger.

Rapportens konklusioner bygger på en række kilder, bl.a. statistikkerne om ansøgninger og tilskud vedrørende salgsfremstødsprogrammer, deltagelse i missioner på højt niveau siden 2016 og feedback fra evalueringsskemaer. Resultaterne viser, at:

 • man med politikken for salgsfremstød for landbrugsfødevarer har nået målsætningerne
 • frugt og grøntsager var den vigtigste produktkategori, der modtog medfinansiering fra politikken for salgsfremstød
 • politikken for salgsfremstød bliver et vigtigt middel til at støtte omstillingen til en mere bæredygtig landbrugssektor.

Denne rapport kommer som opfølgning på en evaluering af gennemførelsen af politikken og vil indgå i revisionen af politikken i 2021.

Rapport om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande
dansk
(204.15 KB - HTML)
Download

Midtvejsrapport fra Kommissionen om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i EU og i tredjelande

Arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens afdelinger, der ledsager rapporten

Yderligere oplysninger

Støttemuligheder, støtteberettigelse og juridiske rammer

Spørgsmål og svar

Obligatorisk visuel identitet

Kort og statistikker over kampagner

En kampagnes livscyklus

Ny politik for salgsfremme (infografik)