Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Salgsfremstød for EU's landbrugsprodukter

EU vil med sin salgsfremmende politik både hjælpe producenterne med at sælge deres produkter på det stærkt konkurrenceprægede verdensmarked og skabe vækst og jobs i medlemslandene.

EU fremmer sine landbrugeres produkter i hele verden

Indledning

Salgsfremstød for EU's landbrugsprodukter skal åbne nye markedsmuligheder for EU's landbrugere og fødevarevirksomheder og hjælpe dem med at styrke deres eksisterende forretning.

Der findes to slags salgsfremmende aktiviteter:

 • dem, der gennemføres af europæiske handels- og branchesammenslutninger og medfinansieres af EU
 • dem, der gennemføres direkte af EU som f.eks. landbrugskommissærens diplomatiske initiativer for at udvikle handelen med landbrugsfødevarer i lande uden for EU eller deltagelse i messer og kampagner.

Reglerne for salgsfremstød fastsætter, hvordan man kan bruge EU-finansiering til oplysningskampagner og salgsfremstød i EU-lande og lande uden for EU.

Årligt arbejdsprogram

Kommissionen vil i 2024 afsætte 185,9 mio. EUR til at støtte salgsfremmende tiltag for bæredygtige EU-landbrugsfødevarer af høj kvalitet i EU og på verdensplan. Kommissionen vedtog arbejdsprogrammet for 2024 for den salgsfremmende politik, som bidrager til gennemførelsen af Europa-Kommissionens politiske prioriteter for 2019-24, navnlig jord til bord-strategien.

De salgsfremmende projekter, der blev udvalgt i 2024, forventes at fremhæve og ophjælpe produkter, der opfylder mål såsom:

 • tilskyndelse til bæredygtig landbrugspraksis i EU
 • fremme af dyrevelfærd
 • fremme af forbruget af friske frugter og grøntsager samt sund og bæredygtig kost.

2024

14. NOVEMBER 2023
Commission implementing decision – Work programme for 2024
English
(110.28 KB - PDF)
Download
14. NOVEMBER 2023
Annexes – Work programme for 2024
English
(249.13 KB - PDF)
Download

2023

16. DECEMBER 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Download
16. DECEMBER 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Download

2022

15. DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Download
15. DECEMBER 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Download

2021

16. DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Download
16. DECEMBER 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Download

2020

19. NOVEMBER 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Download
20. NOVEMBER 2023
Annexes – Work programme for 2020
English
(333.19 KB - PDF)
Download

2019

14. NOVEMBER 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Download
14. NOVEMBER 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Download

2018

27. NOVEMBER 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Download
27. NOVEMBER 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Download

2017

23. APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Download
23. APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Download
23. APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Download

2016

23. APRIL 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Download
23. APRIL 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Download
23. APRIL 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Download

Salgsfremstød i praksis

Kommissionen fastlægger de strategiske prioriteter for fremme af EU's landbrugsprodukter og kriterierne for støtte i et årligt arbejdsprogram, der beskriver produkter og potentielle markeder.

Det er Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA), der på vegne af Kommissionen fører strategien ud i livet.

Det gør REA ved at:

 • offentliggøre indkaldelser af forslag og vurdere de indkomne forslag
 • yde tilskud og forvalte tilskudsaftaler for såkaldte flerlandeprogrammer (som involverer mindst to organisationer fra mindst to EU-lande eller en eller flere EU-institutioner)
 • stå for arrangementer og oplysningskampagner både i og uden for EU.

Kommissionen vedtager en afgørelse om at udvælge enkeltlandsprogrammer på grundlag af REA's rangordning.

Enkeltlandsprogrammer omfatter en eller flere organisationer fra samme EU-land. De styres af de nationale myndigheder.

2. MAJ 2023
National authority in the relevant EU country
English
(PDF)
Download

Afgørelser om udvælgelse

2023

13. NOVEMBER 2023
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2023
English
(97.29 KB - PDF)
Download
13. NOVEMBER 2023
Commission implementing decision – Annexes (2023)
English
(160.57 KB - PDF)
Download

2022

10. NOVEMBER 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
dansk
(145.42 KB - PDF)
Download
10. NOVEMBER 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
dansk
(442.07 KB - PDF)
Download

2021

8. DECEMBER 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
dansk
(144.49 KB - PDF)
Download
8. DECEMBER 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
dansk
(456.27 KB - PDF)
Download

2020

14. DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
English
(149.92 KB - PDF)
Download
16. DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(258.89 KB - PDF)
Download
15. DECEMBER 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Download
17. DECEMBER 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Download

2019

21. OKTOBER 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Download
21. OKTOBER 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Download

2018

16. OKTOBER 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
dansk
(147.69 KB - PDF)
Download
24. OKTOBER 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
dansk
(300.79 KB - PDF)
Download

2017

19. OKTOBER 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
dansk
(147.74 KB - PDF)
Download
19. OKTOBER 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
dansk
(609.77 KB - PDF)
Download

2016

18. NOVEMBER 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
dansk
(114.92 KB - PDF)
Download
18. NOVEMBER 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
dansk
(968.25 KB - PDF)
Download

Rapport om salgsfremstød for landbrugsprodukter

I EU's rapport beskrives gennemførelsen af politikken for salgsfremstød for landbrugsprodukter i EU og i tredjelande. Blandt de konkrete målsætninger for politikken kan nævnes øget konkurrenceevne og forbrug af EU's landbrugsprodukter, øget kendskab til og anerkendelse af EU's kvalitetsordninger.

Rapportens konklusioner bygger på en række kilder, bl.a. statistikkerne om ansøgninger og tilskud vedrørende salgsfremstødsprogrammer, deltagelse i missioner på højt niveau siden 2016 og feedback fra evalueringsskemaer. Resultaterne viser, at:

 • man med politikken for salgsfremstød for landbrugsfødevarer har nået målsætningerne
 • frugt og grøntsager var den vigtigste produktkategori, der modtog medfinansiering fra politikken for salgsfremstød
 • politikken for salgsfremstød bliver et vigtigt middel til at støtte omstillingen til en mere bæredygtig landbrugssektor.

Denne rapport kommer som opfølgning på en evaluering af gennemførelsen af politikken og vil indgå i revisionen af politikken.

11. FEBRUAR 2021
Rapport om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande
dansk
(204.15 KB - HTML)
Download

Midtvejsrapport fra Kommissionen om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i EU og i tredjelande

Arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens afdelinger, der ledsager rapporten

Yderligere oplysninger

Indkaldelse af forslag — salgsfremstød for landbrugsprodukter

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Formidling af din EU-finansierede reklamekampagne — salgsfremstød for landbrugsprodukter

Kort og statistikker over kampagner

Livscyklus for programmer vedrørende salgsfremstød for EU's landbrugsprodukter

Arrangementer

 • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

 • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)
 • Livestreaming tilgængelig