Skip to main content
Agriculture and rural development

Wspólna polityka rolna w moim kraju

Informacje na temat realizacji i stosowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w poszczególnych krajach UE

Nowa WPR umożliwia krajom UE większą elastyczność w dostosowywaniu środków do warunków lokalnych.

Plany strategiczne WPR

Plany strategiczne krajów UE w ramach WPR to szereg ukierunkowanych interwencji zaspokajających szczególne potrzeby i umożliwiających osiągnięcie wymiernych rezultatów związanych z celami na szczeblu UE.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Wyniki polityki rolnej 2014–2021

Wskaźniki, oceny, badania i sprawozdania pomagają uzyskać ogląd wyników wspólnej polityki rolnej oraz sposobów podziału wsparcia dochodu.

Rozwój obszarów wiejskich

Inne strony na ten temat

Nowa WPR

Nowa WPR będzie miała zasadnicze znaczenie dla przyszłości rolnictwa i leśnictwa w UE.

Beneficjenci funduszy WPR

Informacje o beneficjentach otrzymujących finansowanie za pośrednictwem organów krajowych i regionalnych lub bezpośrednio od Komisji.