Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Wspólna polityka rolna w moim kraju

Informacje na temat realizacji i stosowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w poszczególnych krajach UE

WPR na lata 2023–2027 umożliwia krajom UE większą elastyczność w dostosowywaniu środków do warunków lokalnych.

CAP Strategic Plans by country
Plany strategiczne WPR państw UE łączą szereg ukierunkowanych interwencji w celu zaspokojenia ich konkretnych potrzeb i osiągnięcia wymiernych rezultatów związanych z celami na szczeblu UE.
a map pin over a green landscape
Wskaźniki, oceny, badania i sprawozdania pomagają uzyskać ogląd wyników wspólnej polityki rolnej oraz sposobów podziału wsparcia dochodu.

Rozwój obszarów wiejskich

Inne strony na ten temat

WPR na lata 2023–2027 ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości rolnictwa i leśnictwa w UE.

Informacje o beneficjentach otrzymujących finansowanie za pośrednictwem organów krajowych i regionalnych lub bezpośrednio od Komisji.

Wydarzenia

Aktualności