Skip to main content
Agriculture and rural development

Wspólna polityka rolna w moim kraju

Informacje na temat realizacji i stosowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w poszczególnych krajach UE

Nowa WPR umożliwia krajom UE większą elastyczność w dostosowywaniu środków do warunków lokalnych.

Wyniki polityki rolnej

Wskaźniki, oceny, badania i sprawozdania pomagają uzyskać ogląd wyników wspólnej polityki rolnej oraz sposobów podziału wsparcia dochodu.

Plany strategiczne WPR

Plany strategiczne krajów UE w ramach WPR to szereg ukierunkowanych interwencji zaspokajających szczególne potrzeby i umożliwiających osiągnięcie wymiernych rezultatów związanych z celami na szczeblu UE.

Rozwój obszarów wiejskich

Inne strony na ten temat

Nowa WPR będzie miała zasadnicze znaczenie dla przyszłości rolnictwa i leśnictwa w UE.

Informacje o beneficjentach otrzymujących finansowanie za pośrednictwem organów krajowych i regionalnych lub bezpośrednio od Komisji.