Skip to main content
Agriculture and rural development

Wspólna polityka rolna w moim kraju

Informacje na temat realizacji i stosowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w poszczególnych krajach UE

WPR na lata 2023–2027 umożliwia krajom UE większą elastyczność w dostosowywaniu środków do warunków lokalnych.

CAP Strategic Plans by country

Plany strategiczne WPR

Plany strategiczne WPR państw UE łączą szereg ukierunkowanych interwencji w celu zaspokojenia ich konkretnych potrzeb i osiągnięcia wymiernych rezultatów związanych z celami na szczeblu UE.
a map pin over a green landscape

Wyniki polityki rolnej

Wskaźniki, oceny, badania i sprawozdania pomagają uzyskać ogląd wyników wspólnej polityki rolnej oraz sposobów podziału wsparcia dochodu.

Rozwój obszarów wiejskich

Inne strony na ten temat

WPR na lata 2023–2027

WPR na lata 2023–2027 ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości rolnictwa i leśnictwa w UE.

Beneficjenci funduszy WPR

Informacje o beneficjentach otrzymujących finansowanie za pośrednictwem organów krajowych i regionalnych lub bezpośrednio od Komisji.

Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)