Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

ES žemės ūkio produktų populiarinimas

ES produktų populiarinimo politika padeda ES gamintojams parduoti žemės ūkio produktus vis konkurencingesnėje pasaulio rinkoje, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą savo šalyse.

ES populiarina savo ūkininkų produktus visame pasaulyje

Įvadas

ES žemės ūkio produktų populiarinimo kampanijų tikslas – atverti naujų rinkos galimybių ES ūkininkams ir plačiajai maisto pramonei, taip pat padėti jiems plėsti savo verslą.

Yra dvi populiarinimo veiksmų rūšys:

 • veiksmai, kuriuos įgyvendina Europos šakinės arba tarpšakinės asociacijos ir kuriuos bendrai finansuoja ES,
 • veiksmai, kuriuos tiesiogiai įgyvendina pati ES, pavyzdžiui, Europos Komisijos nario diplomatinės pastangos ES nepriklausančiose šalyse siekiant plėtoti žemės ūkio ir maisto produktų prekybą, arba dalyvavimas mugėse ir informavimo kampanijos.

Populiarinimo politikos taisyklėmis nustatyta, kaip galima naudoti ES finansavimą informavimo ir populiarinimo iniciatyvoms tiek ES, tiek ir ES nepriklausančiose šalyse.

Metinė darbo programa

2024 m. Europos Komisija tvariems ir aukštos kokybės ES žemės ūkio ir maisto produktams populiarinti ES ir visame pasaulyje skirs 185,9 mln. EUR. Komisija priėmė 2024 m. populiarinimo politikos darbo programą, kuria prisidedama prie Europos Komisijos 2019–2024 m. politinių prioritetų, visų pirma strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, įgyvendinimo.

Tikimasi, kad 2024 m. atrinktais populiarinimo projektais bus atkreiptas dėmesys į produktus, atitinkančius tokius tikslus kaip:

 • tvarios praktikos skatinimas ES žemės ūkyje
 • gyvūnų gerovės didinimas
 • šviežių vaisių ir daržovių vartojimo bei sveikos ir tvarios mitybos skatinimas.

2024 m.

2023 M. LAPKRIČIO 14 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2024
English
(110.28 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2023 M. LAPKRIČIO 14 D.
Annexes – Work programme for 2024
English
(249.13 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2023 m.

2022 M. GRUODŽIO 16 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2022 M. GRUODŽIO 16 D.
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2022 m.

2021 M. GRUODŽIO 15 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2021 M. GRUODŽIO 15 D.
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2021 m.

2020 M. GRUODŽIO 16 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2020 M. GRUODŽIO 16 D.
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2020 m.

2019 M. LAPKRIČIO 19 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2023 M. LAPKRIČIO 20 D.
Annexes – Work programme for 2020
English
(333.19 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2019 m.

2018 M. LAPKRIČIO 14 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2018 M. LAPKRIČIO 14 D.
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2018 m.

2017 M. LAPKRIČIO 27 D.
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2017 M. LAPKRIČIO 27 D.
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2017 m.

2018 M. BALANDŽIO 23 D.
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2018 M. BALANDŽIO 23 D.
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2018 M. BALANDŽIO 23 D.
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2016 m.

2018 M. BALANDŽIO 23 D.
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2018 M. BALANDŽIO 23 D.
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2018 M. BALANDŽIO 23 D.
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Praktiniai populiarinimo kampanijų aspektai

Europos Komisija metinėje darbo programoje nustato ES žemės ūkio produktų populiarinimo strateginius prioritetus bei finansavimo kriterijus ir numato produktus bei galimas rinkas.

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) šią strateginę politiką įgyvendina Komisijos vardu.

Atlikdama šią užduotį, ji:

 • skelbia kvietimus teikti pasiūlymus ir vertina pasiūlymus,
 • skiria dotacijas ir valdo dotacijų susitarimus dėl vadinamųjų daugiašalių programų, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip dvi bent dviejų ES valstybių organizacijos arba viena ar kelios ES institucijos),
 • organizuoja renginius ir informavimo kampanijas ES ir už jos ribų.

Europos Komisija priima sprendimą pasirinkti paprastas programas, remdamasi REA pateiktu pasiūlymų vertinimu.

Paprastose programose dalyvauja viena ar daugiau organizacijų iš tos pačios ES šalies. Jas valdo nacionalinės administravimo įstaigos.

2023 M. GEGUŽĖS 2 D.
National authority in the relevant EU country
English
(PDF)
Parsisiųsdinti

Atrankos sprendimai

2023 m.

2023 M. LAPKRIČIO 13 D.
Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2023 m. paprastų žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo programų atrankos
lietuvių
(132.08 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2023 M. LAPKRIČIO 13 D.
Komisijos įgyvendinimo sprendimas. Priedai (2023 m.)
lietuvių
(168.69 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2022 m.

2022 M. LAPKRIČIO 10 D.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2022 M. LAPKRIČIO 10 D.
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2021 m.

2021 M. GRUODŽIO 8 D.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
English
(145.97 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2021 M. GRUODŽIO 8 D.
Commission implementing decision – Annexes (2021)
English
(450.9 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2020 m.

2020 M. GRUODŽIO 14 D.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
lietuvių
(237.41 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2020 M. GRUODŽIO 16 D.
Commission implementing decision – Annexes (2020)
lietuvių
(270.73 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2020 M. GRUODŽIO 15 D.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2020 M. GRUODŽIO 17 D.
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2019 m.

2019 M. SPALIO 21 D.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2019 M. SPALIO 21 D.
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2018 m.

2018 M. SPALIO 16 D.
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
lietuvių
(246.26 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2018 M. SPALIO 24 D.
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
lietuvių
(392.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2017 m.

2017 M. SPALIO 19 D.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
lietuvių
(245.34 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2017 M. SPALIO 19 D.
Commission implementing decision - Annexes (2017)
lietuvių
(668.91 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2016 m.

2016 M. LAPKRIČIO 18 D.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
lietuvių
(173.36 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
2016 M. LAPKRIČIO 18 D.
Commission implementing decision - Annexes (2016)
lietuvių
(1.05 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Žemės ūkio produktų populiarinimo politikos ataskaita

ES ataskaitoje išsamiai nurodoma, kaip įgyvendinama žemės ūkio produktų populiarinimo politika ES ir ES nepriklausančiose šalyse. Tarp numatytų konkrečių politikos tikslų yra siekis didinti ES žemės ūkio produktų konkurencingumą ir vartojimą, taip pat didinti informuotumą apie ES kokybės sistemas ir jų pripažinimą.

Ataskaitos išvados parengtos remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant statistinius duomenis apie paraiškas ir populiarinimo programoms skirtas dotacijas, dalyvavimą aukšto lygio misijose nuo 2016 m. ir vertinimo klausimynuose pateiktus atsiliepimus. Išvados rodo, kad:

 • žemės ūkio maisto produktų populiarinimo programos įgyvendinimas atitinka jos tikslus,
 • daugiausia populiarinimo politikos bendro finansavimo skirta vaisių ir daržovių produktų kategorijai,
 • populiarinimo politika bus pagrindinė priemonė, kuria remiamas perėjimas prie tvaresnio žemės ūkio sektoriaus.

Ši ataskaita parengta atlikus politikos įgyvendinimo vertinimą, ja bus remiamasi atliekant politikos peržiūrą.

2021 M. VASARIO 11 D.
Pranešimas dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
lietuvių
(204.72 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

Komisijos tarpinė informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų populiarinimo priemonių ES ir trečiosiose šalyse ataskaita

Prie tarpinės ataskaitos pridedamas tarnybų darbinis dokumentas

Daugiau informacijos

Kvietimai teikti pasiūlymus dėl žemės ūkio produktų populiarinimo

Dažnai užduodami klausimai

Informavimas apie ES finansuojamą reklaminę kampaniją – žemės ūkio produktų populiarinimas

Kampanijų žemėlapis ir statistika

ES žemės ūkio produktų populiarinimo programų gyvavimo ciklas

Renginiai

 • Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

EU Agri-Food Days

 • 2023 m. gruodžio 5 d., antradienis, 09:30 val. - 2023 m. gruodžio 8 d., penktadienis, 15:30 val. (CET)
 • Yra tiesioginė transliacija