Skip to main content
Agriculture and rural development

ES ūkininkų produkcijos populiarinimas

ES produktų populiarinimo politika padeda ES gamintojams parduoti žemės ūkio produktus vis konkurencingesnėje pasaulio rinkoje, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą savo šalyse.

Įvadas

ES žemės ūkio produktų populiarinimo kampanijų tikslas – atverti naujų rinkos galimybių ES ūkininkams ir plačiajai maisto pramonei, taip pat padėti jiems plėsti savo verslą.

Yra dvi rūšys populiarinimo veiksmų:

  • veiksmai, kuriuos įgyvendina Europos šakinės arba tarpšakinės asociacijos ir kuriuos bendrai finansuoja ES,
  • veiksmai, kuriuos tiesiogiai įgyvendina pati ES, pavyzdžiui, Europos Komisijos nario diplomatinės pastangos ES nepriklausančiose šalyse siekiant plėtoti žemės ūkio ir maisto produktų prekybą, arba dalyvavimas mugėse ir informavimo kampanijos.

Populiarinimo politikos taisyklėmis nustatyta, kaip galima naudoti ES finansavimą informavimo ir populiarinimo iniciatyvoms tiek ES, tiek ir ES nepriklausančiose šalyse. 

Susijusi informacija

Galimybės gauti finansavimą

Metinė darbo programa

Europos Komisija 2022 m. skyrė 185,9 mln. EUR ES žemės ūkio maisto produktų populiarinimo veiklai finansuoti Sąjungoje ir už jos ribų.

2022 m. darbo programoje pagrindinis dėmesys skiriamas Europos žaliojo kurso užmojus atitinkančioms kampanijoms, kuriomis remiami strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, Europos kovos su vėžiu plano, ES ekologinio ūkininkavimo veiksmų plano ir Komunikato dėl Europos piliečių iniciatyvos dėl gyvūnų laikymo narvuose uždraudimo (angl. „End the cage age“) tikslai. Per šias kampanijas taip pat akcentuojami aukšti ES žemės ūkio maisto produktų saugos standartai, įvairūs ir tradiciniai produktai, kurių gamyba remiama taikant ES kokybės sistemas.

ES nepriklausančioms šalims skirtos kampanijos nukreiptos į didelį augimo potencialą turinčias rinkas, pavyzdžiui, Japonijos, Pietų Korėjos, Kanados, Meksikos. 

2022 m.

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2021 m.

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2020 m.

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2019 m.

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2018 m.

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2017 m.

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2016 m.

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Praktiniai populiarinimo kampanijų aspektai

Europos Komisija metinėje darbo programoje nustato ES žemės ūkio produktų populiarinimo strateginius prioritetus bei finansavimo kriterijus ir numato produktus bei galimas rinkas.

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) šią strateginę politiką įgyvendina Komisijos vardu.

Šiuo tikslu ji:

  • skelbia kvietimus teikti pasiūlymus ir vertina pasiūlymus,
  • skiria dotacijas ir valdo dotacijų susitarimus dėl vadinamųjų daugiašalių programų, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip dvi bent dviejų ES valstybių organizacijos arba viena ar kelios ES institucijos),
  • organizuoja renginius ir informavimo kampanijas ES ir už jos ribų.

Europos Komisija priima sprendimą pasirinkti paprastas programas, remdamasi REA pateiktu pasiūlymų vertinimu.

Paprastose programose dalyvauja viena ar daugiau organizacijų iš tos pačios ES šalies. Jas valdo nacionalinės administravimo įstaigos.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Atrankos sprendimai

2022 m.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2021 m.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
English
(145.97 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision – Annexes (2021)
English
(450.9 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2020 m.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
lietuvių
(237.41 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision – Annexes (2020)
lietuvių
(270.73 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2019 m.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2018 m.

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
lietuvių
(246.26 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
lietuvių
(392.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2017 m.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
lietuvių
(245.34 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision - Annexes (2017)
lietuvių
(668.91 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2016 m.

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
lietuvių
(173.36 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
Commission implementing decision - Annexes (2016)
lietuvių
(1.05 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Žemės ūkio produktų populiarinimo politikos ataskaita

ES ataskaitoje išsamiai nurodoma, kaip įgyvendinama žemės ūkio produktų populiarinimo politika ES ir ES nepriklausančiose šalyse. Tarp numatytų konkrečių politikos tikslų yra siekis didinti ES žemės ūkio produktų konkurencingumą ir vartojimą, taip pat didinti informuotumą apie ES kokybės sistemas ir jų pripažinimą.

Ataskaitos išvados parengtos remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant statistinius duomenis apie paraiškas ir populiarinimo programoms skirtas dotacijas, dalyvavimą aukšto lygio misijose nuo 2016 m. ir vertinimo klausimynuose pateiktus atsiliepimus. Išvados rodo, kad:

  • žemės ūkio maisto produktų populiarinimo programos įgyvendinimas atitinka jos tikslus,
  • daugiausia populiarinimo politikos bendro finansavimo skirta vaisių ir daržovių produktų kategorijai,
  • populiarinimo politika bus pagrindinė priemonė, kuria remiamas perėjimas prie tvaresnio žemės ūkio sektoriaus.

Ši ataskaita parengta atlikus politikos įgyvendinimo vertinimą, ja bus remiamasi atliekant 2021 m. numatytą politikos peržiūrą.

Pranešimas dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
lietuvių
(204.72 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

Komisijos tarpinė informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonių ES ir trečiosiose šalyse ataskaita

Prie tarpinės ataskaitos pridedamas tarnybų darbinis dokumentas

Daugiau informacijos

Finansavimo galimybės, tinkamumas, teisinė sistema

Dažnai užduodami klausimai

Privaloma vaizdinė tapatybė

Kampanijų žemėlapis ir statistika

Populiarinimo programų gyvavimo ciklas

Naujoji populiarinimo politika (infografikai)

Renginiai