Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a

Unijina politika promocije proizvođačima iz EU-a pomaže da prodaju svoje poljoprivredne proizvode na sve konkurentnijem globalnom tržištu i pritom na domaćem tržištu otvaraju radna mjesta i ostvaruju rast.

Uvod

Promotivne kampanje o poljoprivrednim proizvodima EU-a osmišljene su kako bi se poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji iz EU-a pružile nove prilike na tržištu te kako bi im se pomoglo u razvoju postojećeg poslovanja.

Postoje dvije vrste promotivnih aktivnosti:

 • one koje vode europska trgovinska ili međutrgovinska udruženja, organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili poljoprivredno-prehrambena tijela i koje sufinancira EU
 • one koje izravno provodi sam EU, kao što su diplomatske ofenzive povjerenika u trećim zemljama radi razvoja trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima ili sudjelovanje na sajmovima i komunikacijske kampanje.

Pravilima politike promocije utvrđuje se kako se sredstva EU-a mogu upotrebljavati za inicijative informiranja i promocije i u državama EU-a i u zemljama izvan EU-a.

 

Godišnji program rada

Europska komisija će 2024. dodijeliti 185,9 milijuna eura za financiranje aktivnosti promicanja održivih i visokokvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Unije u Uniji i u svijetu. Komisija je donijela program rada za politiku promocije za 2024. koji pridonosi ostvarenju političkih prioriteta Europske komisije za razdoblje od 2019. do 2024., prije svega strategije „od polja do stola”.

Očekuje se da će u okviru promotivnih projekata odabranih za 2024. biti istaknuti i dobiti prednost proizvodi koji su u skladu s ciljevima kao što su:

 • poticanje održivih metoda rada u poljoprivredi EU-a
 • unapređenje dobrobiti životinja
 • promicanje konzumacije svježeg voća i povrća te zdrave i održive prehrane.

2024.

14. STUDENOGA 2023.
Commission implementing decision – Work programme for 2024
14. STUDENOGA 2023.
Annexes – Work programme for 2024

Promotivne kampanje u praksi

U godišnjem programu rada u kojem se navode proizvodi i moguća tržišta Komisija definira strateške prioritete za promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a i kriterije financiranja.

Tu stratešku politiku u ime Komisije provodi Europska izvršna agencija za istraživanje (REA).

To čini:

 • objavom poziva na podnošenje prijedlogâ i evaluacijom prijedlogâ
 • dodjelom bespovratnih sredstava i upravljanjem sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava za tzv. programe u kojima sudjeluje više korisnika (koji uključuju najmanje dvije organizacije iz barem dvije države članice EU-a odnosno jednu ili više organizacija EU-a)
 • organizacijom događanja i komunikacijskih kampanja unutar i izvan EU-a.

Komisija donosi odluku o odabiru jednostavnih programa na temelju rang liste prijedloga koju je sastavila REA.

Jednostavni programi uključuju jednu ili više organizacija iz iste države članice EU-a, kojima upravljaju nacionalne uprave.

2. SVIBNJA 2023.
National authority in the relevant EU country

Odluke o odabiru

2023.

13. STUDENOGA 2023.
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2023
13. STUDENOGA 2023.
Commission implementing decision – Annexes (2023)

Izvješće o politici promocije poljoprivrednih proizvoda

U izvješću EU-a navode se pojedinosti o provedbi politike promocije poljoprivrednih proizvoda u EU-u i zemljama izvan EU-a. Specifični ciljevi te politike uključuju povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda iz EU-a, kao i povećanje svijesti o sustavima kvalitete EU-a i njihova prepoznavanja.

Zaključci izvješća temelje se na nizu izvora, uključujući statističke podatke o prijavama i bespovratnim sredstvima dodijeljenima za programe promocije, sudjelovanje u misijama na visokoj razini od 2016. i povratne informacije iz evaluacijskih upitnika. Ti zaključci pokazuju sljedeće:

 • provedba politike promocije za poljoprivredno-prehrambene proizvode u skladu je s njezinim ciljevima
 • voće i povrće bili su glavna kategorija proizvoda koja je imala koristi od sufinanciranja politike promocije
 • politika promocije bit će ključni instrument za potporu prelasku na održiviji poljoprivredni sektor.

Ovo izvješće uslijedilo je nakon evaluacije provedbe politike i uzet će se u obzir pri preispitivanju politike.

11. VELJAČE 2021.
Izvješće o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

Privremeno izvješće Komisije o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda u EU-u i trećim zemljama

Radni dokument službi uz privremeno izvješće

Više informacija

Pozivi na podnošenje prijedlogâ – promicanje poljoprivrednih proizvoda

Predstavljanje vaše promotivne kampanje koja se financira sredstvima EU-a – promicanje poljoprivrednih proizvoda

Tko se može prijaviti promicanje poljoprivrednih proizvoda

Karta i statistički podaci o kampanjama

Trajanje programâ za promicanje poljoprivrednih proizvoda iz EU-a

U 2024. Europska komisija izdvojit će186 milijuna eura za promicanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Uniji i izvan nje

15. TRAVNJA 2024.
Pozivi na podnošenje prijedloga i upravljanje bespovratnim sredstvima – najčešća pitanja