Skip to main content
Agriculture and rural development

Oznaczenia geograficzne i systemy jakości

Znaki jakości są sposobem na ochronę i promocję pochodzenia i wyjątkowych właściwości produktów z UE oraz tradycji ich wytwarzania.