Skip to main content
Agriculture and rural development

Finansowanie wspólnej polityki rolnej

Z myślą o zaspokojeniu potrzeb rolników, leśników i społeczności wiejskich Komisja Europejska dba o to, by finansowanie wspólnej polityki rolnej było uczciwe, dostatecznie duże i przejrzyste.