Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Rolnictwo

Przegląd informacji dotyczących rolnictwa ekologicznego, oznaczeń geograficznych i systemów jakości, produktów zwierzęcych i roślinnych itp.

a flock of chickens
UE ustanawia przepisy regulujące produkcję różnych produktów pochodzenia zwierzęcego w krajach europejskich oraz ich eksport i import.
two young people standing in a field analysing data on a tablet

Za pomocą systemu doradztwa rolniczego rolnicy są na bieżąco informowani o zasadach dobrych praktyk rolniczych, których muszą przestrzegać wszyscy rolnicy w UE.

EU organic logo, radishes and an artichoke
Polityka, przepisy, certyfikacja ekologiczna, wsparcie i kryteria w rolnictwie ekologicznym
supermarket shopper holding a bottle of olive oil
Certyfikaty jakości dla produktów rolnych i innych produktów żywnościowych, rejestry, ochrona i kontrola

Młodzi rolnicy

Wybrane tematy

Podobne strony

Badania naukowe i innowacje przyczyniają się do rozwoju wiedzy i nowych technologii z korzyścią dla rolnictwa i leśnictwa.

Tendencje i prognozy na rynkach rolno-spożywczych w UE

Centra monitorowania rynków utworzono po to, by lepiej reagować na zmiany na rynkach oraz lepiej odczytywać sygnały rynkowe.

Aktualności