Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Zrównoważone rolnictwo w UE

Rolnictwo zajmuje wyjątkową pozycję w europejskim społeczeństwie, środowisku i gospodarce.

Wspólna polityka rolna (WPR) łączy w sobie podejścia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, aby budować zrównoważony system rolnictwa w UE.

Field with wild flower verge

Wspólna polityka rolna ma przeciwdziałać zmianie klimatu, chronić zasoby naturalne i zwiększać różnorodność biologiczną w UE.

a female farmer standing in a cowshed
Rolnictwo i leśnictwo mogą być źródłem trwałych korzyści ekonomicznych dla rolników, zarządców lasów i całej UE.
two people examining plants, one holds a digital device
Dowiedz się o projektach badawczych UE i promowaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także o możliwościach finansowania.
a collage of trees, wood pellets and sheep
Wsparcie UE na rzecz leśnictwa za pośrednictwem funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, strategii leśnej 2030 oraz innowacji w leśnictwie
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Przepisy i środki regulujące i wspierające cyfryzację rolnictwa i obszarów wiejskich

Europejski Zielony Ład

Wybrane tematy

WPR jest gwarancją odpowiedzialnego gospodarowania glebą i wodą i zarządzania jakością powietrza w całej UE.

Podobne strony

Zrównoważoność unijnego łańcucha dostaw żywności „od pola do stołu”: sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy

Plany te umożliwią krajom UE zaspokojenie ich szczególnych potrzeb rolnych i osiągnięcie rezultatów związanych z celami UE w ramach nowej WPR.

Wspieranie praktyk rolniczych, które przyczyniają się do osiągania celów UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Wydarzenia