Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Zrównoważone rolnictwo w UE

Rolnictwo zajmuje wyjątkową pozycję w europejskim społeczeństwie, środowisku i gospodarce.

Wspólna polityka rolna (WPR) łączy w sobie podejścia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, aby budować zrównoważony system rolnictwa w UE.

Field with wild flower verge

Zrównoważenie środowiskowe

Wspólna polityka rolna ma przeciwdziałać zmianie klimatu, chronić zasoby naturalne i zwiększać różnorodność biologiczną w UE.

a female farmer standing in a cowshed

Zrównoważenie gospodarcze

Rolnictwo i leśnictwo mogą być źródłem trwałych korzyści ekonomicznych dla rolników, zarządców lasów i całej UE.
two people examining plants, one holds a digital device

Badania naukowe i innowacje

Dowiedz się o projektach badawczych UE i promowaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także o możliwościach finansowania.
a collage of trees, wood pellets and sheep

Leśnictwo

Wsparcie UE na rzecz leśnictwa za pośrednictwem funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, strategii leśnej 2030 oraz innowacji w leśnictwie

Europejski Zielony Ład

Wybrane tematy

Ochrona zasobów naturalnych

WPR jest gwarancją odpowiedzialnego gospodarowania glebą i wodą i zarządzania jakością powietrza w całej UE.

Podobne strony

Strategia „Od pola do stołu”

Zrównoważoność unijnego łańcucha dostaw żywności „od pola do stołu”: sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy

Plany strategiczne WPR

Plany te umożliwią krajom UE zaspokojenie ich szczególnych potrzeb rolnych i osiągnięcie rezultatów związanych z celami UE w ramach nowej WPR.

Zazielenianie

Wspieranie praktyk rolniczych, które przyczyniają się do osiągania celów UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)