Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Zrównoważony rozwój i rolnictwo ekologiczne

Produkcja ekologiczna

Informacje ogólne

Zestawienie informacji na temat takich zagadnień jak obszary rolnictwa ekologicznego, obszary ekologiczne otrzymujące wsparcie w ramach WPR oraz udział procentowy zwierząt utrzymywanych przez rolników ekologicznych

Rynki rolne w sektorze ekologicznym

Analizy i noty dotyczące rolnictwa ekologicznego, importu produktów ekologicznych, faktów i liczb dotyczących rolnictwa ekologicznego, wzrostu oraz wyników finansowych rolnictwa ekologicznego w UE

Ochrona środowiska i zrównoważoność