Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju i rolnictwa ekologicznego

Produkcja ekologiczna

Informacji na temat takich zagadnień jak obszary rolnictwa ekologicznego, obszary ekologiczne otrzymujące wsparcie w ramach WPR oraz udział procentowy zwierząt utrzymywanych przez rolników ekologicznych

Analizy i noty dotyczące rolnictwa ekologicznego, importu produktów ekologicznych, faktów i liczb dotyczących rolnictwa ekologicznego, wzrostu oraz wyników finansowych rolnictwa ekologicznego w UE

To interaktywne narzędzie łączy 20 kluczowych wskaźników dotyczących trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich: zrównoważenie gospodarcze, zrównoważenie środowiskowe i zrównoważenie społeczne.

Ochrona środowiska i zrównoważoność

Aktualności