Skip to main content
Agriculture and rural development
Promovarea produselor agricole

Cererea de propuneri 2023

Introducere

Campaniile de promovare a produselor agricole din UE își propun să le ofere noi oportunități de piață agricultorilor și industriei alimentare din UE în general și să contribuie, totodată, la consolidarea întreprinderilor existente.

Există două tipuri de acțiuni de promovare:

 • cele derulate de asociații profesionale sau interprofesionale și cofinanțate de UE
 • cele derulate direct de UE, cum ar fi inițiativele diplomatice ale comisarului european în țări terțe cu scopul de a dezvolta comerțul cu produse agroalimentare, participarea la târguri și campaniile de comunicare.

Normele referitoare la politicile în materie de promovare stabilesc modul în care finanțarea UE poate fi folosită pentru inițiative de informare și promovare atât în țările din UE, cât și în țări din afara Uniunii.

Informații pe aceeași temă

Cereri de propuneri – promovarea produselor agricole

Programul anual de activitate

În 2023, Comisia va aloca 185,9 milioane EUR pentru finanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare sustenabile și de înaltă calitate din UE nu doar în Uniune, ci în întreaga lume. Comisia a adoptat programul de lucru privind politica de promovare pentru 2023, care contribuie la realizarea priorităților politice ale Comisiei Europene pentru perioada 2019-2024, în special a strategiei „De la fermă la consumator”.

Se așteaptă ca proiectele de promovare selectate în 2023 să pună în valoare și să favorizeze produsele care îndeplinesc obiective precum:

 • încurajarea practicilor sustenabile în agricultura UE
 • îmbunătățirea condițiilor pentru animale
 • promovarea consumului de fructe și legume proaspete și a unei alimentații sănătoase și sustenabile.

2023

16 DECEMBRIE 2022
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Descărcați
16 DECEMBRIE 2022
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Descărcați

2022

15 DECEMBRIE 2021
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Descărcați
15 DECEMBRIE 2021
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Descărcați

2021

16 DECEMBRIE 2020
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Descărcați
16 DECEMBRIE 2020
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Descărcați

2020

19 NOIEMBRIE 2019
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Descărcați
19 NOIEMBRIE 2019
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Descărcați

2019

14 NOIEMBRIE 2018
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Descărcați
14 NOIEMBRIE 2018
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Descărcați

2018

27 NOIEMBRIE 2017
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Descărcați
27 NOIEMBRIE 2017
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Descărcați

2017

23 APRILIE 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Descărcați
23 APRILIE 2018
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Descărcați
23 APRILIE 2018
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Descărcați

2016

23 APRILIE 2018
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Descărcați
23 APRILIE 2018
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Descărcați
23 APRILIE 2018
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Descărcați

Campaniile de promovare, în practică

Comisia definește prioritățile strategice pentru promovarea produselor agricole din UE și criteriile de finanțare într-un program anual de lucru care prezintă produsele și piețele posibile.

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) pune în aplicare această politică strategică în numele Comisiei.

În acest sens:

 • publică cereri de propuneri și evaluează dosarele
 • acordă granturi și gestionează acordurile de granturi pentru așa-numitele programe multiple (care implică cel puțin două țări din UE ori una sau mai multe instituții ale UE)
 • organizează evenimente și campanii de comunicare atât în interiorul, cât și în exteriorul UE.

Comisia adoptă o decizie pentru a selecta programe simple, bazate pe clasificarea propunerilor stabilită de REA.

Aceste programe simple implică una sau mai multe organizații din același stat membru al UE și sunt gestionate de administrațiile naționale.

23 APRILIE 2018
National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Descărcați

Deciziile de selecție

2022

10 NOIEMBRIE 2022
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Descărcați
10 NOIEMBRIE 2022
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Descărcați

2021

8 DECEMBRIE 2021
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
română
(298.54 KB - PDF)
Descărcați
8 DECEMBRIE 2021
Commission implementing decision – Annexes (2021)
română
(462.82 KB - PDF)
Descărcați

2020

14 DECEMBRIE 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
română
(306.15 KB - PDF)
Descărcați
16 DECEMBRIE 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
română
(268.89 KB - PDF)
Descărcați
15 DECEMBRIE 2020
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
română
(307.16 KB - PDF)
Descărcați
17 DECEMBRIE 2020
Commission implementing decision – Annexes (2020)
română
(220.87 KB - PDF)
Descărcați

2019

21 OCTOMBRIE 2019
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Descărcați
21 OCTOMBRIE 2019
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Descărcați

2018

16 OCTOMBRIE 2018
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
română
(316.96 KB - PDF)
Descărcați
24 OCTOMBRIE 2018
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
română
(392.74 KB - PDF)
Descărcați

2017

19 OCTOMBRIE 2017
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
română
(215.92 KB - PDF)
Descărcați
19 OCTOMBRIE 2017
Commission implementing decision - Annexes (2017)
română
(658.13 KB - PDF)
Descărcați

2016

18 NOIEMBRIE 2016
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
română
(226.74 KB - PDF)
Descărcați
18 NOIEMBRIE 2016
Commission implementing decision - Annexes (2016)
română
(1.05 MB - PDF)
Descărcați

Raportul privind politica de promovare a produselor agricole

Raportul UE prezintă în detaliu implementarea politicii de promovare a produselor agricole în țările din interiorul și din afara UE. Printre obiectivele politicii se numără sporirea competitivității și a consumului de produse agricole din UE, precum și atingerea unui grad mai ridicat de cunoaștere și recunoaștere a sistemelor de calitate ale UE.

Concluziile raportului se bazează pe mai multe surse, printre care statisticile referitoare la cererile și granturile acordate pentru programe de promovare, participarea la misiuni la nivel înalt începând din 2016 și răspunsurile la chestionarele de evaluare. Concluziile arată că:

 • implementarea politicii de promovare pentru produsele agroalimentare a fost în concordanță cu obiectivele acesteia;
 • fructele și legumele au fost principala categorie de produse care a beneficiat de cofinanțare pentru politica de promovare;
 • politica de promovare va fi un instrument-cheie pentru sprijinirea tranziției către un sector agricol mai sustenabil.

Acest raport urmează unei evaluări a implementării politicii și va contribui la revizuirea politicii.

11 FEBRUARIE 2021
Raport privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe
română
(207.18 KB - HTML)
Descărcați

Raportul intermediar al Comisiei privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe

Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul intermediar

Informații suplimentare

Cereri de propuneri – promovarea produselor agricole

Întrebări și răspunsuri

Campania dumneavoastră de promovare a produselor agricole – Cum să comunicați că sunt implicate fonduri UE

Harta campaniilor și statistici

Ciclul de viață al programelor de promovare a produselor agricole din UE

Noua politică de promovare (infografice)