Skip to main content
Agriculture and rural development

Promovarea produselor agricole din UE

Politica de promovare a UE îi ajută pe producătorii europeni să-și vândă produsele agricole pe o piață globală din ce în ce mai competitivă și, în același timp, să creeze locuri de muncă și creștere economică pe plan local.

Introducere

Campaniile de promovare a produselor agricole din UE își propun să le ofere noi oportunități de piață agricultorilor și industriei alimentare din UE în general și să contribuie, totodată, la consolidarea întreprinderilor existente.

Există două tipuri de acțiuni de promovare:

  • cele derulate de asociații profesionale sau interprofesionale și cofinanțate de UE
  • cele derulate direct de UE, cum ar fi inițiativele diplomatice ale comisarului european în țări terțe cu scopul de a dezvolta comerțul cu produse agroalimentare, participarea la târguri și campaniile de comunicare.

Normele referitoare la politicile în materie de promovare stabilesc modul în care finanțarea UE poate fi folosită pentru inițiative de informare și promovare atât în țările din UE, cât și în țări din afara Uniunii. 

Informații pe aceeași temă

Oportunități de finanțare

Programul anual de activitate

În 2022, Comisia Europeană alocă 185,9 milioane EUR pentru finanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare din UE pe plan intern și extern.

Programul de lucru pentru 2022 se axează pe campanii care sunt în concordanță cu ambițiile Pactului verde european și care sprijină obiectivele strategiei „De la fermă la consumator”, ale Planului european de combatere a cancerului, ale Planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice sau ale Comunicării privind inițiativa cetățenească europeană „Să punem capăt erei cuștii” (End the Cage Age). Campaniile vor evidenția, de asemenea, standardele ridicate de siguranță ale produselor agroalimentare din UE, precum și diversitatea și caracterul tradițional al produselor sprijinite de sistemele de calitate ale UE.

Sunt organizate și campanii destinate țărilor din afara UE, pe piețe cu un potențial ridicat de creștere, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud, Canada și Mexic. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Descărcați
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Descărcați

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Descărcați
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Descărcați

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Descărcați
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Descărcați

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Descărcați
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Descărcați

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Descărcați
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Descărcați

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Descărcați
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Descărcați
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Descărcați

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Descărcați
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Descărcați
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Descărcați

Campaniile de promovare, în practică

Comisia definește prioritățile strategice pentru promovarea produselor agricole din UE și criteriile de finanțare într-un program anual de lucru care prezintă produsele și piețele posibile.

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) pune în aplicare această politică strategică în numele Comisiei.

În acest sens:

  • publică cereri de propuneri și evaluează dosarele
  • acordă granturi și gestionează acordurile de granturi pentru așa-numitele programe multiple (care implică cel puțin două țări din UE ori una sau mai multe instituții ale UE)
  • organizează evenimente și campanii de comunicare atât în interiorul, cât și în exteriorul UE.

Comisia adoptă o decizie pentru a selecta programe simple, bazate pe clasificarea propunerilor stabilită de REA.

Aceste programe simple implică una sau mai multe organizații din același stat membru al UE și sunt gestionate de administrațiile naționale.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Descărcați

Deciziile de selecție

2022

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Descărcați

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
română
(298.54 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision – Annexes (2021)
română
(462.82 KB - PDF)
Descărcați

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
română
(306.15 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision – Annexes (2020)
română
(268.89 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
română
(307.16 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision – Annexes (2020)
română
(220.87 KB - PDF)
Descărcați

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Descărcați

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
română
(316.96 KB - PDF)
Descărcați
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
română
(392.74 KB - PDF)
Descărcați

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
română
(215.92 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision - Annexes (2017)
română
(658.13 KB - PDF)
Descărcați

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
română
(226.74 KB - PDF)
Descărcați
Commission implementing decision - Annexes (2016)
română
(1.05 MB - PDF)
Descărcați

Raportul privind politica de promovare a produselor agricole

Raportul UE prezintă în detaliu implementarea politicii de promovare a produselor agricole în țările din interiorul și din afara UE. Printre obiectivele specifice ale politicii se numără sporirea competitivității și a consumului de produse agricole din UE, precum și atingerea unui grad mai ridicat de cunoaștere și recunoaștere a sistemelor de calitate ale UE.

Concluziile raportului se bazează pe mai multe surse, printre care statisticile referitoare la cererile și granturile acordate legate de programele de promovare, participarea la misiuni la nivel înalt începând din 2016 și răspunsurile la chestionarele de evaluare. Concluziile arată că:

  • implementarea politicii de promovare pentru produsele agroalimentare a fost în concordanță cu obiectivele acesteia;
  • fructele și legumele au fost principala categorie de produse care a beneficiat de cofinanțare pentru politica de promovare;
  • politica de promovare va fi un instrument-cheie pentru sprijinirea tranziției către un sector agricol mai durabil.

Acest raport urmează unei evaluări a implementării politicii și va contribui la revizuirea din 2021 a politicii.

Raport privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe
română
(207.18 KB - HTML)
Descărcați

Raportul intermediar al Comisiei privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe

Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul intermediar

Informații suplimentare

Posibilități de finanțare, eligibilitate, cadrul juridic

Întrebări și răspunsuri

Identitate vizuală obligatorie

Harta campaniilor și statistici

Ciclul de viață al programelor de promovare

Noua politică de promovare (infografice)

Evenimente