Skip to main content
Agriculture and rural development

Wspólna polityka rolna

Wspólna polityka rolna (WPR) dotyczy żywności, środowiska i obszarów wiejskich.

WPR to partnerstwo między społeczeństwem a rolnictwem, które zapewnia stabilne dostawy żywności, gwarantuje dochody dla rolników, chroni środowisko i podtrzymuje dynamiczny rozwój obszarów wiejskich.

Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027 zaczęła funkcjonować 1 stycznia 2023 r.

Informacje ogólne

Informacje o celach, historii i obecnych przepisach WPR oraz o wsparciu dla rolników w UE i bezpieczeństwie żywnościowym w Europie.

Wsparcie dochodu

UE dba o bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo, zapewniając rolnikom wsparcie dochodu.

Środki rynkowe

Przegląd przepisów UE odnoszących się do rynków rolnych

Finansowanie WPR

Z myślą o zaspokojeniu potrzeb rolników, leśników i społeczności wiejskich Komisja Europejska dba o to, by finansowanie wspólnej polityki rolnej było sprawiedliwe, kompleksowe i przejrzyste.

Rozwój obszarów wiejskich

WPR wspiera dynamikę i rentowność obszarów wiejskich poprzez finansowanie i działania wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Plany strategiczne WPR

Wybrane tematy

Podobne strony

Zrównoważona WPR

WPR opiera się na społecznym, środowiskowym i gospodarczym podejściu do zrównoważonego rozwoju.

Rynki

Dane i analizy dotyczące rynków rolnych