Skip to main content
Agriculture and rural development

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

ES veicināšanas politika palīdz ES ražotājiem pārdot produktus arvien konkurējošākā pasaules tirgū, tajā pašā laikā palīdzot radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā.

Ievads

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir ES lauksaimniekiem un pārtikas nozarei kopumā atvērt jaunus noieta tirgus, kā arī palīdzēt attīstīt viņu pašreizējo darījumdarbību.

Ir divu veidu veicināšanas darbības:

 • tās, ko vada Eiropas profesionālās vai starpnozaru asociācijas un līdzfinansē ES;
 • tās, ko tieši vada ES, tādas kā diplomātiskas darbības, ko lauksaimniecības komisārs īsteno ārpussavienības valstīs, lai attīstītu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, dalība gadatirgos un komunikācijas kampaņas.

Noieta veicināšanas noteikumos izklāstīts, kā var izmantot ES finansējumu informēšanas un veicināšanas kampaņām gan ES dalībvalstīs, gan ārpussavienības valstīs.

Lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

Gada darba programma

Komisija 2023. gadā piešķirs 185,9 miljonus eiro, lai finansētu ilgtspējīgu un augstvērtīgu ES lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanas pasākumus Eiropas Savienībā un visā pasaulē. Komisijas šodien pieņemtā 2023. gada noieta veicināšanas politikas darba programma palīdz īstenot Eiropas Komisijas politiskās prioritātes 2019.–2024. gadam, sevišķi stratēģiju “No lauka līdz galdam”.

2023. gadā atlasītajiem noieta veicināšanas projektiem būtu jāizceļ un jāatbalsta produkti, kas atbilst šādiem mērķiem:

 • veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi ES;
 • uzlabot dzīvnieku labturību;
 • veicināt svaigu augļu un dārzeņu patēriņu, kā arī veselīgu un ilgtspējīgu uzturu.

2023

2022. GADA 16. DECEMBRIS
Commission implementing decision – Work programme for 2023
English
(203.41 KB - PDF)
Lejupielādēt
2022. GADA 16. DECEMBRIS
Annexes – Work programme for 2023
English
(295.29 KB - PDF)
Lejupielādēt

2022

2021. GADA 15. DECEMBRIS
Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Lejupielādēt
2021. GADA 15. DECEMBRIS
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Lejupielādēt

2021

2020. GADA 16. DECEMBRIS
Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Lejupielādēt
2020. GADA 16. DECEMBRIS
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Lejupielādēt

2020

2019. GADA 19. NOVEMBRIS
Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Lejupielādēt
2019. GADA 19. NOVEMBRIS
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Lejupielādēt

2019

2018. GADA 14. NOVEMBRIS
Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 14. NOVEMBRIS
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Lejupielādēt

2018

2017. GADA 27. NOVEMBRIS
Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Lejupielādēt
2017. GADA 27. NOVEMBRIS
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Lejupielādēt

2017

2018. GADA 23. APRĪLIS
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 23. APRĪLIS
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 23. APRĪLIS
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Lejupielādēt

2016

2018. GADA 23. APRĪLIS
Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 23. APRĪLIS
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 23. APRĪLIS
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Lejupielādēt

Veicināšanas kampaņas reālajā dzīvē

Komisija nosaka stratēģiskās prioritātes ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanai un finansējuma kritērijus gada darba programmā, kas uzskaita produktus un to iespējamos noieta tirgus.

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) Komisijas vārdā īsteno šo stratēģiju.

Tālab tā:

 • publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un novērtē priekšlikumus;
 • piešķir dotācijas un pārvalda dotāciju līgumus t.s. daudzvalstu programmām (kuras ietver vismaz divas organizācijas no vismaz divām ES valstīm vai vienu vai vairākas ES institūcijas);
 • rīko komunikācijas kampaņas un pasākumus ES ietvaros un ārpus tās.

Komisija pieņem lēmumu atlasīt t. s. parastās programmas, pamatojoties uz priekšlikumu reitingu, ko izveidojusi REA.

Parastajās programmās ir iesaistīta viena vai vairākas organizācijas no vienas un tās pašas ES valsts. Programmas pārvalda kompetentās iestādes.

2023. GADA 2. MAIJS
National authority in the relevant EU country
English
(PDF)
Lejupielādēt

Daži lēmumi

2022

2022. GADA 10. NOVEMBRIS
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
latviešu
(311.79 KB - PDF)
Lejupielādēt
2022. GADA 10. NOVEMBRIS
Commission implementing decision – Annexes (2022)
latviešu
(444.54 KB - PDF)
Lejupielādēt

2021

2021. GADA 8. DECEMBRIS
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
latviešu
(310.69 KB - PDF)
Lejupielādēt
2021. GADA 8. DECEMBRIS
Commission implementing decision – Annexes (2021)
latviešu
(459.3 KB - PDF)
Lejupielādēt

2020

2020. GADA 14. DECEMBRIS
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
latviešu
(237.41 KB - PDF)
Lejupielādēt
2020. GADA 16. DECEMBRIS
Commission implementing decision – Annexes (2020)
latviešu
(351.07 KB - PDF)
Lejupielādēt
2020. GADA 15. DECEMBRIS
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Lejupielādēt
2020. GADA 17. DECEMBRIS
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Lejupielādēt

2019

2019. GADA 21. OKTOBRIS
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Lejupielādēt
2019. GADA 21. OKTOBRIS
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Lejupielādēt

2018

2018. GADA 16. OKTOBRIS
Commission implementing decision C(2018) 6694 final
latviešu
(314.99 KB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 24. OKTOBRIS
Annex - Commission implementing decision C(2018) 6694 final
latviešu
(383.44 KB - PDF)
Lejupielādēt

2017

2017. GADA 19. OKTOBRIS
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
latviešu
(221.67 KB - PDF)
Lejupielādēt
2017. GADA 19. OKTOBRIS
Commission implementing decision - Annexes (2017)
latviešu
(777.35 KB - PDF)
Lejupielādēt

2016

2016. GADA 18. NOVEMBRIS
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
latviešu
(233.18 KB - PDF)
Lejupielādēt
2016. GADA 18. NOVEMBRIS
Commission implementing decision - Annexes (2016)
latviešu
(1.05 MB - PDF)
Lejupielādēt

Ziņojums par lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas politiku

ES ziņojumā izklāstīta lauksaimniecības produktu veicināšanas politika Eiropas Savienībā un ārpussavienības valstīs. Ieskatam daži no šīs politikas mērķiem: vairot ES lauksaimniecības produktu konkurētspēju un patēriņu, uzlabot sabiedrības informētību un spēju atpazīt ES kvalitātes shēmas.

Ziņojuma rezultāti, kas iegūti no vairākiem avotiem, tostarp no statistikas par pieteikumiem un veicināšanas programmām piešķirtajām dotācijām, dalības augsta līmeņa misijās kopš 2016. gada un novērtējuma anketās sniegtajām atsauksmēm, norāda uz šo:

 • lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanas politika tiek īstenota atbilstīgi tās mērķiem;
 • augļi un dārzeņi bija produktu kategorija, kas saņēma visvairāk veicināšanas politikas līdzfinansējuma;
 • noieta veicināšanas politikai būs svarīga loma pārejā uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības nozari.

Šis ziņojums ir sagatavots pēc politikas īstenošanas novērtējuma un tiks izmantots politikas pārskatīšanā.

2021. GADA 11. FEBRUĀRIS
Ziņojums par iekšējā tirgū un trešās valstīs īstenotajiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
latviešu
(205.47 KB - HTML)
Lejupielādēt

Komisijas starpposma ziņojums par informatīvajiem un noieta veicināšanas pasākumiem, kas attiecas uz lauksaimniecības produktiem un tiek īstenoti ES un trešās valstīs

Starpposma ziņojumam pievienotais dienestu darba dokuments

Sīkāka informācija

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus — lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

Bieži uzdotie jautājumi

Informācija par jūsu ES finansēto noieta veicināšanas kampaņu — lauksaimniecības produktu noieta veicināšana

Kampaņu karte un statistika

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas programmu dzīves cikls

Pasākumi

 • Konferences un samiti

EU Agri-Food Days

 • otrdiena, 2023. gada 5. decembris, 09.30 - piektdiena, 2023. gada 8. decembris, 15.30 (CET)