Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:n maataloustuotteiden menekinedistäminen

EU:n menekinedistämispolitiikalla autetaan tuottajia myymään tuotteitaan maailmanmarkkinoilla, joilla kilpailu kovenee jatkuvasti, ja samalla edistetään työllisyyttä ja kasvua EU:ssa.

Johdanto

EU:n maataloustuotteiden menekinedistämiskampanjoiden tarkoituksena on avata uusia markkinamahdollisuuksia EU:n maanviljelijöille ja elintarviketeollisuudelle sekä auttaa niitä kehittämään nykyistä liiketoimintaansa.

Menekinedistämistoimia on kahdenlaisia:

 • ammattialajärjestöjen ja toimialakohtaisten organisaatioiden EU:n yhteisrahoituksella toteuttamat toimet
 • EU:n suoraan toteuttamat toimet, esimerkiksi komissaarin EU:n ulkopuolisissa maissa käynnistämät diplomaattiset aloitteet maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan edistämiseksi, osallistuminen messuille sekä viestintäkampanjat.

Menekinedistämispolitiikan säännöissä vahvistetaan periaatteet, joiden mukaisesti EU:n rahoitusta voidaan käyttää tiedotus- ja menekinedistämistoimiin jäsenmaissa ja EU:n ulkopuolella. 

Lisätietoja

Rahoitusmahdollisuudet

Vuotuinen työohjelma

Euroopan komissio rahoittaa vuonna 2022 EU:n maatalous- ja elintarviketuotteiden menekinedistämistoimia sekä jäsenmaissa että EU:n ulkopuolella 185,9 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2022 työohjelmassa keskitytään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisiin kampanjoihin, joilla edistetään Pellolta pöytään -strategian, Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman, EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevan toimintasuunnitelman ja eurooppalaista kansalaisaloitetta ”End the Cage age” koskevan tiedonannon tavoitteita. Kampanjoilla tuodaan myös esiin EU:n maatalous- ja elintarviketuotteiden korkeita turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä EU:n laatujärjestelmien avulla tuettuja tuotteiden monimuotoisuuteen ja perinteikkyyteen liittyviä näkökohtia.

EU:n ulkopuolisissa maissa toteutettavien kampanjoiden kohteina ovat erityisesti maat, joissa viennin kasvupotentiaali on suuri, kuten Etelä-Korea, Japani, Kanada ja Meksiko. 

2022

Commission implementing decision – Work programme for 2022
English
(203.42 KB - PDF)
Lataa
 • Deutsch
  (312 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (482.86 KB - PDF)
  Lataa
Annexes – Work programme for 2022
English
(373.87 KB - PDF)
Lataa

2021

Commission implementing decision – Work programme for 2021
English
(118.94 KB - PDF)
Lataa
 • Deutsch
  (225.62 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (396.35 KB - PDF)
  Lataa
Annexes – Work programme for 2021
English
(386.12 KB - PDF)
Lataa

2020

Commission implementing decision – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Lataa
 • Deutsch
  (145.39 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (311.52 KB - PDF)
  Lataa
Annexes – Work programme for 2020
English
(39.56 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (285.05 KB - PDF)
  Lataa

2019

Commission implementing decision – Work programme for 2019
English
(34.48 KB - PDF)
Lataa
 • Deutsch
  (138.39 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (303.95 KB - PDF)
  Lataa
Annexes – Work programme for 2019
English
(334.48 KB - PDF)
Lataa

2018

Commission implementing decision – Work programme for 2018
English
(34.74 KB - PDF)
Lataa
 • Deutsch
  (138.98 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (209.33 KB - PDF)
  Lataa
Annexes – Work programme for 2018
English
(278.3 KB - PDF)
Lataa

2017

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2017
English
(41.22 KB - PDF)
Lataa
Annexes – Work programme for 2017
English
(605.97 KB - PDF)
Lataa
Summary of the annexes
English
(92.93 KB - PDF)
Lataa

2016

Commission implementing decision on the adoption of the work programme for 2016
English
(40.94 KB - PDF)
Lataa
Annexes – Work programme for 2016
English
(214.24 KB - PDF)
Lataa
Summary of the annexes
English
(93.7 KB - PDF)
Lataa

Edistämiskampanjoiden toteutus

Komissio määrittelee EU:n maataloustuotteiden menekinedistämisen strategiset painopisteet ja rahoitusperusteet vuotuisessa työohjelmassa, jossa esitetään kulloinkin edistettävät tuotteet ja mahdolliset markkinat.

Komission strategian käytännön toteutuksesta vastaa Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA).

REA

 • julkaisee ehdotuspyyntöjä ja arvioi ehdotuksia
 • myöntää avustuksia ja hallinnoi avustussopimuksia usean jäsenmaan ohjelmissa, joihin osallistuu vähintään kaksi organisaatiota vähintään kahdesta EU:n jäsenmaasta taikka yksi tai useampi EU:n tason organisaatio
 • järjestää tilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Komissio valitsee toteutettavat yhden jäsenmaan ohjelmat REAn laatimien ehdotusten paremmuusjärjestyksen perusteella ja antaa asiasta päätöksen.

Yhden jäsenmaan ohjelmiin osallistuu yksi tai useampi samassa maassa toimiva organisaatio. Niitä hallinnoivat kansalliset viranomaiset.

National authority in the relevant EU country
English
(344.87 KB - PDF)
Lataa

Päätökset

2022

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2022
English
(146.23 KB - PDF)
Lataa
 • español
  (40.03 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (316.53 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (145.42 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (144.67 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (395.71 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (232.03 KB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (141.75 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (40.12 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (311.79 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (235.93 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (320.63 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (39.97 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (307.09 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision – Annexes (2022)
English
(434.81 KB - PDF)
Lataa
 • español
  (439.29 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (447.57 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (442.07 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (441.15 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (464.98 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (444.68 KB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (438.34 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (435.91 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (444.54 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (441.86 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (446.62 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (441.68 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (440.56 KB - PDF)
  Lataa

2021

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2021
English
(145.97 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (393.19 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (143.53 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (315.81 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (144.49 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (143.3 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (387.88 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (230.2 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (310.26 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (40.9 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (310.69 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (313.88 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (236.85 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (319.8 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (39.95 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (298.54 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (316.61 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (305.87 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (141.33 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision – Annexes (2021)
English
(450.9 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (483.89 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (455.45 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (454.57 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (456.27 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (460.06 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (482.56 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (459.66 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (459.95 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (450.73 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (459.3 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (461.81 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (458.13 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (469.16 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (458.24 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (462.82 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (465.42 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (459.56 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (453.84 KB - PDF)
  Lataa

2020

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2020
suomi
(147.84 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (398.31 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (150.38 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (322 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (153.08 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (392.42 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (149.92 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (236.95 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (315.2 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (48.14 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (237.41 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (237.41 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (321.04 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (241.2 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (322.32 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (149.72 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (306.15 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (310 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (147.38 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision – Annexes (2020)
suomi
(263.82 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (285.05 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (267.51 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (272.86 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (267.76 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (284.26 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (258.89 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (269.67 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (268.71 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (260.88 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (351.07 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (270.73 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (274.64 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (264.96 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (271.93 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (267.34 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (268.89 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (265.14 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (261.93 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products under 2020 additional call for proposals to restore market situation
English
(144.31 KB - PDF)
Lataa
 • español
  (48.57 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (147.27 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (392.39 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (237.86 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (47.53 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (240.19 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (322.48 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (47.98 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (307.16 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (46.13 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision – Annexes (2020)
English
(115.03 KB - PDF)
Lataa
 • español
  (129.94 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (130.28 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (231.83 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (221.12 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (128.45 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (118.75 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (223.54 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (129.79 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (220.87 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (128.3 KB - PDF)
  Lataa

2019

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2019
English
(148.34 KB - PDF)
Lataa
Commission implementing decision – Annexes (2019)
English
(246.83 KB - PDF)
Lataa

2018

Commission implementing decision C(2018) 6694 final
suomi
(145.17 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (403.51 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (147.95 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (328.43 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (147.69 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (150.03 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (397.97 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (158.84 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (247.38 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (143.31 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (314.99 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (246.26 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (147.58 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (319.69 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (45.67 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (316.96 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (307.31 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (146.23 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision – Annexes (2018)
English
(378.93 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (403.07 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (386.5 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (396.42 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (300.79 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (304.61 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (401.25 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (395.87 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (297.34 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (383.44 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (392.94 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (296.08 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (396.04 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (297.59 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (392.74 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (386.95 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (297.8 KB - PDF)
  Lataa

2017

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2017
English
(158.63 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (393.85 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (58.08 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (330.07 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (147.74 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (117.79 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (397.96 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (185.87 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (233.71 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (56.3 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (221.67 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (245.34 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (315.49 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (116.05 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (238.37 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (57.03 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (215.92 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (228.25 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (125.1 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision – Annexes (2017)
English
(604.05 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (790.89 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (567.75 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (579.63 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (609.77 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (519.63 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (683.63 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (652.42 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (573.19 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (515.61 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (777.35 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (668.91 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (758.21 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (514.27 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (578.44 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (520.69 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (658.13 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (572.64 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (521.91 KB - PDF)
  Lataa

2016

Commission implementing decision on the selection of the simple programmes concerning promotion of agricultural products for 2016
suomi
(113.61 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (281.54 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (58.21 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (237.77 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (114.92 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (117.74 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (123.71 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (266.25 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (125.98 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (186.21 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (233.2 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (122.91 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (233.18 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (173.36 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (235.45 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (116.17 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (237.52 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (125.66 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (226.74 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (238.26 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (228.49 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (113.92 KB - PDF)
  Lataa
Commission implementing decision - Annexes (2016)
suomi
(966.74 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (1.07 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (964.99 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (1.06 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (968.25 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (968.04 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (884.07 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.07 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (959.97 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (1.05 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.05 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (966.41 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (1.05 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.05 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (1.06 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (965.17 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (1.06 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (967.75 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (1.05 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.06 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.05 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (965.13 KB - PDF)
  Lataa

Kertomus menekinedistämispolitiikan uudistuksen toteuttamisesta

Komissio on laatinut kertomuksen sekä EU:ssa että sen ulkopuolisissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista. Tavoitteena on muun muassa parantaa EU:n maataloustuotteiden kilpailukykyä ja lisätä niiden kulutusta sekä levittää tietoa EU:n laatujärjestelmistä ja lisätä niiden tunnettuutta.

Kertomus perustuu useista lähteistä saatuihin tietoihin, joita ovat esimerkiksi menekinedistämisohjelmia koskevista hakemuksista ja myönnetyistä avustuksista kootut tilastot, korkean tason valtuuskuntien osallistujamäärät vuodesta 2016 ja arviointikyselyistä saatu palaute. Niiden perusteella voidaan päätellä, että

 • maatalous- ja elintarviketuotteiden menekinedistämispolitiikan täytäntöönpano on ollut johdonmukaista sen tavoitteiden kanssa
 • menekinedistämispolitiikan yhteisrahoitusta saaneista tuoteluokista tärkein oli hedelmät ja vihannekset
 • menekinedistämispolitiikalla on tarkoitus tukea siirtymistä kestävämpään maatalouteen.

Kertomus on jatkoa menekinedistämispolitiikan täytäntöönpanosta tehdylle arvioinnille, ja kertomusta hyödynnetään vuonna 2021, kun politiikkaa tarkastellaan uudelleen.

Kertomus sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutetuista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista
suomi
(206.93 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (230.98 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (206.49 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (205.1 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (204.15 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (206.84 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (202.06 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (232.8 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (201.84 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (209.02 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (203.05 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (204.61 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (205.47 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (204.72 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (208.97 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (205.99 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (206.78 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (204.72 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (207.18 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (205.61 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (201.74 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (203.02 KB - HTML)
  Lataa

Komission välikertomus EU:ssa ja sen ulkopuolella toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista

Kertomuksen ohella annettu komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Lisätietoja

Rahoitusmahdollisuudet, tukikelpoisuus, oikeudellinen kehys

Usein kysyttyä

EU:n menekinedistämiskampanjoiden visuaalista ilmettä koskevat ohjeet

Kartta ja tilastot

Menekinedistämisohjelmien elinkaari

Uusi menekinedistämispolitiikka – infografiikka

Tapahtumat