Skip to main content
Agriculture and rural development

Informacje ogólne o wspólnej polityce rolnej

Początki, charakterystyka i zasady WPR, sposób monitorowania jej wyników oraz sposób, w jaki nowa WPR będzie kształtować przyszłość UE