Skip to main content
Agriculture and rural development

Łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych

Zarządzanie łańcuchem dostaw produktów rolno-spożywczych – w jaki sposób wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw

Zaopatrzenie w żywność i bezpieczeństwo żywnościowe

Unijny sektor rolno-spożywczy na rynkach światowych

Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)