Skip to main content
Agriculture and rural development

Łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych

Zarządzanie łańcuchem dostaw produktów rolno-spożywczych – w jaki sposób wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw