Skip to main content
Agriculture and rural development

Produkty pochodzenia zwierzęcego

Kraje Unii Europejskiej są głównymi producentami i eksporterami różnych produktów rolnych, takich jak wieprzowina, drób, miód, mleko czy jajka. Niektóre z tych produktów rolnych wchodzą w zakres kompetencji jednolitej wspólnej organizacji rynku, która w razie takiej potrzeby wprowadza instrumenty rynkowe służące stabilizacji sektora. UE ustanawia również przepisy, które regulują handel rybami i dziczyzną.