Skip to main content
Agriculture and rural development

Finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

För att tillgodose lantbrukarnas, skogsbrukarnas och landsbygdens behov ser kommissionen till att finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken är rättvis, omfattande och öppen.