Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Hållbart jordbruk i EU

Jordbruket har en unik ställning i EU:s samhälle, miljö och ekonomi.

Därför kombinerar den gemensamma jordbrukspolitiken olika sociala, ekonomiska och miljömässiga strategier för att göra EU:s jordbrukssystem hållbart.

Field with wild flower verge

Ekologisk hållbarhet

EU:s jordbrukspolitik ska motverka klimatförändringarna, skydda naturtillgångarna och bidra till den biologiska mångfalden i EU.

a female farmer standing in a cowshed

Ekonomisk hållbarhet

Jord- och skogsbruk kan ge en varaktig ekonomisk avkastning till bönder, skogsägare och EU i stort.
two people examining plants, one holds a digital device

Forskning och innovation

Lär dig mer om EU:s forskningsprojekt och insatser för att främja innovation i jordbruket och på landsbygden och om olika finansieringsmöjligheter.
a collage of trees, wood pellets and sheep

Skogsbruk

EU stöder skogsbruket genom fonderna för landsbygdsutveckling, skogsstrategin för 2030 och åtgärder för att främja innovation inom skogsbruket.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Digitalisering

Regler och andra åtgärder för att reglera och stödja digitaliseringen av jordbruket och landsbygden.

EU:s gröna giv

Ämnen i fokus

Ökad biologisk mångfald

Den gemensamma jordbrukspolitiken främjar hållbara jordbruksmetoder som skyddar den biologiska mångfalden.

Skydd av naturtillgångar

Den gemensamma jordbrukspolitiken säkerställer ansvarsfull förvaltning av mark, vatten och luft i hela EU.

Länkar

Från jord till bord-strategin

EU:s livsmedelskedja ska vara hållbar från jord till bord så att livsmedelssystemet blir rättvist, hälsosamt och miljövänligt.

Nationella strategiska planer

Genom sina strategiska planer tillgodoser EU-länderna sina särskilda behov inom jordbruket och bidrar till målen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Förgröningsstöd

Stöd till jordbruksmetoder som bidrar till EU:s miljö- och klimatmål.

Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)
  • Direktsänds