Skip to main content
Agriculture and rural development

Ett miljövänligt jordbruk i EU

EU:s jordbrukspolitik sätter ett bra miljöarbete i centrum för jord- och skogsbruket i EU för att se till att skyddet av vår planet och livsmedelsproduktionen går hand i hand.