Skip to main content
Agriculture and rural development
Jordbruk och landsbygdsutveckling

Stöd till EU:s jordbrukare, livsmedelstrygghet, miljö och landsbygdsområden

Den gemensamma jordbrukspolitiken

Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett partnerskap mellan jordbruket och samhället och mellan EU och jordbrukarna.

Unga lantbrukare

Att få in fler unga i jordbruket är en stor och viktig uppgift. EU intensifierar därför arbetet med att göra det attraktivt för unga att bli bönder.

Landsbygdsutveckling

Den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till en levande landsbygd genom finansiering och andra åtgärder som stöder utvecklingen.

Sustainable agriculture

Hållbart jordbruk

Inom EU tillämpas sociala, miljömässiga och ekonomiska strategier för att skapa ett mer hållbart jordbruk.
Farming

Jordbruk

Information om bland annat ekologiskt jordbruk, geografiska beteckningar och kvalitetsordningar samt djur och växtprodukter.
International

Internationella frågor

EU samarbetar med partner i hela världen för att underlätta handeln med jordbruksprodukter och skydda den globala livsmedelsförsörjningen.
Portalen för jordbruksdata

Ingående information om jordbruksmarknader, ekonomi och handel på nationell nivå och EU-nivå samt uppgifter om den gemensamma jordbrukspolitiken.

Statistik

Marknadsobservatorier

Marknadsobservatorier inrättades för att följa marknadsläget och tolka signaler.

Marknadsprognoser

Marknadsprognoser på kort och medellång sikt för jordbruksråvaror och livsmedel.

Prisuppgifter

Sammanfattning av prisuppgifter för jordbruksprodukter och livsmedel i både EU och resten av världen.

Produktionsuppgifter

Uppgifter om produktion och avkastning av olika jordbruksråvaror och jordbruksprodukter i EU.

Handelsdata

Information om EU:s handelsförbindelser med partner runt om i världen när det gäller jordbruksbaserade livsmedel.

Ämnen i fokus

Utsikter på medellång sikt

Rapporten ger en översikt över utsikterna på medellång sikt för EU:s viktigaste jordbruksmarknader, inkomster och miljö fram till 2032.

Podden Food for Europe

Lyssna på intervjuer med viktiga aktörer inom EU:s jordbrukspolitik om hur man kan göra livsmedelssystemen rättvisare, hälsosammare och grönare.
Bidrag och upphandling

Bidragsmöjligheter och upphandlingsförfaranden för EU-projekt och EU-initiativ.

Läs mer

Samråd

Samråd om EU-initiativ inom jordbruk och landsbygdsutveckling.  

Kom med synpunkter

Evenemang