Skip to main content
Agriculture and rural development
Jordbruk och landsbygdsutveckling

Stöd till EU:s jordbrukare, livsmedelstrygghet, miljö och landsbygdsområden

Den gemensamma jordbrukspolitiken

Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett partnerskap mellan jordbruket och samhället och mellan EU och jordbrukarna.

Att få in fler unga i jordbruket är en stor och viktig uppgift. EU intensifierar därför arbetet med att göra det attraktivt för unga att bli bönder.

Den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till en levande landsbygd genom finansiering och andra åtgärder som stöder utvecklingen.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Portalen för jordbruksdata

Ingående information om jordbruksmarknader, ekonomi och handel på nationell nivå och EU-nivå samt uppgifter om den gemensamma jordbrukspolitiken.

Statistik

Översikt över den gemensamma jordbrukspolitikens resultat med hjälp av indikatorer, utvärderingar, studier och rapporter.

Marknadsobservatorier inrättades för att följa marknadsläget och tolka signaler.

Marknadsprognoser på kort och medellång sikt för jordbruksråvaror och livsmedel.

Sammanfattning av prisuppgifter för jordbruksprodukter och livsmedel i både EU och resten av världen.

Uppgifter om produktion och avkastning av olika jordbruksråvaror och jordbruksprodukter i EU.

Information om EU:s handelsförbindelser med partner runt om i världen när det gäller jordbruksbaserade livsmedel.

Ämnen i fokus

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Bidrag och upphandling

Bidragsmöjligheter och upphandlingsförfaranden för EU-projekt och EU-initiativ.

Läs mer

Samråd

Samråd om EU-initiativ inom jordbruk och landsbygdsutveckling.  

Kom med synpunkter

Evenemang