Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development
Den gemensamma jordbrukspolitiken

Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett partnerskap mellan jordbruket och samhället och mellan EU och jordbrukarna.

Unga lantbrukare

Att få in fler unga i jordbruket är en stor och viktig uppgift. EU intensifierar därför arbetet med att göra det attraktivt för unga att bli bönder.

Landsbygdsutveckling

Den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till en levande landsbygd genom finansiering och andra åtgärder som stöder utvecklingen.

a person holding a box of vegetables

Hållbart jordbruk

Inom EU tillämpas sociala, miljömässiga och ekonomiska strategier för att skapa ett mer hållbart jordbruk.
a person walking in a field with goats

Jordbruk

Information om bland annat ekologiskt jordbruk, geografiska beteckningar och kvalitetsordningar samt djur och växtprodukter.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil

Internationella frågor

EU samarbetar med partner i hela världen för att underlätta handeln med jordbruksprodukter och skydda den globala livsmedelsförsörjningen.
Portalen för jordbruksdata

Ingående information om jordbruksmarknader, ekonomi och handel på nationell nivå och EU-nivå samt uppgifter om den gemensamma jordbrukspolitiken.

Statistik

Marknadsobservatorier

Marknadsobservatorier inrättades för att följa marknadsläget och tolka signaler.

Marknadsprognoser

Marknadsprognoser på kort och medellång sikt för jordbruksråvaror och livsmedel.

Prisuppgifter

Sammanfattning av prisuppgifter för jordbruksprodukter och livsmedel i både EU och resten av världen.

Produktionsuppgifter

Uppgifter om produktion och avkastning av olika jordbruksråvaror och jordbruksprodukter i EU.

Handelsdata

Information om EU:s handelsförbindelser med partner runt om i världen när det gäller jordbruksbaserade livsmedel.

Featured topics

collage of images including oranges, grapes, cows, sheep, wheat, milk

Utsikter på kort sikt

I rapporten om utsikterna på kort sikt kan du läsa om de senaste trenderna och utsikterna för olika jordbrukssektorer.
a collage of images of people, animals and fruit

Podden Food for Europe

Lyssna på intervjuer med viktiga aktörer inom EU:s jordbrukspolitik om hur man kan göra livsmedelssystemen rättvisare, hälsosammare och grönare.
a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Bidrag och upphandling

Bidragsmöjligheter och upphandlingsförfaranden för EU-projekt och EU-initiativ.

Läs mer

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Samråd

Samråd om EU-initiativ inom jordbruk och landsbygdsutveckling.  

Kom med synpunkter

Evenemang