Skip to main content
Agriculture and rural development

Översikt över den gemensamma jordbrukspolitiken

EU:s jordbrukspolitiks ursprung, funktion, regelverk och resultat, samt hur den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att forma EU:s framtid.