Skip to main content
Agriculture and rural development

Jobb och tillväxt på landsbygden

Jobb och tillväxt på landsbygden

Sysselsättningsnivå, inkomster och fattigdom i landsbygdsområden, samt jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelssektorns andel av sysselsättningen.

Politiskt mål

Fakta om sysselsättning, tillväxt, fattigdom och utmaningar i landsbygdsområden och om den jordbruksbaserade livsmedelssektorn.

Evenemang