Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Jobb och tillväxt på landsbygden

Sysselsättningsnivå, inkomster och fattigdom i landsbygdsområden, samt jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelssektorns andel av sysselsättningen.

Fakta om sysselsättning, tillväxt, fattigdom och utmaningar i landsbygdsområden och om den jordbruksbaserade livsmedelssektorn.

Detta interaktiva verktyg samlar 20 nyckelindikatorer för de tre hållbarhetsdimensionerna inom jordbruket och på landsbygden: ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.