Skip to main content
Agriculture and rural development

Kvalitetsordningar och geografiska beteckningar

Kvalitetsmärkningen skyddar och främjar många unika EU-produkters ursprung, tradition och typiska egenskaper.