Skip to main content
Agriculture and rural development

Forskning och innovation

Forskning och innovation hjälper EU att utvecklas, hantera sina utmaningar och uppnå sina politiska mål.

EU:s forskning och innovation för jordbruket styrs av en långsiktig värdeskapande strategi för hållbar primärproduktion och innovation på landsbygden. Forskning och innovation är viktiga för kampen mot klimatförändringar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald.

Horisont Europa

Horisont Europa stärker EU:s forskning och innovation, stöder EU:s politik och bidrar till hanteringen av globala utmaningar.

EU:s forskningsuppdrag

Uppdragen stöder Europas omställning till en grönare, friskare, mer inkluderande och mer resilient världsdel.

Digitalisering

EU:s digitala decennium ökar invånarnas och företagens egenmakt och gör den digitala framtiden mer människocentrerad, hållbar och blomstrande.