Skip to main content
Agriculture and rural development

Uppgifter om hållbarhet och ekologiskt jordbruk

Ekologisk odling

Översikt

Ekologiskt jordbruk, ekologisk areal som får stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken, andelen djur som hålls av ekologiska jordbrukare, m.m.

Miljöskydd och hållbarhet