Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Uppgifter och analyser

Aktuell information om jordbruksmarknaderna, fördelningen av medel och jordbruksföretagens och landsbygdsområdenas ekonomi.

market data

Marknader

Bevakning av prisläget och marknadsutsikterna för jordbruksråvaror och livsmedel.
seedlings growing in soil with an arrow marking growth development

Finansiering

Jordbrukspolitikens budget och anslag från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Portalen för jordbruksdata

Detaljerad information om jordbruksmarknader, ekonomi och handel på nationell nivå och EU-nivå samt uppgifter om den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU:s marknadsobservatorier

Marknadsprognoser

Länkar

Jordbruk per land

Information om den gemensamma jordbrukspolitiken i varje EU-land, faktablad om EU-länderna och om landsbygdsutveckling.

Jordbruksmarknader och priser

Prisövervakning, prognoser, sammanfattningar och rapporter om marknadsutvecklingen för jordbruksråvaror och livsmedel i EU.

Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)