Skip to main content
Agriculture and rural development

Jordbruksföretagens struktur och ekonomi

Inkomststöd till jordbruket

Andelen jordbruksföretag som får direktstöd, det genomsnittliga inkomststödet per hektar och direktstödets andel av jordbrukets faktorinkomst.