Skip to main content
Agriculture and rural development

Den gemensamma jordbrukspolitiken i mitt land

Information om den gemensamma jordbrukspolitikens genomförande och resultat i varje EU-land.

Den nya gemensamma jordbrukspolitiken ger EU-länderna större flexibilitet att anpassa åtgärderna till lokala förhållanden.

Jordbrukspolitikens resultat

Indikatorer, utvärderingar, studier och rapporter hjälper oss att se över jordbrukspolitikens resultat och granska hur inkomststödet fördelas.

Nationella strategiska planer

I EU-ländernas strategiska planer ingår riktade insatser för att tillgodose särskilda behov och nå konkreta resultat med anknytning till mål på EU-nivå.

Landsbygdsutveckling

Länkar

Mottagare av jordbruksstöd

Information om stödmottagare som får finansiering via nationella och regionala myndigheter eller direkt från kommissionen.