Skip to main content
Agriculture and rural development

Den gemensamma jordbrukspolitiken i mitt land

Information om den gemensamma jordbrukspolitikens genomförande och resultat i varje EU-land.

Den nya gemensamma jordbrukspolitiken ger EU-länderna större flexibilitet att anpassa åtgärderna till lokala förhållanden.

Nationella strategiska planer

I EU-ländernas strategiska planer ingår riktade insatser för att tillgodose särskilda behov och nå konkreta resultat med anknytning till mål på EU-nivå.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Landsbygdsutveckling

Länkar

Mottagare av jordbruksstöd

Information om stödmottagare som får finansiering via nationella och regionala myndigheter eller direkt från kommissionen.