Skip to main content
Agriculture and rural development

Livsmedelskedjan

Insatser för att styra livsmedelskedjan och stärka böndernas ställning.

Livsmedelsförsörjning och livsmedelstrygghet

EU:s jordbruksbaserade livsmedelsindustri på den globala marknaden

Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)