Skip to main content
Agriculture and rural development

Livsmedelskedjan

Insatser för att styra jordbruks- och livsmedelskedjan och stärka böndernas ställning.