Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Jordbruk

Information om ekologiskt jordbruk, geografiska beteckningar och kvalitetsordningar, animaliska produkter och växtprodukter, och andra frågor.

a flock of chickens
EU antar lagstiftning för att reglera medlemsländernas produktion, export och import av animaliska produkter.
two young people standing in a field analysing data on a tablet

Systemet för jordbruksrådgivning håller bönderna informerade om de regler för god lantbrukspraxis som alla bönder i EU måste följa.

supermarket shopper holding a bottle of olive oil
Kvalitetscertifiering av jordbruksprodukter och andra livsmedel, register, skydd och kontroll.

Unga jordbrukare

Ämnen i fokus

Ekomärket ger en enhetlig visuell identitet till ekologiska varor som produceras inom EU.

Länkar

Tack vare forskning och innovation får jord- och skogsbruket tillgång till ny kunskap och ny teknik.

Marknaden för EU:s jordbruksbaserade livsmedel – trender och prognoser

För att göra det lättare att hantera oro på marknaden och tolka marknadens signaler har marknadsobservatorier inrättats.