Skip to main content
Agriculture and rural development

Jordbruk

Information om ekologiskt jordbruk, geografiska beteckningar och kvalitetsordningar, animaliska produkter och växtprodukter, och andra frågor.

Animaliska produkter

EU antar lagstiftning för att reglera medlemsländernas produktion, export och import av animaliska produkter.

Jordbruksrådgivning

Systemet för jordbruksrådgivning håller bönderna informerade om de regler för god lantbrukspraxis som alla bönder i EU måste följa.

Certifiering

Kvalitetscertifiering av jordbruksprodukter och andra livsmedel, register, skydd och kontroll.

Unga jordbrukare

Ämnen i fokus

EU:s ekomärke

Ekomärket ger en enhetlig visuell identitet till ekologiska varor som produceras inom EU.

Länkar

Forskning och innovation

Tack vare forskning och innovation får jord- och skogsbruket tillgång till ny kunskap och ny teknik.

Marknadsprognoser

Marknaden för EU:s jordbruksbaserade livsmedel – trender och prognoser

Marknadsobservatorier

För att göra det lättare att hantera oro på marknaden och tolka marknadens signaler har marknadsobservatorier inrättats.