Skip to main content
Agriculture and rural development

Den gemensamma jordbrukspolitiken

EU:s jordbrukspolitik handlar om maten, miljön och landsbygden.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett partnerskap mellan samhället och jordbruket som säkerställer stabil livsmedelsförsörjning, tryggar jordbrukarnas inkomster, skyddar miljön och bidrar till en levande landsbygd.

Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–27 inleddes den 1 januari 2023.

a young farming couple holding a chicken

Overview

Overview of the aims, history and current rules of the CAP, and how it supports EU farmers and Europe’s food security.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet

Inkomststöd

The EU promotes food security and sustainable farming by providing income support to farmers.
a collage of people on farms producing and supplying food

Livsmedelskedjan

Governing the agri-food supply chain and how to strengthen farmers' position within it.
A farmer monitoring his crop in a greenhouse

CAP Strategic Plans

De nationella strategiska GJP-planerna innehåller ett flertal lokala mål och mål på EU-nivå som är avsedda att ge riktade och påtagliga resultat.

Landsbygdsutveckling

Ämnen i fokus

Länkar

Marknader

Uppgifter om och analyser av jordbruksmarknaderna.

Jordbrukspolitikens resultat

Översikt över den gemensamma jordbrukspolitikens resultat med hjälp av indikatorer, utvärderingar, studier och rapporter.

Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)