Skip to main content
Agriculture and rural development

Den gemensamma jordbrukspolitiken

EU:s jordbrukspolitik handlar om maten, miljön och landsbygden.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett partnerskap mellan samhället och jordbruket som säkerställer stabil livsmedelsförsörjning, tryggar jordbrukarnas inkomster, skyddar miljön och bidrar till en levande landsbygd.

En ny gemensam jordbrukspolitik för 2023–27

Overview

Overview of the aims, history and current rules of the CAP, and how it supports EU farmers and Europe’s food security.

Inkomststöd

The EU promotes food security and sustainable farming by providing income support to farmers.

Landsbygdsutveckling

The CAP supports the vibrancy and economic viability of rural areas through funding and actions that support rural development.

Nationella strategiska planer

Ämnen i fokus

Länkar

Marknader

Uppgifter om och analyser av jordbruksmarknaderna.

Jordbrukspolitikens resultat

Översikt över den gemensamma jordbrukspolitikens resultat med hjälp av indikatorer, utvärderingar, studier och rapporter.