Skip to main content
Agriculture and rural development

Ett ekonomiskt hållbart jordbruk i EU

EU:s jordbrukspolitik främjar hållbara ekonomiska metoder i syfte att skydda jord- och skogsbrukets långsiktiga lönsamhet.