Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Kalix Löjrom CHOP

Chránené označenie pôvodu (CHOP) zaručuje, že všetky fázy postupu výroby, spracúvania a prípravy sa uskutočňujú v konkrétnom regióne.

Pôvod

Nepravý kaviár Kalix Löjrom CHOP, teda ikry siha malého, čo sú vajíčka malého druhu lososovitých rýb, v roku 2010 získal status európskeho chráneného označenia pôvodu (CHOP).

Gulf of Bothnia

Pokiaľ ide o územie, siha malého, ktorý sa používa pri výrobe nepravého kaviáru Kalix Löjrom CHOP, možno nájsť v okolí obcí Piteå, Luleå, Kalix a Haparanda. Loví sa v oblasti mora, ktorá je zo severu ohraničená ústím rieky Torneå a z juhu ústím rieky Åby a siaha najviac 40 km od pobrežia. Táto konkrétna časť Botnického zálivu je prirodzenou oblasťou trenia siha malého. Vo vymedzenej zemepisnej oblasti sa musí uskutočniť celý postup prípravy nepravého kaviáru Kalix Löjrom.

archive map of Gulf of Bothnia

Charakteristickými vlastnosťami nepravého kaviáru Kalix Löjrom CHOP sú chuť a okamžite rozpoznateľný odtieň oranžovej, ktorý patrí do škály farieb S2070-450R podľa švédskeho vnútroštátneho systému farieb. Charakteristický oranžový odtieň ikier Kalix Löjrom CHOP ich odlišuje od žltých ikier získaných zo sladkovodného siha.

Zistilo sa, že ich typická chuť a jedinečné sfarbenie priamo súvisia s osobitnou potravou siha. Určujúcim faktorom je nepochybne aj chladná a čistá voda v danej časti Botnického zálivu, kde sa sih malý trie a zostáva tam počas obdobia výlovu. Do tejto časti Botnického zálivu sa vlieva až osem veľkých riek a množstvo menších riek a potokov, takže voda tu má kvalitu pitnej vody.

K vynikajúcemu menu prispieva aj tradičná metóda výroby nepravého kaviáru Kalix Löjrom CHOP. Spracúvanie ikier patrí k miestnym poznatkom a vyžaduje si mnohoročné skúsenosti. Nepravý kaviár Kalix Löjrom sa vyznačuje harmonickou príchuťou s jemnými tónmi rybieho oleja a soli, ktorá prispieva k jeho jedinečnému charakteru.

Výroba

a picture of the small salmonid fish species

Kalix Löjrom CHOP sa vyrába z ikier siha malého, ktorý je známy aj ako coregonus albula. Ryba sa loví v špecifickej časti Botnického zálivu. Práve toto prírodné prostredie je pre nepravý kaviár Kalix Löjrom CHOP rozhodujúce z hľadiska oblasti získavania potravy a výlovu, ktoré spolu súvisia.

Sih malý sa živí výlučne prírodnými zdrojmi, ktoré mu poskytuje jeho prostredie. V týchto vynikajúcich vodách sa nenachádza žiadny sladkovodný hmyz a sú zdrojom planktonických kôrovcov a lariev hmyzu, ktorými sa sih malý živí. Veľkosť skutočnej oblasti výlovu sa mení v závislosti od množstva sladkej vody, ktorá tam pritečie počas jarných povodní. Vďaka väčšiemu množstvu sladkej vody má sih malý väčšiu oblasť získavania potravy.

Celý postup prípravy nepravého kaviáru Kalix Löjrom CHOP pozostáva z viacerých fáz: z prvého premývania, vytriasania, cedenia, zo sušenia, solenia a z dôkladného čistenia. Veľkosť ikier sa počas päťtýždňového obdobia výlovu pohybuje v rozpätí od 0,8 mm v prvom týždni do 1,3 mm v piatom týždni. Keď sa z rýb postupom, ktorý sa vykonáva ručne v deň výlovu, získa Kalix Löjrom, k ikrám sa pridajú 4 % soli.

a fisherman with a catch of fish and a factory worker cleaning fish
Kalix Lojrom processing

Nepravý kaviár Kalix Löjrom CHOP sa predáva najmä mrazený alebo rozmrazený. Počas obdobia výlovu je v menších množstvách dostupný aj čerstvý. Metódou lyofilizácie sa zabezpečí, aby bol celkový objem vody v nepravom kaviári Kalix Löjrom CHOP 37,7 %. Celkový obsah soli je 4,3 %. Či už je výrobok mrazený, rozmrazený alebo čerstvý, jeho vlastnosti sa nemenia.

Ďalšie informácie

Kalix Löjrom CHOP – právna špecifikácia

Chránené označenie pôvodu

Kvalitné potraviny a nápoje v celej Európe