Skip to main content
Agriculture and rural development

Hospodárska udržateľnosť v poľnohospodárstve EÚ

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa podporujú udržateľné hospodárske postupy s cieľom chrániť dlhodobú ziskovosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.