Skip to main content
Agriculture and rural development

Medzinárodná spolupráca a dohody v oblasti poľnohospodárstva EÚ

Spolupráca EÚ s regionálnymi a medzinárodnými organizáciami v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

EU-Canada Dialogue

EU-Canada dialogue on sustainability, environmental stewardship and climate action in agriculture.