Skip to main content
Agriculture and rural development

Poľnohospodárstvo

Prehľad informácií týkajúcich sa ekologického poľnohospodárstva, zemepisných označení a systémov kvality, živočíšnych a rastlinných produktov atď.

Živočíšne produkty

EÚ prijíma právne predpisy na reguláciu výroby, vývozu a dovozu rozličných živočíšnych produktov v európskych krajinách.

Poľnohospodársky poradenský systém

Poľnohospodársky poradenský systém informuje poľnohospodárov o pravidlách týkajúcich sa osvedčených poľnohospodárskych postupov, ktoré musia dodržiavať všetci poľnohospodári v EÚ.

Certifikácia

Certifikácia kvality pre poľnohospodárske a iné potravinové výrobky, registre, ochrana a kontrola.

Mladí poľnohospodári

Hlavné témy

Ekologické logo

Vďaka logu ekologickej výroby majú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby vyrábané v EÚ jednotnú vizuálnu identitu.

Súvisiace odkazy

Výskum a inovácie

Výskum a inovácie prinášajú nové poznatky a technológie pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.